Amazon Redshift

Phân tích tất cả dữ liệu của bạn với kho dữ liệu đám mây nhanh nhất và được sử dụng rộng rãi nhất

750 giờ sử dụng nút dc.2large

miễn phí trong 2 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Phân tích tất cả các loại dữ liệu trên kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoạt động và hồ dữ liệu. Sử dụng SQL tiêu chuẩn để chạy các truy vấn và triển khai mô hình máy học (ML).

Chia sẻ dữ liệu trực tiếp bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn để cải thiện khả năng cộng tác, cô lập khối lượng công việc quan trọng, tăng tốc phát triển và tạo điều kiện thu thập thông tin chuyên sâu theo thời gian thực.

Trải nghiệm hiệu suất với mức giá tốt hơn đến 3 lần và chạy các hoạt động nhanh gấp 10 lần so với những kho dữ liệu doanh nghiệp khác với AQUA (Trình tăng tốc truy vấn nâng cao).

Khởi chạy kho dữ liệu trong vài phút bằng cách sử dụng biện pháp quản lý theo định hướng ML, tối ưu hóa bảng và mở rộng quy mô đồng thời để tối đa hóa hiệu suất và thông lượng.

Cách thức hoạt động

Amazon Redshift sử dụng SQL để phân tích dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trên các kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoạt động và hồ dữ liệu bằng cách sử dụng phần cứng và công nghệ ML được AWS thiết kế để mang đến hiệu suất với mức giá tốt nhất ở bất kỳ quy mô nào.
product-page-diagram_Redshift-Data-Sharing
 Nhấp vào để phóng to

Trường hợp sử dụng

Tối ưu hóa thông tin kinh doanh của bạn

Xây dựng các báo cáo và bảng thông tin theo định hướng thông tin chuyên sâu bằng cách sử dụng Amazon QuickSight, Microsoft PowerBI, Tableau hoặc các công cụ thông tin kinh doanh (BI) khác.

Mở rộng mức sử dụng ML của bạn


Sử dụng Redshift ML để tự động tạo, đào tạo và triển khai các mô hình Amazon SageMaker ML trên dữ liệu của bạn bằng SQL.

Truy cập vào tính năng phân tích hoạt động theo thời gian thực

Kết hợp dữ liệu có cấu trúc từ kho dữ liệu của bạn và dữ liệu bán cấu trúc từ hồ dữ liệu của bạn để tạo thông tin chuyên sâu về ứng dụng và hệ thống.

Mang đến khả năng phân tích dưới dạng dịch vụ

Cộng tác triển khai dữ liệu trực tiếp bằng cách sử dụng các tính năng chia sẻ dữ liệu để bảo mật cũng như quản lý dữ liệu và nội dung phân tích ngay cả bên ngoài tổ chức của bạn.

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá mức định giá Amazon Redshift

Mức định giá Redshift theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán mà không cần trả trước chi phí.

Tìm hiểu thêm về mức định giá »

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon Redshift

Tìm hiểu thêm về Truy vấn liên hiệp, phân tích hồ dữ liệu, Redshift ML, nút được hỗ trợ và các loại phiên bản, v.v.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Redshift »

Kết nối với chuyên gia


Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS