Tìm lớp học ở gần chỗ bạn

Toàn bộ các lộ trình     |     Người thao tác với đám mây     |     Kiến trúc sư     |     Nhà phát triển     |     Điều hành     |     Chuyên môn     |     Đối tác     |     Lưu trữ     |     Dịch vụ phương tiện AWS

Lộ trình chứng nhận này được thiết kế dành cho những cá nhân đang muốn xây dựng và chứng nhận hiểu biết chung về Đám mây AWS. Lộ trình này hữu ích với những cá nhân đang nắm giữ vị trí kỹ thuật, quản lý, bán hàng, mua hàng hoặc tài chính, những người thao tác với Đám mây AWS.

cloud-practitioner-path_WIDE

cloud practitioner launchpad

Tìm hiểu thêm về bài thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

Xem Kevin Kelly, Trưởng phụ trách về Chứng nhận AWS, phát biểu về bài kiểm tra mới nhất của chúng tôi tại AWS re:Invent 2017. Ông đã thảo luận về những người nên thi lấy bằng, thí sinh cần chuẩn bị ra sao trước khi thi và trả lời thắc mắc trực tiếp từ khán giả twitch.


Kỹ thuật số | 6 giờ | Miễn phí

Tìm hiểu về những kiến thức cơ bản về AWS và lĩnh hội những hiểu biết chung về Đám mây AWS. Chuẩn bị cho bài thi Người thao tác với đám mây được AWS chứng nhận.

Tìm hiểu thêm
| Tham gia lớp học kỹ thuật số

1,5 giờ

Bài thi này trang bị cho các cá nhân kiến thức chung về Đám mây AWS để chứng thực sự am hiểu của họ qua giấy chứng nhận được công nhận trong ngành. Bài thi này bao gồm bốn lĩnh vực, bao gồm: khái niệm đám mây, bảo mật, công nghệ, tính tiền và mức giá.

Tìm hiểu thêm
| Đặt lịch bài kiểm tra