Bắt đầu

Hãy truy cập trang Bắt đầu với Amazon Transcribe để xem tài liệu, hướng dẫn, ví dụ về mã và SDK.

Video

Amazon Transcribe là gì? (1:43)
Hiện đại hóa tổng đài bằng trí tuệ nhân tạo: Thu được thông tin chuyên sâu có giá trị bằng cách chép lời bản ghi (5:33)
Zillow: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) sát thời gian thực để tương tác với khách hàng (4:52)
Zillow: Xây dựng phân tích giọng nói bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS AI (5:57)
AWS re:Invent 2020: Hiện đại hóa tổng đài với AWS Contact Center Intelligence (CCI) (30:59)
AWS re:Invent 2020: Dùng AI để tự động hóa các quy trình lâm sàng (17:33)
AWS re:Invent 2020: Nâng cao độ chính xác của nhận dạng giọng nói bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh (27:34)
AWS re:Invent 2020: Dùng Amazon Transcribe để tạo nội dung có thể tìm kiếm và truy cập (28:38)

Bài đăng trên blog

Thêm…

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng xem Blog AWS để tìm các tài nguyên khác. 

Thông tin mới

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Dùng thử Amazon Transcribe

Đăng nhập vào bảng điều khiển
Bạn có câu hỏi khác?
Liên hệ với chúng tôi