Trung cấp
Lớp học
Ảo
3 ngày

Developing on AWS

Tìm hiểu cách sử dụng SDK của AWS để phát triển các ứng dụng đám mây an toàn với quy mô linh hoạt

Developer Icon

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng SDK của AWS để phát triển các ứng dụng đám mây an toàn với quy mô linh hoạt. Chúng ta sẽ khám phá cách tương tác với AWS bằng mã và thảo luận về các khái niệm quan trọng, các biện pháp thực hiện tốt nhất và mẹo khắc phục sự cố.

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

  • Thiết lập SDK của AWS và thông tin đăng nhập của nhà phát triển trên Java, C#/.NET và Python
  • Tương tác với các dịch vụ AWS và xây dựng giải pháp bằng SDK của AWS
  • Sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực dịch vụ
  • Sử dụng Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu
  • Và nhiều nội dung khác

Người nên tham gia khóa học này

  • Nhà phát triển phần mềm trung cấp

Kinh nghiệm cần có

  • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • Kiến thức làm việc với các dịch vụ AWS cốt lõi và triển khai đám mây công cộng

Tổng quan về khóa học

Cấp độ: Trung cấp
Loại: Lớp học (ảo hoặc trực tiếp)
Thời gian: 3 ngày

Ngôn ngữ sử dụng

Khóa học này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Giản thể và tiếng Trung Phồn thể.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các khóa học của mình dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng và các bản cập nhật của dịch vụ AWS. Vì vậy, nội dung khóa học có thể khác nhau giữa các ngôn ngữ khi chúng tôi bản địa hóa những nội dung cập nhật này.

Bạn cần thêm thông tin?

Hãy tải xuống đề cương khóa học để biết thêm thông tin về những chủ đề có trong khóa học này.

Đào tạo nhóm của bạn với AWS Jam

AWS Jam là phần bổ sung không bắt buộc, kéo dài 1 ngày, gồm những thách thức thực tiễn phù hợp với các chủ đề và dịch vụ AWS được đề cập trong khóa học trên lớp.

Bạn muốn tìm khóa đào tạo riêng cho nhóm của mình?

Với khóa đào tạo riêng do AWS cung cấp, nhóm của bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu những biện pháp thực hiện tốt nhất dành riêng cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Bạn định làm một bài thi?

Hãy tìm bài thi có liên quan để củng cố kiến thức của bạn.

Nhà phát triển được AWS chứng nhận – Hội viên

Bài thi
130 phút

Người thao tác với đám mây được AWS chứng nhận

Bài thi
90 phút