AWS giúp bạn giảm Tổng chi phí sở hữu (TCO) bằng cách giảm nhu cầu đầu tư vào các hạng mục chi phí lớn đồng thời cung cấp mô hình thanh toán theo mức sử dụng giúp bạn đầu tư vào đúng nhu cầu mình cần và chỉ sử dụng khi hoạt động kinh doanh yêu cầu.

Bộ tính toán TCO của chúng tôi cho phép bạn ước tính mức tiết kiệm chi phí khi sử dụng AWS và cung cấp bộ báo cáo chi tiết có thể sử dụng trong các bài trình bày cấp quản lý. Bộ tính toán này cũng sẽ cho bạn tùy chọn sửa đổi các giả định sao cho thích hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.

Sử dụng bộ tính toán mới này để so sánh chi phí ứng dụng của bạn trong môi trường lưu trữ tại chỗ hoặc truyền thống với AWS. Mô tả cấu hình môi trường lưu trữ hoặc tại chỗ của bạn để đưa ra bản so sánh chi phí chi tiết với AWS.

AWS TCO Calculator - input2

1. Mô tả cơ sở hạ tầng tại chỗ hoặc lưu trữ hiện có hoặc được hoạch định trong bốn bước hoặc nhập cấu hình chi tiết.

AWS TCO Calculator - summary2

2. Nhận báo cáo tóm tắt tức thời, cho bạn thấy bản so sánh TCO theo các hạng mục chi phí trong vòng ba năm.


AWS TCO Calculator - Share

3. Tải xuống báo cáo đầy đủ, trong đó có phân tích chi tiết chi phí, Phương pháp, Giả định và các câu hỏi thường gặp hoặc lưu trữ báo cáo trên Amazon S3 để chia sẻ với người khác.

Bộ tính toán TCO cung cấp hướng dẫn mang tính định hướng về các khoản có thể tiết kiệm khi triển khai AWS. Công cụ này được xây dựng trên mô hình tính toán ngầm để tạo ra bản đánh giá giá trị hợp lý mà khách hàng có thể có dựa trên dữ liệu mà người dùng cung cấp. Công cụ này chỉ nhằm mục đích ước lượng.

DowJones
3:26

TCO – Thành công của khách hàng

Tìm hiểu cách News Corp, một ông lớn trong ngành truyền thông, lên kế hoạch tiết kiệm hơn 100 triệu USD trong 3 năm bằng cách di chuyển trung tâm dữ liệu của mình lên AWS như thế nào.

Xem video »

Cách tính toán TCO
Thảo luận toàn diện về cách thức tính toán và so sánh tổng chi phí sở hữu thực tế cho việc chạy các ứng dụng web tại chỗ và trên AWS. Tìm hiểu lý do vì sao bạn khả năng tiết kiệm đến 80% bằng cách sử dụng AWS.

Tải xuống PDF »

Báo cáo nghiên cứu về TCO
IDC đã phát hiện ra rằng tổng chi phí sở hữu (TCO) trong thời gian 5 năm cho việc phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng quan trọng trên AWS giúp tiết kiệm 64,3% khi so sánh với việc triển khai cùng tài nguyên tại chỗ hoặc trong môi trường lưu trữ. Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ ROI là 560% trong 5 năm và thời gian ngừng hoạt động giảm 81,7%.

Tải xuống báo cáo của IDC »