Trung cấp
Lớp học
Ảo
3 ngày

Architecting on AWS

Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên AWS

Kiến trúc sư nổi tiếng

Khóa học này bao gồm các kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng AWS. Học viên tìm hiểu cách tối ưu hóa Đám mây AWS thông qua việc hiểu cách thức điều chỉnh dịch vụ AWS cho phù hợp với các giải pháp dựa trên đám mây. Ngoài ra, học viên còn tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất trên Đám mây AWS và các mẫu hình thiết kế để xây dựng kiến trúc tối ưu cho các giải pháp CNTT trên AWS và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng đa dạng trong các hoạt động thực hành, có hướng dẫn. Khóa học còn hướng dẫn cách tạo cũng như xây dựng các kiến trúc sơ khai thành những giải pháp mạnh mẽ và dễ thích ứng.

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

  • Đưa ra các quyết định về kiến trúc dựa trên các nguyên tắc kiến trúc và biện pháp thực hiện tốt nhất của AWS
  • Tận dụng các dịch vụ AWS giúp cơ sở hạ tầng của bạn trở nên có thể điều chỉnh quy mô, đáng tin cậy và có tính sẵn dùng cao
  • Tận dụng AWS Managed Services để cơ sở hạ tầng có tính linh hoạt và khả năng phục hồi cao hơn
  • Làm cho cơ sở hạ tầng dựa trên AWS trở nên hiệu quả hơn để tăng hiệu suất và giảm chi phí
  • Và nhiều nội dung khác

Người nên tham gia khóa học này

  • Kiến trúc sư giải pháp
  • Kỹ sư thiết kế giải pháp

Kinh nghiệm cần có

  • Đã tham gia lớp hoặc khóa đào tạo kỹ thuật số AWS Cloud Practitioner Essentials
  • Kiến thức làm việc với các hệ thống được phân phối và kiến trúc nhiều lớp
  • Quen với các khái niệm khái quát về kết nối mạng và điện toán đám mây

Tổng quan về khóa học

Cấp độ: Trung cấp
Loại: Lớp học (ảo hoặc trực tiếp)
Thời gian: 3 ngày

Ngôn ngữ sử dụng

Khóa học này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Việt.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các khóa học của mình dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng và các bản cập nhật của dịch vụ AWS. Vì vậy, nội dung khóa học có thể khác nhau giữa các ngôn ngữ khi chúng tôi bản địa hóa những nội dung cập nhật này.

Bạn cần thêm thông tin?

Hãy tải xuống đề cương khóa học để biết thêm thông tin về những chủ đề có trong khóa học này.

Đào tạo nhóm của bạn với AWS Jam

AWS Jam là phần bổ sung không bắt buộc, kéo dài 1 ngày, gồm những thách thức thực tiễn phù hợp với các chủ đề và dịch vụ AWS được đề cập trong khóa học trên lớp.

Bạn muốn tìm khóa đào tạo riêng cho nhóm của mình?

Với khóa đào tạo riêng do AWS cung cấp, nhóm của bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu những biện pháp thực hiện tốt nhất dành riêng cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Bạn định làm một bài thi?

Hãy tìm bài thi có liên quan để củng cố kiến thức của bạn.

Kiến trúc sư giải pháp được AWS chứng nhận – Hội viên

Bài thi
130 phút

Người thao tác với đám mây được AWS chứng nhận

Bài thi
90 phút