AWS Activate

AWS Activate đem đến cho các công ty khởi nghiệp những công cụ, tài nguyên miễn phí và nhiều thứ khác để nhanh chóng bắt đầu sử dụng AWS

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Activate

Xây dựng hoặc mở rộng quy mô với khoản tiền lên tới 100.000 USD dưới dạng tín dụng AWS Activate
AWS Activate cung cấp cho các công ty khởi nghiệp rất nhiều lợi ích, bao gồm các khoản tín dụng AWS*, khoản tín dụng của gói hỗ trợ AWS và hướng dẫn kiến trúc để giúp phát triển doanh nghiệp của bạn. Các lợi ích của Activate được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn sự kết hợp đúng đắn giữa công cụ, tài nguyên và sự hỗ trợ của chuyên gia để bạn có thể gặt hái thành công với AWS, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất, quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí.
Tín dụng AWS Activate
Tín dụng AWS Activate được tự động áp dụng cho tài khoản AWS của bạn để giúp chi trả cho lượng sử dụng dịch vụ AWS của bạn.
Hỗ trợ kỹ thuật AWS
Nhận trợ giúp của chuyên gia và lời khuyên về phương pháp tốt nhất từ các kỹ sư hỗ trợ đám mây AWS với những khoản tín dụng AWS Business Support hoặc Developer Support.
Bảng điều khiển AWS Activate
Tăng tốc khởi nghiệp bằng nội dung, công cụ và tài nguyên, bao gồm các mẫu cơ sở hạ tầng dựng sẵn, ưu đãi độc quyền và hướng dẫn được cá nhân hóa.
Khám phá các bậc của chương trình
Page-Illo_AWS-Activate_Founder-Members
Activate Founders

Đối với các công ty khởi nghiệp bằng quỹ riêng và tự thân, Activate Founders cung cấp khoản tín dụng AWS trị giá 1.000 USD, khoản tín dụng Hỗ trợ nhà phát triển trị giá 350 USD, các mẫu cơ sở hạ tầng dựng sẵn, ưu đãi độc quyền, v.v. Để đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng những tiêu chí đăng ký dưới đây.

Để đăng ký, vui lòng xem xét các tiêu chí đăng ký dưới đây:

 • Bạn mới tìm hiểu AWS Activate Founders
 • Chưa từng nhận tín dụng từ AWS Activate Portfolio
 • Bạn có tài khoản AWS đang hoạt động
 • Công ty khởi nghiệp phải là công ty dùng vốn tự tài trợ, không có hỗ trợ hay tự khởi nghiệp – không có tổ chức tài trợ hoặc không liên kết với một Nhà cung cấp Activate
 • Trang web công ty hoặc hồ sơ công ty trên web
 • Công ty khởi nghiệp phải dưới 10 năm tuổi
Page-Illo_AWS-Activate_Portfolio-Members
Danh mục Activate

Activate Portfolio cung cấp khoản tín dụng AWS trị giá đến 100.000 USD, khoản tín dụng AWS Business Support trị giá đến 10.000 USD, các mẫu cơ sở hạ tầng dựng sẵn, chương trình đào tạo, nội dung lựa chọn kỹ, ưu đãi độc quyền, v.v. cho các công ty khởi nghiệp liên kết với quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức xúc tiến, vườn ươm hoặc các tổ chức tạo điều kiện khởi nghiệp khác đồng thời là Nhà cung cấp AWS Activate. Để đăng ký, vui lòng đảm bảo rằng bạn đáp ứng những tiêu chí dưới đây:

 • Công ty khởi nghiệp phải là công ty tự thân hoặc được cấp vốn (bao gồm cả các loại Tiền hạt giống, Thiên thần, Hạt giống, Chuỗi A)
 • Có ID tổ chức của Nhà cung cấp Activate
 • Trang web công ty 
 • Hồ sơ LinkedIn (người đăng ký)
 • Tài khoản AWS hiện hoạt
 • Chưa từng nhận khoản điểm tín dụng AWS Activate có giá trị tương đương hoặc lớn hơn từ cùng một Nhà cung cấp Activate hoặc tổ chức khác
 • Mức tín dụng được thưởng hoặc đã quy đổi từ AWS Activate không được vượt quá 100.000 USD
 • Công ty khởi nghiệp phải dưới 10 năm tuổi
Nhà cung cấp AWS Activate
Page-Illo_AWS-Activate_Provider-Members
Nếu bạn là quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức xúc tiến, vườn ươm hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác quan tâm đến việc cung cấp lợi ích của AWS Activate Portfolio cho các công ty khởi nghiệp của bạn, hãy điền vào mẫu trực tuyến và đại diện AWS sẽ liên lạc với bạn.
Nếu bạn là một công ty khởi nghiệp mong muốn đăng ký AWS Activate Portfolio, hãy đề nghị tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của bạn cung cấp ID tổ chức Activate của họ.
Tìm hiểu thêm về Nhà cung cấp AWS Activate >>
Công ty khởi nghiệp nổi bật
Stripe
600x400_Stripe_Logo
"AWS đã đem đến cho chúng tôi cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, thay đổi quy mô trơn tru theo sự phát triển của chúng tôi và quan trọng nhất là giúp các nhà phát triển của chúng tôi phát huy tối đa tiềm năng sản xuất."

- Jorge Ortiz
Quản lý cơ sở hạ tầng, Stripe

Bạn có thắc mắc ư?

Nhận trợ giúp về trạng thái ứng dụng, lợi ích kèm theo gói, hướng dẫn làm quen với nhà cung cấp, v.v.