Đào tạo và chứng chỉ

Học hỏi từ các chuyên gia AWS. Nâng cao kỹ năng và hiểu biết của bạn. Xây dựng tương lai của bạn trên AWS Cloud.

Các tổ chức cần những cá nhân có kỹ năng về nền tảng đám mây để giúp thay đổi tình hình kinh doanh. AWS Training and Certification sẽ giúp bạn xây dựng và chứng thực các kỹ năng về nền tảng đám mây của mình, để bạn có thể tận dụng được nhiều hơn từ đám mây. Nội dung của chúng tôi do các chuyên gia tại AWS xây dựng và được cập nhật thường xuyên để theo kịp các bản cập nhật AWS, vì vậy, bạn có thể an tâm rằng mình đang được học những kiến thức mới nhất và luôn có cơ hội cập nhật kỹ năng về đám mây.

Chúng tôi cung cấp cả hai hình thức đào tạo kỹ thuật số và tập trung, vì vậy bạn có thể chọn học trực tuyến theo tốc độ của riêng hoặc tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất từ người hướng dẫn. Dù bạn mới chập chững vào nghề, đang tiếp tục phát triển những kỹ năng CNTT hiện có hay trau dồi thêm kiến thức về đám mây, thì AWS Training and Certification cũng có thể giúp bạn nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc trên đám mây.

Tìm hiểu nhận xét của mọi người

Hoạt động đào tạo và chứng nhận của AWS

Thông tin mới nhất về AWS Training and Certification

Khóa học lớp học mới: Tổ chức và thiết kế Cơ sở dữ liệu trên AWS

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính của dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS và cách lựa chọn dịch vụ thích hợp, phù hợp với các yêu cầu và nhu cầu liên quan đến ứng dụng của bạn.

Chương trình đào tạo số mới: Gói Game Tech AWS dành cho người mới bắt đầu

Bạn có sử dụng các giải pháp Amazon Game Tech để xây dựng các trò chơi kết nối, triển khai các máy chủ chuyên dụng, hoặc tiếp cận nhiều người chơi hơn không? Chương trình đào tạo số này thể hiện cho bạn cách mà những giải pháp này cho phép bạn xây dựng trò chơi ở AWS và cách mà kỹ thuật phân tích có thể được sử dụng để dịch dữ liệu trò chơi thành câu trả lời.

Khóa học số mới trên edX: Xây dựng ứng dụng được gói hóa trên AWS

Khóa học này giới thiệu cho người học gói là gì và cách sử dụng dịch vụ AWS để xây dựng, triển khai, và quản lý các gói. Khóa học này có các bài giảng video, hướng dẫn thực hành thực tế, nội dung minh họa và bài kiểm tra.

 

Khóa học kỹ thuật số mới về Coursera: Thị giác máy tính AWS: Bắt đầu với GluonCV

Khóa học này giới thiệu cho người học về thị giác máy tính (CV) trên AWS bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS, Apache MXNet và bộ công cụ GluonCV. Do các chuyên gia AWS tạo ra, khóa học này có các bài giảng video, hướng dẫn thực hành thực tế, nội dung minh họa và bài kiểm tra.

 

Bắt đầu

illustration_digital

Đào tạo kỹ thuật số miễn phí

Tìm hiểu kiến thức với hàng trăm khóa học kỹ thuật số miễn phí dựa trên tốc độ cá nhân về các nội dung cơ bản của AWS.

Tham gia khóa học kỹ thuật số

program_classroom-training_275x135

Chương trình đào tạo trên lớp

Nâng cao kỹ năng chuyên môn và học tập từ người hướng dẫn được chính thức công nhận của AWS.

Tìm lớp học ở gần bạn

program_certification_275x135

AWS Certification

Chứng thực chuyên môn của bạn bằng giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành.

Tìm hiểu thêm về AWS Certification

Lợi ích của AWS Training and Certification

Học theo tốc độ của riêng bạn

Lựa chọn đào tạo theo nhu cầu phù hợp với vai trò, lĩnh vực giải pháp và trình độ chuyên môn.

Đào tạo với Chuyên gia của AWS

Xây dựng kỹ năng chuyên môn và tìm hiểu những biện pháp thực hành tốt nhất từ người hướng dẫn được chính thức công nhận. Lựa chọn các khóa học ảo hoặc trực tiếp.

Chọn lộ trình học tập của bạn

Xây dựng kỹ năng đám mây và nhận AWS Certification với lộ trình học tập theo vai trò phù hợp với bạn.

Lấy chứng nhận AWS

Chứng thực các kỹ năng về Đám mây AWS và nâng cao uy tín của bạn bằng giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành.

Lộ trình học tập theo vai trò

Chúng tôi cung cấp các lộ trình học tập theo vai trò đa dạng, trong đó có 4 lộ trình tiêu biểu như sau. Xây dựng kỹ năng về đám mây và tiến tới AWS Certification bằng lộ trình học tập phù hợp với bạn.

icon_cloud-practitioner-transparent
Người thao tác với đám mây

Học các kiến thức cơ bản và phương pháp thực tiễn tốt nhất về đám mây

icon_architect
Kiến trúc sư

Học cách thiết kế các hệ thống có tính khả dụng cao

icon_developer
Nhà phát triển

Học cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây

icon_operations
Vận hành

Học cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống

Lộ trình học tập theo giải pháp

Chúng tôi cung cấp nhiều lộ trình theo giải pháp đa dạng, trong đó có 3 lộ trình tiêu biểu dưới đây. Nâng cao kỹ năng và chuyên môn với lộ trình học tập theo giải pháp phù hợp với bạn.

icon_databases
Cơ sở dữ liệu

Học cách sử dụng dịch vụ AWS khi tổ chức và thiết kế cơ sở dữ liệu

icon_machine-learning
Machine Learning

Tìm hiểu chi tiết cùng chương trình giảng dạy được sử dụng để đào tạo các lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu của Amazon

icon_media-services
Dịch vụ nội dung đa phương tiện

Học về cách dịch vụ AWS Elemental giúp tạo ra trải nghiệm truyền thông chất lượng cao

icon_storage
Lưu trữ

Học về kiến trúc và quản lý các giải pháp lưu trữ có sẵn cao

Tổ chức và thiết kế Cơ sở dữ liệu trên AWS

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính của dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS và cách lựa chọn dịch vụ thích hợp, phù hợp với các yêu cầu và nhu cầu liên quan đến ứng dụng của bạn.

Amazon SageMaker: Xây dựng Mô hình Xác định Vật thể Sử dụng Hình ảnh Gắn nhãn Ground Truth

Tìm hiểu cách thức thực hiện một quy trình machine learning sử dụng Amazon SageMaker và Amazon SageMaker Ground Truth.

AWS DeepRacer: Phát triển từ kỹ thuật Học tăng cường

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình để phát triển các kỹ năng ML cốt lõi của bạn.

Các nền tảng của Internet of Things

Trang bị kinh nghiệm sâu rộng, kiến thức cũng như kỹ năng nền tảng cho bất kỳ người nào quan tâm đến IoT.

Những điều cần biết cho người thao tác với Đám mây AWS (Phiên bản thứ hai)

Tìm hiểu những quy tắc cơ bản của Đám mây AWS và chuẩn bị cho kỳ thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS.

Tiếp cận hệ tư duy Serverless

Tìm hiểu cách phát triển mà không cần cung cấp, mở rộng quy mô hoặc quản lý máy chủ.

Bài học: Di chuyển Oracle sang Amazon Aurora

Tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất khi chuyển cơ sở dữ liệu Oracle vào AWS.

Giới thiệu về bộ chứa

Bộ chứa là một phương thức ngày càng quan trọng để đóng gói và triển khai ứng dụng của bạn. Khóa học mở đầu này sẽ hướng dẫn bạn về lịch sử và các khái niệm về sử dụng bộ chứa.