Kiến thức cơ bản về bảo mật của AWS (Ấn bản thứ hai)

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về bảo mật của AWS

Trong khóa học tự điều chỉnh nhịp độ này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản về bảo mật của đám mây AWS, bao gồm kiểm soát truy cập, các phương pháp mã hóa dữ liệu và cách bảo mật cho truy cập mạng vào cơ sở hạ tầng AWS của bạn. Chúng ta sẽ đề cập đến trách nhiệm bảo mật của bạn trong đám mây AWS và các dịch vụ liên quan đến bảo mật khác nhau có sẵn.

Mục tiêu của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Xác định các lợi ích và trách nhiệm bảo mật khi sử dụng Đám mây AWS
  • Mô tả các tính năng kiểm soát và quản lý truy cập của AWS
  • Hiểu rõ các phương pháp mã hóa dữ liệu khác nhau để bảo mật dữ liệu nhạy cảm
  • Mô tả cách bảo mật truy cập mạng vào các tài nguyên AWS của bạn
  • Xác định xem có thể sử dụng dịch vụ AWS nào để giám sát và ghi nhật ký bảo mật

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

  • Chuyên gia cấp doanh nghiệp CNTT quan tâm đến các phương pháp thực hành bảo mật trên đám mây
  • Chuyên gia bảo mật có kiến thức chuyên môn tối thiểu về AWS 

Tổng quan về khóa học

Phương thức giảng dạy
Kỹ thuật số

Trình độ khóa học
Cơ bản

Thời gian học
2 giờ

Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Anh