Triển khai giải pháp AWS

Việc triển khai tham chiếu kỹ thuật được xem xét kỹ lưỡng nhằm mục đích giúp bạn giải quyết

các vấn đề phổ biến và xây dựng nhanh hơn

Triển khai giải pháp AWS sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề thường gặp và xây dựng giải pháp nhanh hơn bằng nền tảng AWS. Tất cả các kiến trúc sư của AWS sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và thiết kế các Triển khai giải pháp AWS để hoạt động hiệu quả, tin cậy, an toàn và tiết kiệm chi phí. Mỗi Triển khai giải pháp AWS đều có kiến trúc chi tiết, hướng dẫn triển khai và thông tin chỉ dẫn cho cả quá trình triển khai tự động cũng như thủ công.

Lọc triển khai giải pháp AWS theo:

Xóa tất cả bộ lọc

*Tất cả các lựa chọn trong danh mục này sẽ được yêu cầu

Lần cập nhật gần đây nhất
  • Lần cập nhật gần đây nhất
  • Tên (A->Z)
  • Tên (Z->A)
1
Không tìm thấy Triển khai giải pháp AWS nào phù hợp với tiêu chí đó.
Biểu tượng đối tác

Gói ưu đãi tư vấn giải pháp AWS

Gói ưu đãi tư vấn giải pháp AWS là các giải pháp được xem xét kỹ lưỡng cho các vấn đề về kinh doanh và kỹ thuật phổ biến, được cung cấp thông qua các buổi tham gia tư vấn được thực hiện bởi Đối tác AWS. Tất cả các Gói ưu đãi tư vấn sẽ cung cấp trước cho khách hàng một danh sách những gì sẽ được cung cấp khi tham gia tư vấn, các yêu cầu đối với khách hàng để tham gia tư vấn, cũng như sơ đồ về giải pháp kiến trúc sẽ được triển khai vào tài khoản của bạn.