Ý tưởng giải pháp AWS

Các mẫu cơ sở hạ tầng dưới dạng mã được hiệu đính và cấu hình được,

có thể dễ dàng lắp ráp vào các ứng dụng sẵn sàng sản xuất

Các ý tưởng giải pháp AWS là các mẫu kiến trúc được hiệu đính, có sẵn dưới dạng tiện ích mở rộng nguồn mở của AWS Cloud Development Kit, có thể dễ dàng lắp ráp để tạo ra khối lượng công việc sẵn sàng cho sản xuất. Các Ý tưởng giải pháp AWS được AWS xây dựng và duy trì, sử dụng các biện pháp thực hành tốt nhất được thiết lập bởi Khung kiến trúc tối ưu AWS. Bắt đầu với Ý tưởng, khách hàng sẽ dễ dàng đảm bảo toàn bộ khối lượng công việc của mình đều có kiến trúc tối ưu. Ngoài ra, khách hàng có thể tận dụng các tính năng được tích hợp trong CDK kết hợp với Ý tưởng giải pháp AWS để tăng tốc quá trình phát triển, sử dụng các mẫu dựng sẵn để nhanh chóng lắp ghép toàn bộ ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ lập trình quen thuộc.

Lợi ích

Đẩy nhanh chu trình phát triển

Khi sử dụng Ý tưởng giải pháp AWS, bạn giảm được thời gian và công sức cần thiết để cung cấp một ứng dụng cấp sản xuất. Theo một cách mới mẻ, khách hàng có thể truy cập ngay lập tức vào một kho lưu trữ ngày càng lớn với hàng chục mẫu kiến trúc đa dịch vụ, bao gồm các kết hợp được sử dụng phổ biến nhất trên Nền tảng AWS. Những mẫu này có thể dễ dàng lắp ráp vào các ứng dụng sẵn sàng sản xuất.

Liên tục cung cấp các ứng dụng có kiến trúc tối ưu

Việc sử dụng Ý tưởng giải pháp AWS giúp khách hàng dễ dàng tạo ra các ứng dụng có kiến trúc tối ưu của riêng mình một cách nhất quán và nhiều lần. Các Ý tưởng giải pháp AWS được AWS hiệu đính, sử dụng các biện pháp thực hành tốt nhất được do Khung kiến trúc tối ưu AWS thiết lập. Điều này có nghĩa là cài đặt mặc định cho các dịch vụ được sử dụng trong Ý tưởng bất kỳ sẽ được cấu hình Khung kiến trúc tối ưu, giúp giảm công sức cần thiết để đảm bảo tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất cho Đám mây AWS.

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã

Bằng cách tận dụng tất cả các lợi ích của AWS CDK, Ý tưởng giải pháp AWS giúp giảm thiểu các trở ngại cho các nhà phát triển. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình và logic quen thuộc để định nghĩa cơ sở hạ tầng của mình và xây dựng toàn bộ ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng Ý tưởng mà không cần rời khỏi IDE của bạn.

Cách thức hoạt động

Ý tưởng giải pháp AWS | Cách thức hoạt động

Hướng dẫn 5 phút

Giới thiệu về Ý tưởng giải pháp AWS
Thiết lập môi trường triển khai
Thêm Ý tưởng giải pháp vào dự án CDK
Sử dụng Ý tưởng giải pháp AWS để xây dựng kiến trúc phức tạp
Triển khai kiến trúc của bạn

Ứng dụng mẫu

Trang web tĩnh

Bạn có thể sử dụng Ý tưởng giải pháp AWS để tạo một trang web tĩnh đơn giản bằng cách sử dụng Amazon S3, CloudFront và AWS Lambda.

Simple Serverless Image Handler

Linh hoạt điều chỉnh dữ liệu hình ảnh bằng cách sử dụng Ý tưởng giải pháp AWS, các mẫu tận dụng Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, AWS Lambda và Amazon S3.

Ứng dụng web phi máy chủ

Xây dựng một ứng dụng web phi máy chủ đơn giản với giao diện người dùng trên HTML và dịch vụ web RESTful backend, tận dụng các công cụ Amazon API Gateway, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon Cognito và Amazon S3.

Xem các bước triển khai và mã nguồn trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển 

Ví dụ về Mẫu Ý tưởng giải pháp AWS

Khám phá tất cả các Ý tưởng giải pháp AWS 
Blog AWS DevOps
Cơ sở hạ tầng nhanh chóng và linh hoạt dưới dạng mã sử dụng AWS CDK với Ý tưởng giải pháp AWS

Khi khối lượng công việc chuyển sang đám mây và tất cả cơ sở hạ tầng đều là dạng ảo, cơ sở hạ tầng dưới dạng code (IaC) trở thành một thành phần cần thiết để tận dụng sự linh hoạt của thế giới mới mẻ này.

Để trình bày cách việc sử dụng Ý tưởng giải pháp có thể tăng tốc phát triển IaC như thế nào, trong bài đăng này, bạn sẽ tạo một kiến trúc thu nạp và lưu trữ các kết quả đọc cảm biến bằng Amazon Kinesis Data Streams, AWS LambdaAmazon DynamoDB.

Đọc toàn bộ bài đăng trên blog 
Video
Solving with AWS Solutions: AWS Solutions Constructs
Trở lại đầu trang