Savings Plans

Mô hình định giá linh hoạt cho các dịch vụ điện toán của AWS

Savings Plans là một mô hình định giá linh hoạt giúp bạn tiết kiệm tới 72% mức sử dụng điện toán AWS. Mô hình định giá này tính giá thấp hơn đối với mức sử dụng các phiên bản Amazon EC2 bất kể dòng phiên bản, kích cỡ, hệ điều hành, hình thức thuê hoặc Khu vực AWS và cũng áp dụng cho mức sử dụng AWS Fargate và AWS Lambda.

Savings Plans giúp tiết kiệm đáng kể so với Gói theo yêu cầu, giống như Phiên bản dự trữ EC2, kèm theo cam kết sử dụng một công suất điện toán cụ thể (tính bằng USD/giờ) trong khoảng thời gian một hoặc ba năm. Bạn có thể đăng ký Savings Plans với thời hạn 1 hoặc 3 năm và dễ dàng quản lý các kế hoạch của mình bằng cách tận dụng các đề xuất, báo cáo hiệu suất và cảnh báo ngân sách trong AWS Cost Explorer.

Savings Plans - Mô hình định giá mới cho các dịch vụ điện toán của AWS (3:04)

Lợi ích

Linh hoạt

Khi bạn thay đổi mức sử dụng của mình trên Amazon EC2, AWS Fargate và AWS Lambda, Savings Plans sẽ tự động áp dụng cho mức sử dụng đó. Nhờ đó, bạn có thể linh hoạt sử dụng tùy chọn điện toán phù hợp nhất với nhu cầu và tiếp tục tiết kiệm tiền. Bạn cũng có thể chọn các loại kế hoạch, thời hạn và các tùy chọn thanh toán khác nhau dựa trên yêu cầu của bạn.

Tiết kiệm đáng kể

Savings Plans cung cấp khoản tiết kiệm lên tới 72% kèm theo cam kết về mức sử dụng phù hợp trong thời hạn 1 hoặc 3 năm.

Dễ sử dụng

Savings Plans là cách dễ nhất để tiết kiệm đối với mức sử dụng điện toán. Bạn có thể đăng ký Savings Plans theo hai bước đơn giản bằng AWS Cost Explorer: trước tiên, tùy chỉnh đề xuất Savings Plans dựa trên yêu cầu của bạn và sau đó thêm vào giỏ hàng để mua một gói.

Cách thức hoạt động

Savings Plans - Cách thức hoạt động

Câu chuyện của khách hàng

Savings Plans - Cách thức hoạt động
“Capital One đã áp dụng Savings Plans cho toàn bộ khối lượng công việc và tài khoản của mình. Nhờ đó, chúng tôi có thể tăng mức sử dụng so với khi dùng Phiên bản đặt trước. Chúng tôi không còn phải lo lắng về việc điều chỉnh Phiên bản đặt trước khi cần thay đổi cơ sở hạ tầng vì Savings Plans sẽ tự động tái phân bổ mỗi giờ để tối đa hóa việc sử dụng của chúng tôi. Thay đổi này đã giúp chúng tôi tiết kiệm thêm 20%. Chúng tôi rất mong chờ được tiếp tục triển khai Savings Plans khi Phiên bản đặt trước của mình hết hạn.”

Don Reid, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Công nghệ, Capital One

Bài viết và bài đăng trên blog

Giới thiệu Savings Plans
Jeff Barr - ngày 6 tháng 11 năm 2019