Amazon SageMaker

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học (ML) cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào với cơ sở hạ tầng, công cụ và quy trình công việc được quản lý đầy đủ

Giúp nhiều người đổi mới hơn với ML thông qua một loạt công cụ – IDE cho các nhà khoa học dữ liệu và giao diện không chứa mã cho các chuyên viên phân tích kinh doanh.

Truy cập, ghi nhãn và xử lý lượng lớn dữ liệu có cấu trúc (dữ liệu dạng bảng) cũng như dữ liệu không có cấu trúc (ảnh, video, dữ liệu không gian địa lý và âm thanh) cho công nghệ ML.

Giảm thời gian đào tạo từ đơn vị giờ xuống phút với cơ sở hạ tầng được tối ưu hóa. Tăng năng suất của nhóm lên đến 10 lần với các công cụ được xây dựng cho mục đích nhất định.

Tự động hóa và chuẩn hóa khả năng quản trị cũng như các phương pháp MLOps trên toàn tổ chức của bạn để hỗ trợ tính minh bạch và khả năng kiểm tra.

Giúp nhiều người đổi mới hơn với ML

Hình minh họa SageMaker dành cho chuyên viên phân tích kinh doanh

Chuyên viên phân tích kinh doanh

Đưa ra dự đoán dựa trên công nghệ ML bằng giao diện trực quan với SageMaker Canvas.

SageMaker dành cho chuyên viên phân tích kinh doanh »
Hình minh họa SageMaker dành cho nhà khoa học dữ liệu

Nhà khoa học dữ liệu

Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng, đào tạo cũng như triển khai mô hình với SageMaker Studio.

SageMaker dành cho nhà khoa học dữ liệu »
Hình minh họa SageMaker dành cho kỹ sư MLOps

Kỹ sư ML

Triển khai và quản lý các mô hình quy mô lớn với SageMaker MLOps.

SageMaker dành cho kỹ sư ML »

Hỗ trợ các khung ML, bộ công cụ và ngôn ngữ lập trình hàng đầu

Logo của Jupyter
Logo của TensorFlow
Logo của PyTorch
Logo của MXNet
Logo của Hugging Face
Logo của Scikit-learn
Logo của Python
Logo của R

Công nghệ ML hiệu năng cao, chi phí thấp trên quy mô lớn

Amazon SageMaker được xây dựng dựa trên hai thập kỷ kinh nghiệm của Amazon trong việc phát triển các ứng dụng máy học thực tế, trong đó có đề xuất sản phẩm, cá nhân hóa, mua sắm thông minh, robot và các thiết bị hỗ trợ bằng giọng nói.

Tăng 10 lần

năng suất nhóm

Hơn 1 nghìn tỷ

lần dự đoán mỗi tháng

Giảm 54%

tổng chi phí sở hữu

Giảm 40%

chi phí ghi nhãn dữ liệu

Tăng đến 50%

tốc độ đào tạo nhờ sử dụng GPU hiệu quả hơn

<10 mili giây

độ trễ chi phí suy luận

22

chương trình tuân thủ (PCI, HIPAA, SOC 1/2/3, FedRAMP, ISO, v.v.)

Thông tin mới

Thông báo Thông tin mới là các tổng hợp cấp cao về các lần ra mắt và cập nhật tính năng. Đọc các bản cập nhật cụ thể của Amazon SageMaker.

Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
  • Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
1

Tìm hiểu về công nghệ ML với Phòng thực hành studio SageMaker

Tìm hiểu và thử nghiệm với ML bằng cách sử dụng môi trường phát triển miễn phí, không cần thiết lập

Bắt đầu »

Bắt đầu nhanh hơn với hướng dẫn theo nhịp độ cá nhân

Trải nghiệm thực hành để chuẩn bị dữ liệu và xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình ML

Bắt đầu »

Triển khai giải pháp với SageMaker JumpStart

Các giải pháp ML được dựng sẵn mà bạn có thể triển khai chỉ với vài cú nhấp chuột

Bắt đầu »