Trung cấp
Lớp học
Ảo
3 ngày

Systems Operations on AWS

Tìm hiểu cách đặt cấu hình, triển khai, duy trì và khắc phục sự cố cho các môi trường AWS của bạn

Operations Icon

Khóa học này cung cấp kiến thức cần thiết cho các nhà vận hành hệ thống và bất cứ ai thực hiện chức năng vận hành hệ thống về cách thiết lập, đặt cấu hình, tự động hóa, theo dõi, bảo vệ, duy trì và khắc phục sự cố cho các dịch vụ, mạng và hệ thống trên AWS để hỗ trợ các ứng dụng doanh nghiệp. Khóa học cũng đề cập đến các tính năng, công cụ và phương pháp tốt nhất của AWS liên quan đến những tính năng này.

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

 • Tự động hóa khâu triển khai tài nguyên bằng các dịch vụ AWS như AWS CloudFormation và AWS Service Catalog
 • Dùng các dịch vụ AWS để quản lý tài nguyên AWS thông qua các quy trình vòng đời SysOps như triển khai và vá lỗi
 • Dùng Amazon CloudWatch và các tính năng liên kết với dịch vụ này (như cảnh báo, bảng thông tin và tiện ích) để theo dõi môi trường đám mây của bạn
 • Quản lý các quyền và theo dõi hoạt động trong môi trường đám mây của bạn bằng các dịch vụ AWS như AWS CloudTrail và AWS Config
 • Cùng nhiều nội dung khác

Những ai nên tham gia khóa học này

 • Quản trị viên và nhà vận hành hệ thống chịu trách nhiệm vận hành trong Đám mây AWS
 • Nhân viên CNTT muốn bồi dưỡng kiến thức vận hành hệ thống

Kinh nghiệm cần có

 • Hoàn tất thành công khóa đào tạo AWS Technical Essentials trên lớp
 • Kiến thức chuyên môn về phát triển phần mềm hoặc quản trị hệ thống
 • Thành thục trong việc duy trì hệ điều hành ở cấp độ dòng lệnh, như viết mã lệnh shell trong môi trường Linux hoặc cmd/PowerShell trong Windows
 • Kiến thức cơ bản về giao thức mạng (TCP/IP, HTTP)

Tổng quan về khóa học

Cấp độ: Trung cấp
Hình thức: Lớp học (trực tuyến hoặc ngoài đời thực)
Thời gian: 3 ngày

Ngôn ngữ sử dụng

Khóa học này sẽ dùng ngôn ngữ sau: Tiếng Anh.

Bạn cần thêm thông tin?

Hãy tải xuống đề cương khóa học để biết thêm thông tin về những chủ đề có trong khóa học này.

Đào tạo nhóm của bạn với AWS Jam

AWS Jam là phần bổ sung không bắt buộc, kéo dài 1 ngày, gồm những thách thức thực tiễn phù hợp với các chủ đề và dịch vụ AWS được đề cập trong khóa học trên lớp.

Bạn muốn tìm khóa đào tạo riêng cho nhóm của mình?

Với khóa đào tạo riêng do AWS cung cấp, nhóm của bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu những biện pháp thực hiện tốt nhất dành riêng cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Bạn định làm một bài thi?

Hãy tìm bài thi có liên quan để củng cố kiến thức của bạn.

Quản trị viên SysOps được AWS chứng nhận – Hội viên

Bài thi
130 phút