AWS Activate

AWS Activate đem đến cho các công ty khởi nghiệp những công cụ, tài nguyên miễn phí và nhiều thứ khác để nhanh chóng bắt đầu sử dụng AWS

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Activate

Xây dựng hoặc mở rộng quy mô với khoản tiền lên tới 100.000 USD dưới dạng tín dụng AWS Activate
AWS Activate cung cấp cho các công ty khởi nghiệp rất nhiều lợi ích, trong đó có tín dụng AWS*, tín dụng gói hỗ trợ AWS và đào tạo, để giúp bạn phát triển doanh nghiệp. Các lợi ích của Activate được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn sự kết hợp thích hợp giữa công cụ và sự hỗ trợ của chuyên gia để bạn có thể gặt hái thành công với AWS, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất, kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí.
Tín dụng AWS Activate
Tín dụng AWS Activate được tự động áp dụng cho tài khoản AWS của bạn để giúp chi trả cho lượng sử dụng dịch vụ AWS của bạn.
Hỗ trợ kỹ thuật AWS
Nhận sự hỗ trợ nhà phát triển AWS hoặc kiến thức kinh doanh AWS từ các chuyên gia AWS, trong đó có hướng dẫn về cấu trúc cũng như những biện pháp tốt nhất trong quá trình bạn xây dựng và thử nghiệm.
Đào tạo AWS và tài nguyên
Học hỏi từ các chuyên gia AWS để nâng cao kỹ năng về đám mây và kiến thức của bạn. Nhận những tài liệu và nội dung đào tạo để sử dụng đám mây hiệu quả, đa dạng hơn.
Khám phá các bậc của chương trình
Chọn chương trình phù hợp với bạn. AWS Activate có hai chương trình được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp có hoặc không có tài trợ.
Page-Illo_AWS-Activate_Founder-Members
Công ty khởi nghiệp tự thân và không được cấp vốn

Activate Founders được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu và không được cấp vốn từ các tổ chức. Để đăng ký, vui lòng xem xét các tiêu chí đăng ký dưới đây:

 • Bạn mới tìm hiểu AWS Activate Founders
 • Chưa từng nhận tín dụng từ AWS Activate Portfolio
 • Bạn có tài khoản AWS đang hoạt động
 • Công ty khởi nghiệp phải là công ty dùng vốn tự tài trợ, không có hỗ trợ hay tự khởi nghiệp – không có tổ chức tài trợ hoặc không liên kết với một Nhà cung cấp Activate
 • Trang web công ty hoặc hồ sơ công ty trên web
 • Công ty khởi nghiệp phải dưới 10 năm tuổi
Page-Illo_AWS-Activate_Portfolio-Members
Công ty khởi nghiệp tự thân và được cấp vốn

Activate Portfolio được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn ban đầu hoặc giai đoạn tăng trưởng, được liên kết với một quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức xúc tiến, vườn ươm hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác cũng là Nhà cung cấp AWS Activate. Để đăng ký, vui lòng xem xét các tiêu chí đăng ký dưới đây:

 • Công ty khởi nghiệp phải là công ty tự thân hoặc được cấp vốn (bao gồm cả các loại Tiền hạt giống, Thiên thần, Hạt giống, Chuỗi A)
 • Có ID tổ chức của Nhà cung cấp Activate
 • Trang web công ty 
 • Hồ sơ LinkedIn (người đăng ký)
 • Tài khoản AWS hiện hoạt
 • Chưa từng nhận khoản điểm tín dụng AWS Activate có giá trị tương đương hoặc lớn hơn từ cùng một Nhà cung cấp Activate hoặc tổ chức khác
 • Mức tín dụng được thưởng hoặc đã quy đổi từ AWS Activate không được vượt quá 100.000 USD
 • Công ty khởi nghiệp phải dưới 10 năm tuổi
Nhà cung cấp AWS Activate
Page-Illo_AWS-Activate_Provider-Members
Nếu bạn là quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức xúc tiến, vườn ươm hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác quan tâm đến việc cung cấp lợi ích của AWS Activate Portfolio cho các công ty khởi nghiệp của bạn, hãy điền vào mẫu trực tuyến và đại diện AWS sẽ liên lạc với bạn.
Nếu bạn là một công ty khởi nghiệp mong muốn đăng ký AWS Activate Portfolio, hãy đề nghị tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của bạn cung cấp ID tổ chức Activate của họ.
Tìm hiểu thêm về Nhà cung cấp AWS Activate >>
Công ty khởi nghiệp nổi bật
Stripe
600x400_Stripe_Logo
"AWS đã đem đến cho chúng tôi cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, thay đổi quy mô trơn tru theo sự phát triển của chúng tôi và quan trọng nhất là giúp các nhà phát triển của chúng tôi phát huy tối đa tiềm năng sản xuất."

- Jorge Ortiz
Quản lý cơ sở hạ tầng, Stripe

Bạn cần thêm sự trợ giúp?

Nhận thêm trợ giúp về trạng thái ứng dụng, gói lợi ích, hướng dẫn làm quen của nhà cung cấp và nhiều nội dung khác.