AWS Security Hub

Tự động hóa hoạt động kiểm tra bảo mật AWS và tập trung cảnh báo bảo mật

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày

Phát hiện những sai lệch so với các phương pháp tốt nhất về bảo mật chỉ với một cú nhấp chuột.

Tự động tổng hợp các phát hiện về bảo mật ở định dạng dữ liệu chuẩn hóa từ AWS và các dịch vụ đối tác.

Đẩy nhanh thời gian trung bình để giải quyết bằng các hành động ứng phó và khắc phục tự động.

Cách thức hoạt động

Trung tâm bảo mật AWS là một dịch vụ quản lý tình hình bảo mật trên đám mây, thực hiện các phương pháp kiểm tra tốt nhất về bảo mật, tổng hợp các cảnh báo và cho phép khắc phục tự động.
Giới thiệu về Trung tâm bảo mật AWS (2:38)
Giới thiệu về Trung tâm bảo mật AWS

Sử dụng Trung tâm bảo mật AWS để tự động kiểm tra các biện pháp tốt nhất về bảo mật, tổng hợp các cảnh báo bảo mật vào một nơi và một định dạng duy nhất, đồng thời hiểu về vị thế bảo mật tổng thể trên tất cả các tài khoản AWS của bạn.

Trường hợp sử dụng

Tiến hành quản lý vị thế bảo mật đám mây (CSPM)

Giảm thiểu rủi ro bằng các phép kiểm tra tự động dựa trên bộ sưu tập biện pháp kiểm soát bảo mật do chuyên gia tuyển chọn, đồng thời đơn giản hóa hoạt động quản lý sự tuân thủ thông qua các chức năng ánh xạ tích hợp dành cho các khung phổ biến như CIS, PCI DSS và nhiều hơn nữa.

Bắt đầu các quy trình Điều phối, tự động hóa và ứng phó bảo mật (SOAR)

Tự động làm phong phú các phát hiện, giải quyết các phát hiện đó hoặc gửi chúng đến hệ thống tạo phiếu bằng tiện ích tích hợp của Security Hub với EventBridge.

Tiết kiện thời gian và tiền bạc bằng cách đơn giản hóa các tiện ích tích hợp

Đơn giản và tinh giản hóa việc tải nạp dữ liệu vào Hệ thống quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), công cụ tạo phiếu và các công cụ khác bằng cách hợp nhất các tiện ích tích hợp giữa các dịch vụ AWS và công cụ hạ nguồn của bạn, cũng như bằng cách bình thường hóa các phát hiện.

Tìm mối tương quan giữa các phát hiện để khám phá thông tin chuyên sâu mới

Sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý hơn đối với các nỗ lực giải quyết và ứng phó của đội ngũ bảo mật trung tâm cũng như đội ngũ DevSecOps bằng cách tìm kiếm, tạo tương quan và tổng hợp các phát hiện bảo mật đa dạng theo tài khoản và tài nguyên.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách hoạt động của AWS Security Hub

Tìm hiểu thêm về các tính năng và khả năng mà AWS Security Hub cung cấp.

Khám phá các tính năng của AWS Security Hub »

Bắt đầu dùng thử miễn phí AWS Security Hub

Dùng thử AWS Security Hub mà không mất phí với bản dùng thử miễn phí 30 ngày.

Bắt đầu dùng thử miễn phí »

Kết nối với chuyên gia


Nhận trợ giúp đáp ứng nhu cầu tuân thủ và bảo mật của bạn.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS