AWS giúp bạn giảm Tổng chi phí sở hữu (TCO) bằng cách giảm sự cần thiết của việc đầu tư vào các hạng mục chi phí lớn, đồng thời cung cấp mô hình thanh toán theo mức sử dụng giúp bạn đầu tư vào đúng nhu cầu mình cần và chỉ sử dụng khi hoạt động kinh doanh yêu cầu.

Bộ tính toán TCO của chúng tôi cho phép bạn ước tính mức tiết kiệm chi phí khi sử dụng AWS và cung cấp bộ báo cáo chi tiết có thể dùng trong các bài trình bày cấp quản lý. Bộ tính toán này cũng có tùy chọn sửa đổi các giả định sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Dùng bộ tính toán mới này để so sánh chi phí cho các ứng dụng của bạn trong môi trường lưu trữ tại chỗ hoặc truyền thống với AWS. Hãy mô tả cấu hình môi trường lưu trữ hoặc tại chỗ của bạn để tạo bản so sánh chi phí chi tiết với AWS.

AWS TCO Calculator - input2

1. Mô tả cơ sở hạ tầng tại chỗ hoặc lưu trữ bạn hiện có hoặc đã lên kế hoạch trong 4 bước; bạn cũng có thể nhập cấu hình chi tiết.

AWS TCO Calculator - summary2

2. Nhận báo cáo tóm tắt tức thời trình bày phần so sánh TCO theo các hạng mục chi phí trong vòng 3 năm.


AWS TCO Calculator - Share

3. Tải xuống báo cáo đầy đủ, trong đó có phân tích chi tiết chi phí, phương pháp, các giả định và câu hỏi thường gặp hoặc lưu trữ báo cáo trên Amazon S3 để chia sẻ với người khác.

Bộ tính toán TCO cung cấp hướng dẫn mang tính định hướng về các khoản có thể tiết kiệm khi triển khai AWS. Công cụ này được xây dựng trên mô hình tính toán cơ bản để tạo ra bản đánh giá giá trị hợp lý mà khách hàng có thể đạt được dựa trên dữ liệu mà người dùng cung cấp. Công cụ này chỉ nhằm mục đích ước tính.

DowJones
3:26

TCO – Thành công của khách hàng

Tìm hiểu cách News Corp, một ông lớn trong ngành truyền thông, lên kế hoạch tiết kiệm hơn 100 triệu USD trong 3 năm nhờ di chuyển trung tâm dữ liệu sang AWS.

Xem video »

Cách tính toán TCO
Tài liệu thảo luận toàn diện về cách tính và so sánh tổng chi phí sở hữu thực tế cho việc chạy các ứng dụng web tại chỗ và trên AWS. Tìm hiểu lý do bạn có thể tiết kiệm đến 80% khi sử dụng AWS.

Tải xuống PDF »

Báo cáo nghiên cứu về TCO

IDC đã phỏng vấn 27 tổ chức trên toàn thế giới về việc chạy khối lượng công việc khác nhau của doanh nghiệp trên Amazon Web Services (AWS). Các cuộc phỏng vấn này cho thấy những tổ chức tham gia nghiên cứu đang tận dụng AWS để vừa giảm chi phí CNTT, vừa thay đổi cách họ cung cấp dịch vụ CNTT và chuyển đổi hoạt động kinh doanh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Phân tích của IDC cho thấy những khách hàng AWS này đang đạt được giá trị rất lớn ở mức trung bình 20,97 triệu USD/năm/tổ chức trong 5 năm.

Tải xuống báo cáo của IDC »