Trung cấp
Lớp học
Ảo
3 ngày

Phát triển trên AWS

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng đám mây bảo mật và có quy mô lớn

AWS Digital Classroom

Nhận quyền truy cập không giới hạn vào danh mục các khóa đào tạo trên lớp, bao gồm khóa học này, với gói đăng ký hàng năm của AWS Skill Builder. Có sẵn với cùng nội dung và phòng thí nghiệm như tùy chọn đào tạo trực tiếp trên lớp, đồng thời mang lại cho bạn tính linh hoạt của cách thức đào tạo kỹ thuật số. Bạn có thể chọn thời gian, cách thức và địa điểm để tìm hiểu sâu các chủ đề và giải pháp tích hợp được đề cập trong khóa học này.

Tìm hiểu thêm về AWS Digital Classroom 
Developer Icon

Khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ và công cụ cho nhà phát triển của AWS, chẳng hạn như AWS SDK và AWS CLI, để phát triển ứng dụng đám mây bảo mật và có quy mô lớn với sự hướng dẫn từ chuyên gia AWS. Bạn sẽ khám phá cách tương tác với AWS bằng mã và thảo luận về các khái niệm quan trọng, các biện pháp thực hiện tốt nhất và mẹo khắc phục sự cố. Trong khóa đào tạo 3 ngày tại lớp học này, bạn sẽ tìm hiểu cách tương tác bằng chương trình với các dịch vụ AWS để xây dựng giải pháp cho web.

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

 • Xây dựng một ứng dụng đám mây hoàn chỉnh, đơn giản bằng các Bộ công cụ phát triển phần mềm AWS (AWS SDK), Command Line Interface (AWS CLI) và IDE 
 • Đặt cấu hình các quyền cho AWS Identity and Access Management (IAM) để hỗ trợ môi trường phát triển
 • Sử dụng nhiều khuôn mẫu lập trình trong các ứng dụng của bạn để truy cập dịch vụ AWS
 • Sử dụng AWS SDK để thực hiện hoạt động CRUD (tạo, đọc, cập nhật, xóa) trên các tài nguyên Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon DynamoDB
 • Và nhiều nội dung khác

Những ai nên tham gia khóa học này

 • Nhà phát triển phần mềm 
 • Kiến trúc sư giải pháp
 • Các chuyên gia CNTT muốn cải thiện kỹ năng phát triển phần mềm của họ bằng Dịch vụ AWS

Kinh nghiệm cần có

 • Đã tham gia khóa đào tạo trong lớp học AWS Technical Essentials hoặc có kinh nghiệm tương đương
 • Có kiến thức làm việc với các dịch vụ AWS cốt lõi
 • Có kinh nghiệm lập trình bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây:
  • Python
  • .NET
  • Java

Tổng quan về khóa học

Cấp độ: Trung cấp
Loại: Lớp học (ảo hoặc trực tiếp)
Thời gian: 3 ngày

Ngôn ngữ sử dụng

Khóa học trực tiếp có giảng viên đứng lớp này có các ngôn ngữ sau: tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung Giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Trung Phồn thể và tiếng Việt.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các khóa học của mình dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng và những bản cập nhật của dịch vụ AWS. Vì vậy, nội dung khóa học có thể khác nhau giữa các ngôn ngữ khi chúng tôi bản địa hóa những nội dung cập nhật này.

Bạn cần thêm thông tin?

Hãy tải xuống đề cương khóa học để biết thêm thông tin về những chủ đề có trong khóa học này.

Đào tạo nhóm của bạn với AWS Jam

AWS Jam là phần bổ sung không bắt buộc, kéo dài 1 ngày, gồm những thách thức thực tiễn phù hợp với các chủ đề và dịch vụ AWS được đề cập trong khóa học trên lớp.

Bạn muốn tìm khóa đào tạo riêng cho nhóm của mình?

Với khóa đào tạo riêng do AWS cung cấp, nhóm của bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu những biện pháp thực hiện tốt nhất dành riêng cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Bạn định làm một bài thi?

Hãy tìm bài thi có liên quan để củng cố kiến thức của bạn.

Nhà phát triển được AWS chứng nhận – Hội viên

Bài thi
130 phút

Người thao tác với đám mây được AWS chứng nhận

Bài thi
90 phút