sns_header_icon

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay

Amazon Simple Notification Service (SNS) là dịch vụ thông báo di động và nhắn tin pub/sub linh hoạt và được quản lý toàn phần để điều phối việc phân phối tin nhắn đến các điểm cuối và ứng dụng khách đăng ký. Với SNS, bạn sẽ có khả năng phát tán tin nhắn đến số lượng lớn bên đăng ký, trong đó có cả các hệ thống và dịch vụ được phân phối và thiết bị di động. Việc thiết lập, vận hành và gửi ổn định thông báo đến tất cả các điểm cuối của bạn rất dễ dàng – ở bất kỳ quy mô nào. Bạn có thể bắt đầu sử dụng SNS chỉ trong vòng vài phút bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh AWS hoặc sử dụng SDK AWS với chỉ ba API đơn giản. SNS loại bỏ sự phức tạp và mức tổng phí gắn liền với việc quản lý và hoạt động các phần mềm và cơ sở hạ tầng nhắn tin chuyên dụng.

Amazon SNS là dịch vụ nhắn tin pub/sub được quản lý toàn phần khiến giúp việc tách riêng và thay đổi quy mô vi dịch vụ, hệ thống được phân phối và ứng dụng serverless trở nên dễ dàng. Với SNS, bạn có thể sử dụng chủ đề để tách riêng các bên phát hành tin nhắn khỏi bên đăng ký, phát tán tin nhắn đến nhiều người nhận cùng lúc và loại bỏ việc kiểm tra vòng trong ứng dụng của bạn. SNS hỗ trợ nhiều loại gói đăng ký, cho phép bạn gửi tin nhắn push trực tiếp đến các hàng chờ Amazon Simple Queue Service (SQS), chức năng AWS Lambda và điểm cuối HTTP. Các dịch vụ AWS, ví dụ như Amazon EC2, Amazon S3 và Amazon CloudWatch, có thể phát hành tin nhắn đến các chủ đề SNS của bạn để kích hoạt lập trình và luồng công việc theo sự kiện. SNS kết hợp với SQS để đem đến giải pháp nhắn tin mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng đám mây có dung sai cao và dễ dàng thay đổi quy mô.

sns_diagram_1

Thông báo di động của Amazon SNS khiến việc gửi tin nhắn push đến các thiết bị iOS, Android, Fire OS, Windows và Baidu trở nên đơn giản và hiệu quả về mặt chi phí. Bạn cũng có thể sử dụng SNS để gửi thông báo push đến máy tính MacOS và ứng dụng Truyền giọng nói trên giao thức IP (VoIP) trên thiết bị iOS, email và tin nhắn SMS đến trên 200 quốc gia. Với SNS, bạn sẽ dễ dàng gửi cập nhật, quảng cáo hoặc tin tức đến người dùng cá nhân, tập hợp con người dùng hoặc toàn bộ người dùng, sử dụng chỉ một tin nhắn duy nhất.  

sns_diagram_2
200x100_NASA_Logo

Thư viện hình ảnh và video của NASA cho người dùng dễ dàng truy cập vào hơn 140.000 hình ảnh tĩnh, âm thanh và video từ ngoài vũ trụ, lưu lại hơn nửa thế kỷ thành tựu thám hiểm vũ trụ bao la của NASA. Cấu trúc vận dụng Amazon Simple Queue Service để tách riêng các tác vụ đến từ quy trình đường ốn và Amazon Simple Notification Service để xử lý đường ống khi nội dung mới được cập nhật.

Đọc nghiên cứu điển hình »

200x100_PlayOn_Sports_Logo

PlayOn! Sports là một trong các công ty truyền thông về thể thao truyền thông hàng đầu quốc gia. Họ vận hành một nền tảng công nghệ toàn diện, cho phép sản xuất các sự kiện thể thao trực tiếp với chất lượng cao và chi phí thấp. Đường ống xử lý video serverless của họ thể hiện kiểu mẫu nhắn tin phát tán và nhiều tùy chọn để đưa vào cấu trúc serverless sử dụng mã ứng dụng Lambda và SNS.

Đọc blog »