Người thao tác với đám mây

Học hỏi từ các chuyên gia AWS. Nâng cao kỹ năng và hiểu biết của bạn. Xây dựng tương lai của bạn trên AWS Cloud.

Lộ trình học tập này được thiết kế dành cho những cá nhân đang muốn xây dựng và chứng nhận hiểu biết chung về Đám mây AWS. Lộ trình này hữu ích với những cá nhân đang nắm giữ vị trí kỹ thuật, quản lý, bán hàng, mua hàng hoặc tài chính, những người thao tác với Đám mây AWS.

learning-paths_cloud-practitioner
 • Hãy tham gia chuỗi khóa học và kỳ thi theo thứ tự được đề xuất để xây dựng kỹ năng về Đám mây AWS trong Lộ trình học tập này.

  Những điều cần biết cho Người thao tác với Đám mây AWS (Lớp học)

  Khóa học cấp độ cơ bản này dành cho những cá nhân tìm kiếm hiểu biết chung về Đám mây AWS dành cho mọi vai trò kỹ thuật. Khóa học này cung cấp tổng quan chi tiết về các khái niệm đám mây, dịch vụ, vấn đề bảo mật, kiến trúc, giá cả và sự hỗ trợ của AWS. Khóa học này còn giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi Người thao tác với đám mây có chứng chỉ của AWS.

  Lớp học | 1 ngày

  Những điều cần biết cho Người thao tác với Đám mây AWS (Phiên bản thứ hai)

  Khóa học cấp độ cơ bản này dành cho những cá nhân tìm kiếm hiểu biết chung về Đám mây AWS dành cho mọi vai trò kỹ thuật. Khóa học này cung cấp tổng quan chi tiết về các khái niệm đám mây, dịch vụ, vấn đề bảo mật, kiến trúc, giá cả và sự hỗ trợ của AWS. Khóa học này còn giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi Người thao tác với đám mây có chứng chỉ của AWS.

  Kỹ thuật số | 6 giờ

  Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

  Bài thi này trang bị cho các cá nhân kiến thức chung về Đám mây AWS để chứng thực sự am hiểu của họ qua giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành. Bài thi này bao gồm bốn lĩnh vực: khái niệm, bảo mật, công nghệ, thanh toán và giá cả của dịch vụ đám mây.

  Bài thi | 1,5 giờ