Khám phá chương trình đào tạo kỹ thuật số miễn phí và đào tạo chuyên sâu trên lớp, tất cả đều do các chuyên gia AWS xây dựng

illustration_digital

Chúng tôi mới bổ sung gần gấp đôi các gói đào tạo kỹ thuật số miễn phí về danh mục và dịch vụ AWS, tất cả đều được thiết kế giúp bạn tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của AWS theo tốc độ riêng của mình.

Bắt đầu học tập miễn phí »

MLvidthumb-maxresdefault-cropped
Xem trước: Giới thiệu về Machine Learning
illustration_classroom

Các lớp học được cập nhật định kỳ của chúng tôi do những người hướng dẫn được AWS chứng nhận có chuyên môn kỹ thuật cao giảng dạy.

Tìm lớp học ở gần bạn »

Yêu cầu đào tạo riêng tại chỗ »

Xem Đối tác đào tạo APN của chúng tôi »

Siemens TC thumbnail 2
Giá trị của Đào tạo AWS tại nơi làm việc

Dưới đây là mô hình mẫu của nhiều khóa học AWS cơ bản và khóa học AWS dựa trên vai trò mà chúng tôi cung cấp. Để tìm hiểu các khóa học khác, hãy truy cập aws.training.

Bắt đầu tại aws.training