Amazon RDS dành cho SQL Server là cơ sở dữ liệu thương mại được quản lý toàn phần giúp đơn giản hóa việc triển khai SQL Server trên đám mây. Dưới đây là cách định giá Amazon RDS dành cho SQL Server:

 • Amazon RDS dành cho SQL Server được miễn phí dùng thử tối đa 750 giờ mỗi tháng trên các cơ sở dữ liệu phiên bản Một vùng sẵn sàng được chọn.
 • Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết để bắt đầu sử dụng Amazon RDS dành cho SQL Server. Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
 • Giá Amazon RDS dành cho SQL Server được tính theo giờ bằng cách sử dụng các Phiên bản theo nhu cầu hoặc mua Phiên bản đặt trước với mức giá chiết khấu.
 • Amazon RDS dành cho SQL Server cho phép chọn các loại phiên bản được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau. Xem Phiên bản thế hệ trước để biết các loại phiên bản cũ hơn không được liệt kê ở đây.
 • Phí cấp phép SQL Server được bao gồm trong giá của Amazon RDS dành cho SQL Server.

Khách hàng đủ tiêu chuẩn có thể nhận được các khoản tín dụng khuyến mãi, AWS Investment thông qua Chương trình tăng tốc di chuyển (MAP) AWS, các chương trình SQL Server độc đáo hoặc các mức chiết khấu khác cho Amazon RDS dành cho SQL Server. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu về các chương trình này và nhận báo giá. Khoản tiết kiệm đang chờ đón bạn.

 

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS cho Amazon RDS dành cho SQL Server

Tính toán chi phí kiến trúc và Amazon RDS dành cho SQL Server của bạn chỉ với một ước tính duy nhất. Tạo ước tính tùy chỉnh của bạn ngay bây giờ »

Tùy chọn cấp phép

Amazon RDS dành cho SQL Server chỉ là mô hình Đã bao gồm giấy phép (LI). Theo mô hình Đã bao gồm giấy phép, giá đã bao gồm phần mềm, tài nguyên phần cứng cơ sở và các tính năng quản lý của Amazon RDS. Phần mềm Cơ sở dữ liệu SQL Server đã được AWS cấp phép, vì vậy bạn không cần phải mua riêng giấy phép cho SQL Server.

Amazon RDS dành cho SQL Server hỗ trợ các phiên bản cấp phép Web, Express, Standard và Enterprise.

Mô hình định giá

Amazon RDS dành cho SQL Server có hai mô hình định giá: Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước.

Triển khai Một vùng sẵn sàng và Nhiều vùng sẵn sàng được cung cấp cho cả hai mô hình định giá. Giá được tính theo số giờ sử dụng phiên bản CSDL. Hãy lưu ý rằng phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí (ví dụ: tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL).

Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước có sẵn với tất cả các tùy chọn Đã bao gồm giấy phép: Web, Express, Standard và Enterprise.

 • Các bảng sau đây cho biết giá mỗi giờ của Amazon RDS dành cho SQL Server cho Một vùng sẵn sàng so với Nhiều vùng sẵn sàng theo Khu vực đối với các loại phiên bản và phiên bản cấp phép mới nhất.

  • Express (Một vùng sẵn sàng)
  • Web (Một vùng sẵn sàng)
  • Tiêu chuẩn (Một vùng sẵn sàng)
  • Tiêu chuẩn (Nhiều vùng sẵn sàng)
  • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho SQL Server sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Nhiều vùng sẵn sàng Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  • Doanh nghiệp (Một vùng sẵn sàng)
  • Doanh nghiệp (Nhiều vùng sẵn sàng)
  • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho SQL Server sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Nhiều vùng sẵn sàng Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  Tín dụng CPU T3

  Các phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho SQL Server T3 chạy ở chế độ Unlimited (Không giới hạn), tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,144 USD mỗi vCPU-Giờ. Giá của Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T3 trên tất cả các Khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản đặt trước.

 • Các bảng sau đây cho thấy giá mỗi giờ của Một vùng sẵn sàng so với Nhiều vùng sẵn sàng theo Khu vực đối với các loại phiên bản và phiên bản cấp phép mới nhất.

  * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Amazon RDS dành cho SQL Server bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực theo tháng sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

  ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng chi phí cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

Chi phí lưu trữ cơ sở dữ liệu

Đối với mỗi lớp Phiên bản CSDL, Amazon RDS dành cho SQL Server sẽ đem đến cho bạn khả năng chọn dung lượng lưu trữ liên quan lên tới 16 TB cho tập dữ liệu chính của mình.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Giá bên dưới áp dụng cho phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
  • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho SQL Server sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
  • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho SQL Server sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
  • Khi bạn chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS dành cho SQL Server sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Chi phí lưu trữ bản sao lưu

Chi phí truyền dữ liệu

Khách hàng AWS nhận được dung lượng truyền dữ liệu miễn phí “vào” đến Amazon RDS dành cho SQL Server từ Internet và tối đa 100 GB truyền dữ liệu miễn phí “ra” từ Amazon RDS dành cho SQL Server đến Internet mỗi tháng (tổng hợp trên tất cả các Dịch vụ và Khu vực của AWS, ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).

 • Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền “vào” và “ra” ở Amazon RDS dành cho SQL Server.

Truy cập trang chính của Amazon RDS để biết phí và điều khoản truyền dữ liệu bổ sung

Câu hỏi thường gặp

Chi phí hàng tháng cho Amazon RDS dành cho SQL Server là bao nhiêu?

Chi phí hàng tháng sẽ thay đổi tùy từng trường hợp. Để hỗ trợ việc ước tính chi phí của bạn, hãy sử dụng công cụ tính giá để có được ước tính sơ bộ bằng cách nhập Khu vực, loại phiên bản, phiên bản cấp phép và nhu cầu lưu trữ của bạn.

Để nhận được báo giá tùy chỉnh hơn, vui lòng liên hệ với chuyên gia cơ sở dữ liệu AWS để được trợ giúp. Các chuyên gia cơ sở dữ liệu AWS của chúng tôi có thể hỗ trợ cung cấp các cơ hội tối ưu hóa chi phí dựa trên các phương pháp đã được chứng minh, cũng như tính đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng quảng cáo bổ sung, các chương trình SQL Server hoặc chiết khấu khác.

Tôi bị tính phí cho Amazon RDS dành cho SQL Server như thế nào?

Cách định giá phiên bản được tính toán từ thời điểm phiên bản được tạo ra cho đến thời điểm phiên bản đó bị xóa. Các phiên bản sẽ được tính phí theo gia số một giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, chỉnh sửa hoặc xóa phiên bản. Xem phần thanh toán RI trong Bảng điều khiển AWS.

Ví dụ:

 • Nếu bạn tạo phiên bản r5.large lúc 1:00:00 chiều, sửa đổi phiên bản này thành r5.xlarge lúc 1:30:00 chiều và xóa phiên bản này lúc 1:50:00 chiều, bạn sẽ phải trả phí cho 1.800 giây (30 phút) ở mức giá r5.large và 1.200 giây (20 phút) ở mức giá r5.xlarge.
 • Nếu bạn tạo phiên bản r5.large lúc 3:00:00 chiều và xóa lúc 3:06:00 chiều, mức phí tối thiểu 10 phút sẽ được áp dụng và bạn sẽ phải trả phí cho 600 giây (10 phút) ở mức giá r5.large.

Tôi có cần phải trả tiền riêng cho giấy phép không?

Bạn không cần phải trả tiền riêng cho giấy phép. Giá Amazon RDS dành cho SQL Server đã bao gồm giấy phép phần mềm, tài nguyên phần cứng cơ sở và các tính năng quản lý của Amazon RDS.

Giá Amazon RDS dành cho SQL Server có bao gồm thuế không?

Trừ khi có ghi chú khác, giá Amazon RDS dành cho SQL Server chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

Làm cách nào để tôi có thể giảm chi phí Amazon RDS dành cho SQL Server của mình?

Để giảm chi phí Amazon RDS dành cho SQL Server hàng tháng của bạn, bạn có thể khám phá một số tùy chọn bao gồm tối ưu hóa và chọn kích cỡ phù hợp cho phiên bản của bạn, đánh giá phiên bản cấp phép của bạn (Standard vs Enterprise) và tận dụng Phiên bản đặt trước cho khối lượng công việc sản xuất dự đoán được. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận được giảm giá bổ sung và tín dụng khuyến mãi. Để yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách tài khoản của bạn hoặc đội ngũ hỗ trợ khách hàng, họ có thể giúp bạn tối ưu hóa chi phí và hiệu năng cơ sở dữ liệu của bạn.

Tôi có thể sửa đổi kỳ hạn cho Phiên bản đặt trước của mình sau khi mua không?

Không, bạn không thể sửa đổi các điều khoản cho Phiên bản đặt trước trong Amazon RDS dành cho SQL Server sau khi mua. Bạn không thể thay đổi Khu vực, Công cụ CSDL, Phiên bản CSDL, Lớp phiên bản CSDL, Loại triển khai và độ dài thời hạn sau khi mua Phiên bản đặt trước. Xem thêm thông tin chi tiết tại trang Phiên bản đặt trước.