Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu thuộc mọi kích thước và từ mọi nơi

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, độ bảo mật và hiệu năng hàng đầu trong ngành. Điều này có nghĩa là khách hàng thuộc mọi quy mô và ngành nghề đều có thể dùng dịch vụ này để lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào cho nhiều trường hợp sử dụng như kho dữ liệu, trang web, ứng dụng di động, sao lưu và khôi phục, lưu trữ, ứng dụng doanh nghiệp, thiết bị IoT và phân tích dữ liệu hớn. Amazon S3 cung cấp các tính năng quản lý dễ sử dụng, nhờ đó, bạn có thể tổ chức dữ liệu và cấu hình các biện pháp kiểm soát truy cập được tinh chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức và yêu cầu về tuân thủ. Amazon S3 được thiết kế để đảm bảo độ bền 99,999999999% (11 9's) và lưu trữ dữ liệu của hàng triệu ứng dụng cho các công ty trên toàn thế giới.

Giới thiệu về Amazon S3 (4:31)

Lợi ích

Hiệu năng, khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng và độ bền hàng đầu trong lĩnh vực

Tăng và giảm quy mô tài nguyên lưu trữ của bạn để đáp ứng nhu cầu hay thay đổi, mà không cần các khoản đầu tư trả trước hay chu kỳ thu mua tài nguyên. Amazon S3 được thiết kế để đảm bảo độ bền dữ liệu 99,999999999% (11 9’s) vì dịch vụ này tự động tạo và lưu trữ bản sao của tất cả đối tượng S3 trên nhiều hệ thống. Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn khả dụng khi cần và được bảo vệ khỏi các sự cố, lỗi và mối đe dọa. Amazon S3 cũng tự động cung cấp tính nhất quán cao cho phép đọc sau khi ghi, miễn phí và không có thay đổi về hiệu năng hoặc tính khả dụng.

Tìm hiểu về độ bền dữ liệu S3 »

Nhiều lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí mà không phải hi sinh hiệu suất bằng cách lưu trữ dữ liệu trên Các lớp lưu trữ S3 hỗ trợ các cấp độ truy cập dữ liệu khác nhau ở mức giá tương ứng. Bạn có thể sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để khám phá dữ liệu cần di chuyển sang lớp lưu trữ có chi phí thấp hơn dựa trên các cấu trúc truy cập và cấu hình một chính sách Vòng đời S3 để thực thi việc truyền dữ liệu. Bạn cũng có thể lưu trữ dữ liệu với các cấu trúc truy cập không xác định hoặc biến đổi trong S3 Intelligent-Tiering, dịch vụ này phân bậc đối tượng dựa trên các cấu trúc truy cập hay thay đổi và tự động tiết kiệm chi phí. Với lớp lưu trữ S3 Outposts, bạn có thể đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú của dữ liệu và lưu trữ dữ liệu tại chỗ trong môi trường Outposts của bạn bằng cách sử dụng S3 trên Outposts. Tối ưu hóa chi phí bằng cách sử dụng S3 »tìm hiểu thêm về Các lớp lưu trữ S3 »

Mức độ bảo mật, tính tuân thủ và khả năng kiểm tra vô song

Lưu trữ dữ liệu của bạn trong Amazon S3 và ngăn chặn hành vi truy cập dữ liệu trái phép với các tính năng mã hóa và công cụ quản lý truy cập. S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng duy nhất cho phép bạn chặn quyền truy cập công cộng vào tất cả đối tượng trong bộ chứa hoặc ở cấp tài khoản bằng tính năng Chặn quyền truy cập công cộng S3. Dịch vụ S3 duy trì các chương trình tuân thủ, chẳng hạn như PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, Chỉ thị bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu và FISMA, để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về quy định. S3 tích hợp với Amazon Macie để phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn. AWS cũng hỗ trợ nhiều khả năng kiểm tra để giám sát các yêu cầu truy cập vào tài nguyên S3 của bạn.

Tìm hiểu thêm về tính bảo mậttuân thủ của S3 »

Dễ dàng quản lý các biện pháp kiểm soát dữ liệu và quyền truy cập

S3 mang đến cho bạn các chức năng mạnh mẽ để quản lý quyền truy cập, chi phí, hoạt động sao chép và bảo vệ dữ liệu. S3 Access Points giúp bạn dễ dàng quản lý quyền truy cập dữ liệu với các quyền cụ thể dành cho ứng dụng thông qua một bộ dữ liệu được chia sẻ. S3 Replication quản lý hoạt động sao chép dữ liệu trong khu vực hoặc sao chép sang các khu vực khác. S3 Batch Operations giúp quản lý các thay đổi quy mô lớn trong hàng tỷ đối tượng. S3 Storage Lens mang lại khả năng hiển thị trong toàn tổ chức về xu hướng hoạt động và sử dụng bộ nhớ đối tượng. Do S3 hoạt động cùng AWS Lambda nên bạn có thể ghi nhật ký hoạt động, định nghĩa cảnh báo và tự động hóa luồng công việc mà không phải quản lý thêm cơ sở hạ tầng nào.

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý lưu trữ trong S3 »

Truy vấn tại chỗ và xử lý theo yêu cầu

Chạy phân tích dữ liệu lớn trên các đối tượng S3 với dịch vụ truy vấn tại chỗ của chúng tôi. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu S3 với các biểu thức SQL tiêu chuẩn và Amazon Redshift Spectrum để phân tích dữ liệu được lưu trữ trên kho lưu trữ dữ liệu AWS và tài nguyên S3 của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng S3 Select để truy xuất các tập hợp nhỏ dữ liệu đối tượng thay vì toàn bộ đối tượng và tăng tới 400% hiệu suất truy vấn. Với S3 Object Lambda, bạn có thể thêm mã của riêng bạn vào các yêu cầu S3 GET để sửa đổi và xử lý dữ liệu khi nó được trả lại cho một ứng dụng. Tính năng này có thể được sử dụng để lọc các hàng nhất định, tự động thay đổi kích thước hình ảnh, chỉnh sửa hoặc che giấu dữ liệu bí mật hoặc sửa đổi dữ liệu theo cách khác. Mã tùy chỉnh của bạn thực thi theo yêu cầu, loại bỏ nhu cầu tạo và lưu trữ các bản sao dữ liệu phái sinh của bạn và không yêu cầu thay đổi đối với các ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về truy vấn tại chỗ »

Dịch vụ lưu trữ đám mây được hỗ trợ nhiều nhất

Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của bạn trong Amazon S3 bằng cách làm việc với đối tác từ Mạng lưới đối tác AWS (APN) — cộng đồng nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và công nghệ lớn nhất. APN nhận diện các đối tác di chuyển truyền dữ liệu sang Amazon S3 và đối tác lưu trữ cung cấp giải pháp tích hợp S3 để phục vụ lưu trữ chính, sao lưu và khôi phục, lưu trữ và khôi phục sau thảm họa. Bạn cũng có thể mua giải pháp tích hợp AWS trực tiếp từ AWS Marketplace, tại đây có hơn 250 dịch vụ dành riêng cho lưu trữ.

Tìm hiểu về APN AWS Marketplace »

Cách thức hoạt động - các tính năng của S3

 • S3 Object Lambda
 • Ống kính lưu trữ S3
 • S3 Intelligent Tiering
 • Điểm truy cập S3
 • S3 Batch Operations
 • S3 Block Public Access
 • S3 Object Lambda
 • Bạn có thể thêm mã của riêng mình để xử lý dữ liệu được truy xuất từ S3 trước khi trả lại cho ứng dụng

  S3 Object Lambda hoạt động như thế nào?

  Với S3 Object Lambda bạn có thể thêm mã của riêng bạn vào các yêu cầu S3 GET để sửa đổi và xử lý dữ liệu khi nó được trả lại cho một ứng dụng. Lần đầu tiên, bạn có thể sử dụng mã tùy chỉnh để sửa đổi dữ liệu được trả lại bởi các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn để lọc các hàng, tự động thay đổi kích thước hình ảnh, chỉnh sửa dữ liệu bí mật và hơn thế nữa. Được cung cấp bởi các hàm AWS Lambda, mã của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được AWS quản lý toàn phần, loại bỏ nhu cầu tạo và lưu trữ các bản sao phái sinh của dữ liệu của bạn hoặc nhu cầu chạy các proxy đắt tiền, tất cả đều không cần thay đổi đối với các ứng dụng.

  Chỉ với một vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể định cấu hình một hàm Lambda và gắn nó vào một Điểm truy cập S3 Object Lambda. Từ thời điểm đó trở đi, S3 sẽ tự động gọi hàm Lambda của bạn để xử lý bất kỳ dữ liệu nào được truy xuất thông qua Điểm truy cập S3 Object Lambda, trả kết quả đã chuyển đổi về ứng dụng. Bạn có thể tạo ra và thực thi các hàm Lambda tùy chỉnh của riêng mình, điều chỉnh chuyển đổi dữ liệu của S3 Object Lambda cho phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

  Tìm hiểu thêm về S3 Object Lambda »

 • Ống kính lưu trữ S3
 • Có được khả năng hiển thị trong toàn tổ chức về việc sử dụng bộ nhớ, xu hướng hoạt động và nhận các đề xuất hữu ích

  s3-storage-lens

  S3 Storage Lens mang lại khả năng hiển thị trong toàn tổ chức về việc sử dụng bộ nhớ đối tượng, xu hướng hoạt động và đưa ra các đề xuất có thể thực hiện được để cải thiện hiệu quả chi phí và áp dụng các phương pháp tốt nhất về bảo vệ dữ liệu. S3 Storage Lens là giải pháp phân tích lưu trữ đám mây đầu tiên mang lại một cái nhìn duy nhất về hoạt động và việc sử dụng bộ nhớ đối tượng trên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản trong một tổ chức, với các chi tiết để tạo thông tin chi tiết về tài khoản, vùng lưu trữ hoặc thậm chí cấp độ tiền tố. S3 Storage Lens phân tích các chỉ số trong toàn tổ chức để đưa ra các đề xuất theo bối cảnh nhằm tìm cách giảm chi phí lưu trữ và áp dụng các phương pháp tốt nhất về bảo vệ dữ liệu.

  Sau khi kích hoạt S3 Storage Lens trong Bảng điều khiển S3, bạn sẽ nhận được một bảng điều khiển tương tác chứa các chế độ xem được định cấu hình trước để trực quan hóa xu hướng hoạt động và sử dụng bộ nhớ, với các đề xuất theo ngữ cảnh giúp bạn dễ dàng thực hiện hành động. Bạn cũng có thể xuất các chỉ số ở định dạng CSV hoặc Parquet sang vùng lưu trữ S3. Bạn có thể sử dụng chế độ xem tóm tắt, chế độ xem hiệu quả chi phí hoặc chế độ xem bảo vệ dữ liệu để xem các số liệu liên quan đến trường hợp sử dụng dự kiến của bạn. Ngoài bảng điều khiển trong bảng điều khiển S3, bạn có thể xuất số liệu ở định dạng CSV hoặc Parquet sang vùng lưu trữ S3 mà họ chọn để sử dụng thêm.

  Ghé thăm trang S3 Storage Lens để tìm hiểu thêm.

 • S3 Intelligent Tiering
 • Tối ưu hóa chi phí lưu trữ với S3 Intelligent-Tiering

  How_it_Works_Amazon-S3-Intelligent_Tiering.png

  S3 Intelligent-Tiering sẽ tối ưu hóa chi phí bằng cách tự động di chuyển các đối tượng giữa 4 bậc quyền truy cập khi các mẫu hình truy cập thay đổi. Có 2 bậc truy cập với độ trễ thấp được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên và không thường xuyên để giúp bạn tiết kiệm được tối đa 40% chi phí lưu trữ và 2 bậc truy cập lưu trữ tùy chọn được thiết kế cho truy cập không đồng bộ giúp tiết kiệm đến 95% chi phí đối với các đối tượng ít được truy cập. 

  Các đối tượng đã tải lên hoặc chuyển sang S3 Intelligent-Tiering được tự động lưu trữ trong bậc Truy cập thường xuyên. S3 Intelligent-Tiering hoạt động bằng cách giám sát các mẫu hình truy cập rồi di chuyển các đối tượng không được truy cập trong 30 ngày liên tiếp vào bậc Truy cập không thường xuyên. Sau khi bạn đã kích hoạt một hoặc cả hai bậc truy cập lưu trữ, S3 Intelligent-Tiering sẽ di chuyển các đối tượng không được truy cập trong 90 ngày liên tiếp sang bậc Truy cập lưu trữ rồi vào bậc Truy cập lưu trữ sâu sau 180 ngày liên tiếp không truy cập. Nếu sau đó, các đối tượng được truy cập thì S3 Intelligent-Tiering sẽ chuyển lại đối tượng về bậc Truy cập thường xuyên.

  Bạn sẽ không mất phí truy xuất nên sẽ không có khoản tăng phí lưu trữ ngoài dự kiến xuất hiện trên hóa đơn khi có thay đổi về mẫu hình truy cập. Tìm hiểu về cách tối ưu hóa chi phí lưu trữ.

 • Điểm truy cập S3
 • Dễ dàng quản lý việc truy cập bộ dữ liệu dùng chung nhờ các Điểm truy cập S3

  Diagram_S3_Access_Points

  Điểm truy cập Amazon S3 là một tính năng của S3 giúp đơn giản hóa việc quản lý quyền truy cập dữ liệu ở quy mô lớn cho các ứng dụng sử dụng bộ dữ liệu dùng chung trên S3. Điểm truy cập là các tên máy chủ không trùng nhau mà khách hàng tạo để thực thi các quyền riêng biệt và các kiểm soát mạng cho bất kỳ yêu cầu nào được thực hiện thông qua điểm truy cập.

  Khách hàng có bộ dữ liệu dùng chung, bao gồm kho dữ liệu, lưu trữ phương tiện và nội dung do người dùng tạo có thể dễ dàng mở rộng quyền truy cập cho hàng trăm ứng dụng bằng cách tạo từng điểm truy cập với tên và quyền tùy chỉnh cho từng ứng dụng. Bạn có thể thiết lập để chỉ cho phép bất kỳ điểm truy cập nào truy cập vào Đám mây riêng ảo (VPC) nhằm tạo tường lửa cho hoạt động truy cập dữ liệu S3 trong mạng riêng tư của khách hàng và bạn có thể dùng Chính sách kiểm soát dịch vụ AWS để đảm bảo tất cả các điểm truy cập chỉ có thể truy cập vào VPC. 

  Ghé thăm trang S3 Access Points để tìm hiểu thêm.

 • S3 Batch Operations
 • Quản lý hàng chục đến hàng tỷ đối tượng trên quy mô lớn với S3 Batch Operations

  Amazon-S3_Batch_Operations_How_it_works_2x

  S3 Batch Operations là một tính năng quản lý dữ liệu của Amazon S3, cho phép bạn quản lý hàng tỷ đối tượng trên quy mô lớn chỉ với vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý Amazon S3 hoặc một yêu cầu API duy nhất.

  Để thực hiện công việc trong S3 Batch Operations, bạn có thể tạo một tác vụ. Tác vụ bao gồm danh sách các đối tượng, thao tác cần thực hiện và bộ thông số mà bạn chỉ định cho loại hoạt động đó. Bạn có thể tạo và chạy nhiều tác vụ cùng lúc trong S3 Batch Operations hoặc sử dụng các ưu tiên tác vụ khi cần để xác định mức độ ưu tiên cho từng tác vụ và đảm bảo công việc quan trọng nhất diễn ra trước. S3 Batch Operations cũng quản lý các lần thử lại, theo dõi tiến trình, gửi thông báo hoàn thành, tạo báo cáo và gửi sự kiện tới AWS CloudTrail đối với tất cả các thay đổi đã thực hiện và những tác vụ được thực thi.

  Ghé thăm trang S3 Batch Operations để tìm hiểu thêm.

 • S3 Block Public Access
 • Chặn tất cả các truy cập công cộng vào dữ liệu S3 của bạn, hiện tại và trong tương lai

  Product-Page-Diagram_S3-Block-Public-Access

  S3 Block Public Access cung cấp các biện pháp kiểm soát trên toàn bộ Tài khoản AWS hoặc ở cấp độ vùng lưu trữ S3 riêng lẻ để đảm bảo rằng các đối tượng không bao giờ có quyền truy cập công cộng, cả ở hiện tại và trong tương lai.

  Truy cập công cộng được cấp cho các vùng lưu trữ và đối tượng thông qua danh sách kiểm soát truy cập (ACL), chính sách vùng lưu trữ hoặc cả hai. Để đảm bảo chặn quyền truy cập công cộng vào tất cả các vùng lưu trữ và đối tượng S3 của bạn, hãy bật tùy chọn chặn tất cả quyền truy cập công cộng ở cấp độ tài khoản. Những cài đặt này áp dụng cho toàn bộ tài khoản cho tất cả các vùng lưu trữ hiện tại và trong tương lai. Các cài đặt S3 Block Public Access thay thế quyền S3 cho phép truy cập công cộng, giúp quản trị viên tài khoản dễ dàng thiết lập hoạt động kiểm soát tập trung để ngăn chặn sự thay đổi trong cấu hình bảo mật, bất kể cách thêm đối tượng hay cách tạo vùng lưu trữ.

  Ngoài bảng điều khiển S3, bạn có thể bật S3 Block Public Access thông qua CLI AWS, SDK hoặc API REST. Hướng dẫn chi tiết cho cả hai tùy chọn hiện có trong tài liệu về S3 Block Public Access.

Trường hợp sử dụng

Sao lưu và phục hồi

Xây dựng các giải pháp sao lưu và khôi phục có thể thay đổi theo quy mô, có độ bền và bảo mật với Amazon S3 và các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như S3 Glacier, Amazon EFSAmazon EBS, để tăng cường hoặc thay thế các khả năng tại chỗ hiện có. Các đối tác AWS và APN có thể giúp bạn đáp ứng Thời gian khôi phục (Recovery Time Objectives – RTO), Thời điểm khôi phục (Recovery Point Objectives – RPO) và các yêu cầu về tuân thủ. Với AWS, bạn có thể sao lưu dữ liệu đã có trong Đám mây AWS hoặc sử dụng AWS Storage Gateway, một dịch vụ lưu trữ kết hợp để gửi các bản sao lưu dữ liệu tại chỗ sang AWS.

Tìm hiểu thêm về sao lưu và khôi phục »

Khôi phục sau thảm họa (DR)

Bảo vệ dữ liệu, ứng dụng và hệ thống CNTT quan trọng đang chạy trong Đám mây AWS hoặc trong môi trường tại chỗ của bạn mà không phải tốn chi phí cho một địa điểm thực tế khác. Với khả năng lưu trữ trong Amazon S3, Sao chép liên khu vực S3 và các dịch vụ cơ sở dữ liệu, kết nối mạng và điện toán AWS khác, bạn có thể tạo các kiến trúc DR để khôi phục nhanh chóng và dễ dàng sau thời gian ngừng hoạt động do thảm họa thiên nhiên, sự cố hệ thống và lỗi của con người.

Tìm hiểu thêm về DR »

Lưu trữ

Giải phóng cơ sở hạ tầng vật lý và lưu trữ dữ liệu với S3 GlacierS3 Glacier Deep Archive. Các lớp lưu trữ S3 này duy trì các đối tượng lâu dài với mức giá thấp nhất. Chỉ cần tạo một chính sách Vòng đời S3 để lưu trữ đối tượng trong toàn bộ vòng đời hoặc tải đối tượng trực tiếp lên các lớp lưu trữ. Với S3 Object Lock, bạn có thể áp dụng ngày duy trì với đối tượng để ngăn đối tượng bị xóa và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ. Không giống các thư viện băng từ, S3 Glacier cho phép bạn khôi phục đối tượng đã lưu trữ chỉ trong một phút đối với truy xuất nhanh và 3-5 giờ đối với truy xuất tiêu chuẩn. Quá trình khôi phục khối lượng dữ liệu lớn từ S3 Glacier và khôi phục toàn bộ từ S3 Glacier Deep Archive hoàn tất trong vòng 12 giờ.

Tìm hiểu thêm về lưu trữ »

Hồ dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn

Đẩy nhanh quá trình đổi mới bằng cách xây dựng một kho dữ liệu trên Amazon S3 và trích xuất thông tin chi tiết có giá trị bằng các công cụ machine learning, phân tích và truy vấn tại chỗ. Khi kho dữ liệu phát triển, bạn có thể sử dụng Điểm truy cập S3 để dễ dàng đặt cấu hình quyền truy cập vào dữ liệu, với các quyền cụ thể cho mỗi ứng dụng hay tập hợp ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng AWS Lake Formation để tạo nhanh một kho dữ liệu và tập trung xác định cũng như thực thi các chính sách bảo mật, quản trị và kiểm tra. Dịch vụ này thu thập dữ liệu ở các cơ sở dữ liệu và tài nguyên S3 của bạn, di chuyển dữ liệu vào một kho dữ liệu mới trong Amazon S3 và dọn dẹp cũng như phân loại dữ liệu bằng các thuật toán machine learning. Mọi tài nguyên AWS đều có thể được tăng quy mô để đáp ứng các kho dữ liệu mở rộng của bạn mà không cần đầu tư trước.

Tìm hiểu thêm về xây dựng kho dữ liệu trên Amazon S3 và AWS Lake Formation »

Lưu trữ đám mây kết hợp

Thiết lập kết nối riêng tư giữa Amazon S3 và tại chỗ với AWS PrivateLink. Bạn có thể cung cấp các điểm cuối riêng tư trong VPC để cho phép truy cập trực tiếp vào S3 tại chỗ bằng các IP riêng từ VPC của bạn. AWS Storage Gateway cho phép bạn kết nối và mở rộng ứng dụng tại chỗ của mình đến Bộ lưu trữ AWS một cách liền mạch trong khi lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ đệm cục bộ để truy cập với độ trễ thấp. Bạn cũng có thể tự động hóa quá trình truyền dữ liệu giữa lưu trữ tại chỗ, bao gồm từ S3 trên Outposts và Amazon S3 bằng AWS DataSync, dịch vụ này có thể truyền dữ liệu ở tốc độ nhanh hơn tới 10 lần so với các công cụ nguồn mở. Bạn cũng có thể truyền tệp trực tiếp vào và ra khỏi Amazon S3 nhờ  AWS Transfer Family — một dịch vụ được quản lý toàn diện, đơn giản và liền mạch cho phép trao đổi tệp an toàn với các bên thứ ba bằng SFTP, FTPS và FTP. Một cách khác để hỗ trợ môi trường lưu trữ đám mây lai là làm việc với nhà cung cấp cổng từ APN.

Tìm hiểu thêm về AWS PrivateLink cho S3 », AWS Storage Gateway »AWS DataSync », AWS Transfer Family », S3 trên Outposts »

Các ứng dụng hoạt động trên đám mây

Xây dựng các ứng dụng nhanh, tiết kiệm chi phí, hoạt động trên internet và thiết bị di động bằng cách sử dụng các Dịch vụ AWS và Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu phát triển và sản xuất dùng chung cho các vi dịch vụ tạo nên các ứng dụng hoạt động trên đám mây. Với Amazon S3, bạn có thể tải lên bất kỳ khối lượng dữ liệu nào và truy cập dữ liệu ở mọi nơi để triển khai ứng dụng nhanh hơn và tiếp cận nhiều người dùng cuối hơn. Việc lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 có nghĩa là bạn có quyền truy cập các công cụ dành cho nhà phát triển AWS, S3 API và dịch vụ mới nhất về máy học và phân tích để đổi mới và tối ưu hóa ứng dụng hoạt động trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng hoạt động trên đám mây »

Nghiên cứu điển hình

Georgia-Pacific
Georgia-Pacific xây dựng kho dữ liệu trung tâm dựa trên Amazon S3, cho phép công ty này nhập và phân tích hiệu quả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trên quy mô lớn.
Nasdaq
Nasdaq lưu trữ dữ liệu tới 7 năm trong Amazon S3 Glacier nhằm đáp ứng yêu cầu về tuân thủ và quy định của ngành. Với AWS, công ty có thể lưu trữ dữ liệu trong khi tối ưu hóa chi phí lưu trữ dài hạn của mình.
Sysco
Sysco tổng hợp dữ liệu thành một kho dữ liệu được tích hợp trên Amazon S3 và Amazon S3 Glacier để chạy phân tích dữ liệu và lấy thông tin chuyên sâu về doanh nghiệp.
Nielsen
Nielsen đã xây dựng một nền tảng hoạt động trên đám mây mới về xếp hạng truyền hình địa phương có thể lưu trữ 30 petabyte dữ liệu trên Amazon S3, đồng thời tận dụng Amazon Redshift, AWS Lambda và Amazon EMR.

Thông tin mới về S3

ngày
 • ngày
1

Bài đăng trên blog về S3

Hiện tại không có blog nào về Amazon S3, vui lòng truy cập vào Blog AWS để xem tất cả nội dung blog về lưu trữ.

Để đọc thêm blog về Amazon S3, vui lòng truy cập vào Blog về lưu trữ trong AWS.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng của S3

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu