AWS Systems Manager

Thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động và thực hiện hành động đối với tài nguyên AWS

AWS Systems Manager là trung tâm hoạt động của AWS. Trình quản lý hệ thống cung cấp giao diện người dùng thống nhất để bạn có thể theo dõi và giải quyết các vấn đề hoạt động trên các ứng dụng và tài nguyên AWS của mình từ một vị trí trung tâm. Với Trình quản lý hệ thống, bạn có thể tự động hóa các tác vụ vận hành cho các phiên bản Amazon EC2 hoặc Amazon RDS. Bạn cũng có thể nhóm các tài nguyên theo ứng dụng, xem dữ liệu hoạt động để theo dõi và khắc phục sự cố, thực hiện các luồng công việc thay đổi đã được phê duyệt trước và kiểm tra các thay đổi hoạt động cho các nhóm tài nguyên của bạn. Systems Manager giúp đơn giản hóa công tác quản lý tài nguyên và ứng dụng, rút ngắn thời gian phát hiện và giải quyết các vấn đề về vận hành, cũng như giúp việc vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng ở quy mô lớn trở nên dễ dàng hơn.

AWS Systems Manager là gì? (1:42)

Lợi ích

Rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề vận hành

AWS Systems Manager giúp bạn nhanh chóng xem dữ liệu vận hành cho các nhóm tài nguyên để bạn có thể nhanh chóng xác định mọi sự cố có thể ảnh hưởng đến ứng dụng sử dụng các tài nguyên này. Bạn có thể nhóm tài nguyên theo ứng dụng, lớp ứng dụng, môi trường sản xuất so với phát triển hoặc bất kỳ loại nào khác tùy chọn. Systems Manager trình bày dữ liệu vận hành cho các nhóm tài nguyên của bạn trong bảng thông tin đơn nhất và dễ đọc để bạn không phải điều hướng qua các bảng điều khiển AWS khác. Ví dụ: nếu bạn có ứng dụng sử dụng Amazon EC2, Amazon EKSAmazon S3Amazon RDS, bạn có thể sử dụng Systems Manager để tạo một nhóm tài nguyên cho ứng dụng đó và dễ dàng xem phần mềm được cài đặt trên các phiên bảnAmazon EC2, mọi thay đổi trong đối tượng Amazon S3 hoặc các phiên bản cơ sở dữ liệu đã dừng hoạt động.

Tự động hóa dễ sử dụng

Sử dụng AWS Systems Manager, bạn có thể tự động hóa các tác vụ vận hành để giúp tăng cường hiệu quả cho nhóm của bạn. Với các quy trình phê duyệt tự động và tài liệu vận hành có mô tả bằng văn bản đa dạng thức, bạn có thể giảm thiểu lỗi của con người và đơn giản hóa các tác vụ bảo trì và triển khai trên tài nguyên AWS. Bạn có thể sử dụng tài liệu vận hành tự động hóa định sẵn hoặc xây dựng tài liệu vận hành của riêng bạn để chia sẻ những tác vụ vận hành phổ biến, như dừng và khởi động lại phiên bản EC2. Systems Manager còn có nhiều tính năng kiểm soát an toàn được tích hợp, cho phép bạn từ từ triển khai thay đổi mới và tự động tạm dừng quá trình triển khai nếu xảy ra lỗi.

Tăng cường khả năng hiển thị và kiểm soát

Sử dụng AWS Systems Manager, bạn có thể khám phá các ứng dụng, xem dữ liệu vận hành (ví dụ: trạng thái triển khai, cảnh báo Amazon CloudWatch, cấu hình tài nguyên và các sự cố vận hành) và thực hiện các hành động khắc phục trong bối cảnh của ứng dụng. Bạn có thể yêu cầu các thay đổi vận hành bằng cách sử dụng quy trình phê duyệt định trước và kiểm tra từng thay đổi sau khi hoàn thành. Sau đó, bạn có thể xem cấu hình hệ thống chi tiết, các cấp bản vá hệ điều hành, bản cài đặt phần mềm, cấu hình ứng dụng cũng như các thông tin chi tiết khác về môi trường thông qua bảng thông tin Systems Manager Explorer và Inventory. Systems Manager được tích hợp với AWS Config để bạn có thể dễ dàng xem các thay đổi trên nhiều tài nguyên khi những thay đổi này xuất hiện theo thời gian.

Quản lý môi trường lai

Với AWS Systems Manager, bạn sẽ có thể quản lý các máy chủ đang chạy trên AWS và trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn bằng một giao diện duy nhất. Systems Manager giao tiếp một cách bảo mật với tác tử có kích cỡ nhẹ được cài đặt trên các máy chủ của bạn để chạy các tác vụ quản lý. Việc này sẽ giúp bạn quản lý các tài nguyên cho hệ điều hành Windows, Linux và Mac chạy trên Amazon EC2 hoặc tại chỗ. Systems Manager cung cấp cho bạn trải nghiệm quản trị viên nhất quán trên toàn bộ nhóm máy chủ của bạn, giúp dễ dàng định cấu hình và kiểm tra nhật ký, thao tác khóa đăng ký, điều hướng hệ thống tệp, cập nhật quyền truy cập của người dùng và theo dõi các chỉ số quan trọng.

Duy trì bảo mật và tuân thủ

AWS Systems Manager sẽ giúp bạn duy trì bảo mật và tuân thủ bằng cách quét các phiên bản theo bản vá, cấu hình và chính sách tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể định nghĩa các cơ sở bản vá, duy trì định nghĩa của phần mềm diệt virus được cập nhật mới nhất và thực thi các chính sách tường lửa. Bạn cũng có thể quản lý từ xa các máy chủ của mình ở quy mô lớn mà không phải đăng nhập thủ công vào từng máy chủ. Ngoài ra, Systems Manager còn cung cấp kho tập trung để quản lý dữ liệu cấu hình của bạn, bất kể là văn bản thuần, ví dụ như chuỗi cơ sở dữ liệu, hay bí mật, ví dụ như mật khẩu. Việc này giúp bạn phân tách bí mật và dữ liệu cấu hình khỏi mã.

Kết nối với phần mềm ITSM/ITOM

Các công cụ Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), ví dụ như ServiceNow, có thể kết nối với AWS Systems Manager để giúp người dùng nền tảng ITSM quản lý AWS và các tài nguyên của bên thứ ba dễ dàng hơn. Trình kết nối quản lý dịch vụ AWS giúp quản trị viên ITSM cải thiện quản trị đối với các sản phẩm do AWS và bên thứ ba cung cấp.

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của AWS Systems Manager

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS Systems Manager

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Systems Manager
Bạn có thêm thắc mắc?
Liên hệ với chúng tôi