Người thao tác với đám mây

Lộ trình AWS Certification theo vai trò

Machine Learning   |    Người thao tác với đám mây     |    Kiến trúc sư    |     Nhà phát triển    |    Điều hành    |    Chuyên môn     |    Đối tác    |    Lưu trữ    |   Dịch vụ phương tiện AWS

Lộ trình chứng nhận này được thiết kế dành cho những cá nhân đang muốn xây dựng và chứng nhận hiểu biết chung về Đám mây AWS. Lộ trình này hữu ích với những cá nhân đang nắm giữ vị trí kỹ thuật, quản lý, bán hàng, mua hàng hoặc tài chính, những người thao tác với Đám mây AWS.

path_cloud-practitioner

Khám phá lộ trình dành cho người thao tác với đám mây AWS

Những điều cần biết cho người thao tác với Đám mây AWS (Phiên bản thứ hai)

Kỹ thuật số | 4,5 giờ | Miễn phí

Tìm hiểu quy tắc cơ bản của Đám mây AWS, xây dựng các kỹ năng đám mây và nâng cao sự tín nhiệm trong chuyên môn của bạn bằng cách tham gia khóa học kỹ thuật số theo nhịp độ cá nhân miễn phí này, vào thời gian và tại địa điểm thuận tiện cho bạn. Khóa học này còn giúp bạn chuẩn bị cho bài thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS.

Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

1,5 giờ

Bài thi này trang bị cho các cá nhân kiến thức chung về Đám mây AWS để chứng thực sự am hiểu của họ qua giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành. Bài thi này bao gồm bốn lĩnh vực: khái niệm, bảo mật, công nghệ, thanh toán và giá cả của dịch vụ đám mây.