Triển khai giải pháp AWS

Việc triển khai tham chiếu kỹ thuật được xem xét kỹ lưỡng nhằm mục đích giúp bạn giải quyết

các vấn đề phổ biến và xây dựng nhanh hơn

Triển khai giải pháp AWS sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề thường gặp và xây dựng giải pháp nhanh hơn bằng nền tảng AWS. Tất cả các kiến trúc sư của AWS sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và thiết kế các Triển khai giải pháp AWS để hoạt động hiệu quả, tin cậy, an toàn và tiết kiệm chi phí. Mỗi Triển khai giải pháp AWS đều có kiến trúc chi tiết, hướng dẫn triển khai và thông tin chỉ dẫn cho cả quá trình triển khai tự động cũng như thủ công.

Lọc triển khai giải pháp AWS theo:
Xóa mọi bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Cập nhật lần cuối
  • Cập nhật lần cuối
  • Tên (A->Z)
  • Tên (Z->A)
1
Không tìm thấy Triển khai giải pháp AWS nào phù hợp với tiêu chí đó.
Biểu tượng đối tác

Giải pháp đối tác APN

Chương trình Không gian giải pháp bao gồm các giải pháp có thể mở rộng và bảo mật cho khách hàng, được các AWS và Đối tác trong Mạng lưới đối tác AWS (APN) phối hợp xây dựng. Các giải pháp được sắp xếp theo trường hợp sử dụng và giúp thúc đẩy thành công của khách hàng trong các lĩnh vực giải pháp chuyên biệt. Các đối tác tham gia nắm giữ chứng nhận từ Chương trình năng lực AWS, thể hiện trình độ kỹ thuật.