Thêm mã của riêng bạn vào các yêu cầu S3 GET để sửa đổi và xử lý dữ liệu khi nó được trả lại cho một ứng dụng

Với S3 Object Lambda bạn có thể thêm mã của riêng bạn vào các yêu cầu S3 GET để sửa đổi và xử lý dữ liệu khi nó được trả lại cho một ứng dụng. Lần đầu tiên, bạn có thể sử dụng mã tùy chỉnh để sửa đổi dữ liệu được trả lại bởi các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn để lọc các hàng, linh hoạt thay đổi kích thước hình ảnh, loại bỏ dữ liệu bí mật và hơn thế nữa. Được cung cấp bởi các hàm AWS Lambda, mã của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được AWS quản lý hoàn toàn, loại bỏ nhu cầu tạo và lưu trữ các bản sao phái sinh của dữ liệu hoặc nhu cầu chạy các proxy đắt tiền, tất cả đều không cần thay đổi bất cứ điều gì đối với các ứng dụng của bạn.

S3 Object Lambda sử dụng các hàm AWS Lambda để tự động xử lý đầu ra của một yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn. Chỉ với một vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể định cấu hình một hàm Lambda và gắn nó vào một Điểm truy cập S3 Object Lambda. Từ thời điểm đó trở đi, S3 sẽ tự động gọi hàm Lambda của bạn để xử lý bất kỳ dữ liệu nào được truy xuất thông qua Điểm truy cập S3 Object Lambda, trả kết quả đã chuyển đổi về ứng dụng. Bạn có thể tạo ra và thực thi các hàm Lambda tùy chỉnh của riêng mình, điều chỉnh chuyển đổi dữ liệu của S3 Object Lambda cho phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Giới thiệu về Amazon S3 Object Lambda

Lợi ích

Xử lý dữ liệu linh hoạt

S3 Object Lambda cung cấp cho bạn sự linh hoạt để gọi các hàm Lambda trực tiếp từ các yêu cầu S3 GET để xử lý dữ liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các ứng dụng của bạn. S3 Object Lambda sử dụng cơ sở hạ tầng được quản lý toàn phần của S3 và AWS Lambda, cũng như tất cả các tính năng và khả năng của nó. Bạn có thể sử dụng các hàm AWS Lambda mới hoặc hiện có để xử lý dữ liệu của mình, chẳng hạn như lọc, che chắn, soạn lại, nén, thay đổi định dạng hoặc sửa đổi các đối tượng cho các ứng dụng cụ thể của bạn.

Được quản lý hoàn toàn

Được cung cấp bởi các hàm AWS Lambda, mã của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được AWS quản lý hoàn toàn, loại bỏ nhu cầu tạo và lưu trữ các bản sao phái sinh của dữ liệu hoặc nhu cầu chạy các proxy đắt tiền, tất cả đều không cần thay đổi bất cứ điều gì đối với các ứng dụng. Để xử lý các đối tượng, bạn có thể chạy hàm AWS Lambda với các yêu cầu S3 GET bằng cách cập nhật ứng dụng của mình. Sau khi cập nhật, một điểm truy cập S3 Object Lambda sẽ được dùng để gọi hàm Lambda và phân phối đối tượng đã qua xử lý đến các máy khách đang yêu cầu.

Đơn giản

Với S3 Object Lambda, bạn có thể dễ dàng gọi các hàm Lambda để biến đổi dữ liệu S3 cho nhiều ứng dụng khác nhau do không cần dùng đến phần mềm và cơ sở hạ tầng phức tạp, hay không cần tạo các bản sao phái sinh của dữ liệu. Bạn có thể thêm mã của riêng mình để xử lý dữ liệu khi dữ liệu đó được truy xuất từ S3 trước khi trả lại cho ứng dụng. S3 Object Lambda tương thích với các ứng dụng hiện tại của bạn nên bạn sẽ không cần thay đổi mã. Bạn có thể dễ dàng trình bày nhiều chế độ xem dữ liệu cho các ứng dụng khác nhau chỉ với một yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn.

S3 Object Lambda hoạt động như thế nào?

S3 Object Lambda hoạt động như thế nào

S3 Object Lambda giúp bạn dễ dàng đáp ứng các yêu cầu định dạng dữ liệu riêng biệt của bất kỳ ứng dụng nào mà không cần phải xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng bổ sung, chẳng hạn như lớp proxy hoặc không cần phải tạo và duy trì nhiều bản sao phái sinh dữ liệu của bạn. S3 Object Lambda sử dụng các hàm AWS Lambda để tự động xử lý đầu ra của một yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn. AWS Lambda là một dịch vụ điện toán không máy chủ chạy mã do khách hàng xác định mà không yêu cầu quản lý các tài nguyên điện toán cơ bản. 

Chỉ với một vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể định cấu hình một hàm Lambda và gắn nó vào một Điểm truy cập S3 Object Lambda. Lúc này, các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn được thực hiện thông qua một điểm truy cập S3 Object Lambda sẽ gọi hàm Lambda được chỉ định. Từ thời điểm đó trở đi, S3 sẽ tự động gọi hàm Lambda của bạn để xử lý bất kỳ dữ liệu nào được truy xuất thông qua Điểm truy cập S3 Object Lambda, trả kết quả đã chuyển đổi về ứng dụng. Bạn có thể tạo ra và thực thi các hàm Lambda tùy chỉnh của riêng mình, điều chỉnh chuyển đổi dữ liệu của S3 Object Lambda cho phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc hướng dẫn sử dụng S3 Object Lambda.

Trường hợp sử dụng S3 Object Lambda: Xử lý lại dữ liệu nhạy cảm

S3 Object Lambda hoạt động như thế nào

S3 Object Lambda có thể được sử dụng để xử lý lại thông tin nhạy cảm từ một đối tượng trong S3 cho các ứng dụng cụ thể mà không cần thay đổi đối tượng hiện có hoặc tạo và duy trì nhiều bản sao phái sinh của dữ liệu. Hàm Lambda sẽ truy xuất đối tượng từ một yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn, xử lý dữ liệu để loại bỏ các chi tiết nhạy cảm và trả đối tượng đã được xử lý lại về ứng dụng. Để tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng, hãy đọc hướng dẫn sử dụngS3 Object Lambda.

Khách hàng

Druva cung cấp khả năng bảo vệ và quản lý dữ liệu trên các điểm cuối, trung tâm dữ liệu và khối lượng công việc đám mây loại bỏ sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phức tạp và quản trị tốn thời gian.

"4.000 khách hàng của chúng tôi cần đáp ứng các yêu cầu mở rộng về bảo vệ, tuân thủ và bảo mật dữ liệu toàn cầu. Amazon S3 Object Lambda là một sự đổi mới thay đổi thị trường mang tài nguyên điện toán đến gần hơn với kho dữ liệu tập trung, giúp khách hàng của chúng tôi có thể khai thác nhiều giá trị hơn từ dữ liệu của họ. Là một nền tảng được xây dựng hoàn toàn trên AWS, Druva tự hào vì liên tục nâng cao trải nghiệm người dùng với các tính năng và công nghệ mới nhất của AWS. Sự kết hợp giữa Nền tảng đám mây Druva, được cung cấp bởi AWS, và Amazon S3 Object Lambda sẽ mang lại cho các tổ chức cơ hội tích hợp chưa từng có cũng như khả năng truy cập và phân tích trực tiếp để khai thác toàn bộ tiềm năng của dữ liệu sao lưu của họ”.

Stephen Manley, Giám đốc Công nghệ, Druva

Nasuni đang phá vỡ quá trình lưu trữ tệp với một nền tảng đám mây được Amazon S3 hỗ trợ thay thế cho bộ nhớ chính và phụ tại chỗ truyền thống. Nasuni cung cấp nền tảng lưu trữ tệp sử dụng lưu trữ đối tượng, mang đến giải pháp đám mây đơn giản hơn, chi phí thấp hơn và hiệu quả hơn, có quy mô để xử lý tốc độ tăng trưởng dữ liệu phi cấu trúc nhanh.

"S3 Object Lambda là một công cụ thay đổi trò chơi cho Nasuni và nó sẽ là công nghệ cốt lõi trong dịch vụ lưu trữ tệp đám mây của chúng tôi trên AWS. Chúng tôi sử dụng S3 Object Lambda để tạo một API đơn giản, có thể mở rộng cho hệ thống tệp dựa trên lưu trữ đối tượng độc quyền của chúng tôi. Các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi có thể sử dụng tính năng này để truy cập tệp của họ trực tiếp từ vùng lưu trữ S3 của họ thay vì đi qua Thiết bị biên Nasuni. Điều này có nghĩa là họ có thể dễ dàng kết nối dữ liệu phi cấu trúc từ Nasuni với các dịch vụ phân tích AWS như Macie và Kendra, cho phép các doanh nghiệp có được thông tin chi tiết từ dữ liệu tệp của họ”.

Russ Kennedy, Giám đốc Sản xuất - Nasuni

PetaGene được thành lập tại Cambridge, nơi khai sinh ra hệ gen học, nhằm giải quyết các vấn đề quản lý dữ liệu đang phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp gen. PetaGene đã trở nên nổi tiếng với hiệu suất và khả năng sử dụng hàng đầu trong ngành của các giải pháp mã hóa và nén bộ gen -- Phần mềm của công ty này hiện cung cấp các giải pháp mã hóa, chia sẻ dữ liệu và kiểm tra có chọn lọc cho tất cả các loại dữ liệu và các giải pháp này cũng được hưởng lợi từ các phương pháp truy cập minh bạch liền mạch tương tự.

"PetaGene cho phép các tổ chức bảo vệ dữ liệu để họ có thể kiểm soát và kiểm tra những gì người dùng khác nhau có thể xem, chỉ hiển thị nội dung trong mỗi tệp mà người dùng được phép xem. PetaGene cũng nén hiệu quả dữ liệu gen NGS đã được nén nhỏ hơn tới 11 lần mà không bị mất bất kỳ dữ liệu nào. 
 
Mặc dù người dùng đã có thể truy cập một cách minh bạch dữ liệu được bảo vệ và/hoặc đuợc nén ở định dạng gốc ban đầu bằng cách tải thư viện đọc lại chế độ người dùng của chúng tôi vào môi trường của họ, với S3 Object Lambda, người dùng có thể truy cập dữ liệu ở định dạng gốc ban đầu thông qua các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn mà không cần người dùng cài đặt thư viện. Điều này giúp khách hàng triển khai các sản phẩm nén, tuân thủ và bảo vệ dữ liệu của PetaGene cho người dùng cuối của họ dễ dàng hơn."

Tiến sĩ Dan Greenfield, Người đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành - PetaGene 

Bắt đầu

S3 Object Lambda có thể được thiết lập trong Bảng điều khiển quản lý S3, với ba bước đơn giản. Bước một, điều hướng đến tab Điểm truy cập Object Lambda trên bảng điều khiển. Bước hai, tạo một Điểm truy cập S3 Object Lambda và trong cấu hình của nó, cung cấp tên cho tài nguyên này, hàm Lambda để gọi đối với các yêu cầu S3 GET của bạn và một điểm truy cập hỗ trợ S3. Có các ví dụ về triển khai hàm Lambda trong tài liệu AWS để giúp bạn dùng thử dịch vụ. Bước ba, cập nhật SDK và ứng dụng của bạn để sử dụng Điểm truy cập S3 Object Lambda mới nhằm truy xuất dữ liệu từ S3 bằng cách sử dụng SDK ngôn ngữ mà bạn chọn. S3 Object Lambda sẽ bắt đầu xử lý các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn của bạn. Đọc hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin và thử các chức năng mẫu của S3 Object Lambda.

Câu hỏi thường gặp về Amazon S3
Đọc hướng dẫn sử dụng S3 Object Lambda

Tìm hiểu về S3 Object Lambda bằng cách đọc hướng dẫn sử dụng.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon S3
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập