Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển  HTML | PDF | Kindle

Hướng dẫn dành cho người dùng bảng điều khiển HTML | PDF | Kindle

Nội dung tham khảo về API  HTML | PDF

Hướng dẫn bắt đầu HTML | PDF | Kindle

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK)

Nhà phát triển ứng dụng có nhiều lựa chọn về SDK AWS giúp đơn giản hóa việc sử dụng Amazon S3 trong trường hợp sử dụng của họ. AWS SDK cho Amazon S3 bao gồm các thư viện, mẫu thử mã và tài liệu dành cho các ngôn ngữ lập trình và nền tảng sau đây.

SDK Java

SDK Java

SDK .NET

SDK .NET

SDK Python

SDK Python

SDK PHP

SDK PHP

SDK Node.js

SDK Node.js

SDK Ruby

SDK Ruby

Video tổng quan

15 years of Amazon S3 - các video về Lãnh đạo

Amazon S3 ra mắt cách đây 15 năm vào đúng Ngày số Pi (tức ngày 14 tháng 3 năm 2006) và đã tạo ra dịch vụ AWS có thể sử dụng rộng rãi đầu tiên. Trong thời gian đó, hoạt động lưu trữ và sử dụng dữ liệu đã bùng nổ và thế giới không còn như trước. Amazon S3 có khả năng mở rộng gần như vô tận với tính khả dụng, độ bền, tính bảo mật và hiệu suất chưa từng có. 

Hãy xem những video bên dưới để nghe ý kiến từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia AWS khi họ đưa bạn ngược dòng thời gian, điểm lại lịch sử của AWS và các quyết định quan trọng liên quan đến việc xây dựng và phát triển Amazon S3. 

15 years of Amazon S3 - Foundations of Cloud Infrastructure
15 years of Amazon S3 - Security is Job Zero
15 years of Amazon S3 - Building an Evolvable System

15 years of Amazon S3 - các video về Nền tảng

Hãy xem những video bên dưới để biết cách kiến trúc của Amazon S3 được thiết kế nhằm đảm bảo tính khả dụng và độ bền trong các Khu vực và Vùng sẵn sàng của AWS. Nắm được cách bắt đầu sử dụng Amazon S3, những phương thức tốt nhất và cách để tối ưu hóa chi phí, bảo vệ dữ liệu, v.v.

Beyond eleven nines - How Amazon S3 is built for durability
Architecting for high availability on Amazon S3
Back to the basics: Getting started with Amazon S3
Amazon S3 foundations: Best practices for Amazon S3
Amazon S3 storage classes primer
Optimize and manage data on Amazon S3
Amazon S3 Replication: For data protection & application acceleration
Backup to Amazon S3 and Amazon S3 Glacier
Modernizing your data archive with Amazon S3 Glacier

15 years of Amazon S3 - các video về Bảo mật

AWS đem đến cho bạn quyền kiểm soát và sự tự tin cần thiết để vận hành doanh nghiệp một cách an toàn với môi trường điện toán linh hoạt cũng như bảo mật nhất hiện nay. Khi sử dụng AWS, bạn có thể cải thiện khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ cốt lõi, chẳng hạn như tính cục bộ của dữ liệu, mức độ bảo vệ và tính bảo mật với các dịch vụ và tính năng toàn diện của chúng tôi. 

Hãy xem những video về bảo mật để tìm hiểu về các nền tảng của bảo mật dữ liệu với Amazon S3.

Foundations of data security
Securing Amazon S3 with guardrails and fine-grained access controls
15 years of Amazon S3 - Security is Job Zero
Managing access to your Amazon S3 buckets and objects
Demo - Amazon S3 security posture management and threat detection
Protecting your data in Amazon S3
Advanced networking with Amazon S3 and AWS PrivateLink
Proactively identifying threats & protecting sensitive data in S3
S3 Block Public Access overview and demo
Demo - Monitor your Amazon S3 inventory & identify sensitive data
Demo - Amazon S3 and VPC Endpoints

15 years of Amazon S3 - các video về Phi máy chủ

Phi máy chủ là một cách để mô tả các dịch vụ, phương thức và chiến lược cho phép bạn xây dựng những ứng dụng linh hoạt hơn để có thể đổi mới và thích ứng nhanh hơn với sự thay đổi. Hãy xem những video về phi máy chủ và S3 để biết lý do AWS Lambda có thể là lựa chọn điện toán tốt nhất khi làm việc với dữ liệu trong Amazon S3.

Serverless on Amazon S3 - Introducing S3 Object Lambda
S3 Object Lambda - add code to Amazon S3 GET requests to process data
Demo - S3 Object Lambda
Building serverless applications with Amazon S3
S3 & Lambda - flexible pattern at the core of serverless applications
The best compute for your storage - Amazon S3 & AWS Lambda
Live coding - Uploading media to Amazon S3 from web & mobile apps

15 years of Amazon S3 - Các video về Hồ dữ liệu

Amazon S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng lớn nhất, hiệu quả nhất cho cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Đây cũng là dịch vụ lưu trữ lý tưởng để xây dựng hồ dữ liệu. Hãy xem những video sau đây để tìm hiểu cách xây dựng hồ dữ liệu trên Amazon S3 và cách bạn có thể sử dụng các dịch vụ AWS gốc hoặc tận dụng đối tác AWS để chạy phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML), điện toán hiệu suất cao (HPC) và các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thông nhằm nắm được thông tin chi tiết từ các tập dữ liệu không có cấu trúc.

Building modern data lakes on Amazon S3
Harness the power of your data with the AWS Lake House Architecture
Amazon S3 Strong Consistency
Build a data lake on Amazon S3

15 years of Amazon S3 - các video về Di chuyển dữ liệu

AWS cung cấp công cụ đối tác và dịch vụ đa dạng để giúp bạn di chuyển dữ liệu của mình lên Amazon S3. Tìm hiểu cách AWS Storage Gateway và AWS DataSync có thể loại bỏ trở ngại trong quá trình di chuyển dữ liệu khi bạn tìm hiểu sâu về các giải pháp và xem xét kiến trúc để tăng tốc độ di chuyển dữ liệu lên đám mây từ các hệ thống tại chỗ.

Accelerating your migration to S3
Managed file transfers to S3 over SFTP, FTPS, and FTP
Optimize and manage data on Amazon S3

Video re:Invent 2020

Storage Leadership - Innovate faster with applications on AWS storage
What's new with Amazon S3: re:Invent 2020
Best practices for archiving large datasets with AWS: re:Invent 2020
Architecting for high availability on Amazon S3: re:Invent 2020
Amazon S3 foundations: Best practices for Amazon S3: re:Invent 2020
Break down data silos: Build a serverless data lake on Amazon S3
Data lake security in Amazon S3: Perimeters and fine-grained controls: re:Invent 2020
Lessons from the vanguard: Build modern apps using Amazon S3: re:Invent 2020
Modernize your on-premises backup strategy with AWS
Accelerate your migration to Amazon S3: re:Invent 2020
Extend Amazon S3 to on-premises environments with AWS Outposts: re:Invent 2020
Migrate your data to AWS quickly and securely using AWS DataSync
A defense-in-depth approach to Amazon S3 security and access: re:Invent 2020
Secure your file transfers to Amazon S3 over SFTP, FTPS, and FTP
Optimize your data migration with AWS Snowcone and AWS Snowball Edge

Video re:Invent 2019

Best practices for Amazon S3: re:Invent 2019
Thông tin mới về Amazon S3: re:Invent 2019
Các biện pháp thực hành tốt nhất để xây dựng hồ dữ liệu trên Amazon S3
Vượt trên 11 số 9 (99,999999999%): Bài học từ văn hóa bền vững của Amazon S3
Quản lý dữ liệu trên quy mô lớn bằng công cụ quản lý lưu trữ của Amazon S3
Tìm hiểu sâu về khả năng quản lý và bảo mật của Amazon S3
Hướng dẫn và mẫu thiết kế để tối ưu hóa chi phí trong Amazon S3
Giải pháp lưu trữ dữ liệu và bảo tồn kỹ thuật số với AWS
Optimize your storage performance with Amazon S3

Hội thảo trực tuyến

S3 Replication best practices: Configuring and Managing S3 Replication
Migrate Your On-Premises Data Lake to a Modern Data Lake on Amazon S3 - AWS Online Tech Talks
Stay Secure on S3 - AWS Virtual Workshop
Migrating Media and Entertainment Content to Amazon S3 Glacier
Best Practices for Data Protection on Amazon S3
Cost Optimization Guidelines for Amazon S3
What's new with Amazon S3 (2020)
Modernize and Simplify Data Archiving with AWS Storage
Getting Started with Amazon S3: Build a Foundation to Scale your Business
Amazon S3 Security Best Practices
Lớp lưu trữ của Amazon S3
S3 Batch Operations: Manage millions of objects

Blog

Giới thiệu về AWS Glue (01:54)

Hiện không tìm thấy bài đăng nào trên blog. Vui lòng xem Blog AWS để tìm các tài nguyên khác. 

Để đọc thêm bài đăng blog về Lưu trữ trên AWS, hãy truy cập kênh blog về lưu trữ

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu