Đối tác Amazon RDS

Được xác thực tuân thủ các biện pháp thực hiện tốt nhất với Amazon RDS

Đối tác Amazon RDS sẽ trợ giúp bạn ở các mặt giám sát cơ sở dữ liệu, bảo mật và hiệu suất với các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS, bao gồm: Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle và SQL Server. Đối tác phân phối Amazon RDS giúp bạn thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu tương quan trên đám mây. Các sản phẩm của Đối tác sẵn sàng với Amazon RDS đã được xác thực khả năng cung cấp công cụ triển khai cho Amazon RDS, bao gồm các mặt di chuyển, hiệu suất, quản trị và giám sát, hoặc hỗ trợ việc sử dụng nền tảng Amazon RDS cho các ứng dụng được triển khai trong tài khoản của khách hàng hoặc được cung cấp khi SaaS được triển khai trong Tài khoản của Đối tác AWS.

Chương trình Phân phối dịch vụ AWS và Sẵn sàng với dịch vụ AWS cho phép khách hàng AWS xác định các Đối tác AWS có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về những dịch vụ AWS cụ thể cũng như các giải pháp phần mềm. Các đối tác này đã vượt qua quá trình xác thực kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo họ đang tuân thủ những phương pháp tốt nhất dành cho Amazon RDS, cũng như khả năng chứng minh thành công của khách hàng.

Mạng lưới đối tác AWS

Tìm Đối tác Amazon RDS

Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.
1

Tài nguyên khác

Tìm hiểu thêm giải pháp và tài nguyên từ Đối tác Amazon RDS.

Bước tiếp theo

Tìm đối tác AWS »

Liên hệ trực tiếp với Đối tác bằng biểu mẫu của chúng tôi để bắt đầu hành trình đám mây của bạn.
 

Liên hệ với chuyên gia về Đối tác AWS »

Liên hệ với chuyên gia về Đối tác AWS để được trợ giúp tìm kiếm và liên hệ đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
 

Tìm hiểu thêm về APN »

Tìm hiểu về lợi ích của việc hợp tác với Đối tác AWS, trình độ chuyên môn chuyên sâu của họ cũng như các đối tác có sẵn dành cho dịch vụ, sản phẩm và giải pháp.

Trở thành đối tác AWS »

Chương trình APN hỗ trợ những mô hình kinh doanh độc đáo của các thành viên APN bằng cách giúp họ thêm nổi bật và cung cấp biện pháp hỗ trợ bổ sung.