Amazon EC2
AWS Bulut
Elastic Load Balancing'i kullanmaya başlayın

Elastic Load Balancing, gelen uygulama trafiğini otomatik olarak Amazon EC2 bulut sunucuları, container'lar ve IP adresleri gibi birden çok hedefe dağıtır. Uygulamanızın tek bir Erişilebilirlik Alanında veya birden çok Erişilebilirlik Alanında değişkenlik gösteren trafik yükünü işleyebilir. Elastic Load Balancing, tamamı uygulamalarınızın hatalara dayanıklı olması için gerekli olan yüksek erişilebilirlik, otomatik ölçeklendirme ve güçlü güvenlik özelliklerine sahip üç tür yük dengeleyici sunar.

Application Load Balancer

İdeal kullanım alanı HTTP veya HTTPS trafiğinin yükünü dengelemek olan Application Load Balancer, mikro hizmetler ve container'lar dahil olmak üzere modern uygulama mimarilerinin teslimine yönelik gelişmiş istek yönlendirme olanağı sağlar. Bireysel istek düzeyinde (Katman 7) çalışan Application Load Balancer, isteğin içeriğine göre trafiği Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) içindeki hedeflere yönlendirir.

Daha Fazla Bilgi Edinin>>

Network Load Balancer

Network Load Balancer, çok yüksek performansın gerekli olduğu durumlarda TCP trafiğinin yükünü dengelemek için idealdir. Bağlantı düzeyinde (Katman 4) çalışan Network Load Balancer, trafiği Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) içindeki hedeflere yönlendirir ve gecikme süresinin son derece düşük kalmasını sağlayarak saniyede milyonlarca isteği işleyebilir. Network Load Balancer ayrıca ani ve keskin trafik dalgalanmalarıyla başa çıkabilecek şekilde iyileştirilmiştir.

Daha Fazla Bilgi Edinin>>

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer, birden çok Amazon EC2 bulut sunucusunda temel yük dengeleme özellikleri sağlar ve hem istek hem de bağlantı düzeyinde çalışır. Classic Load Balancer, EC2-Classic ağıyla oluşturulmuş uygulamalara yöneliktir.

Daha Fazla Bilgi Edinin>>


Web Ölçeğinde Esnek Bilişim

Yüksek Oranda Erişilebilir

Elastic Load Balancing, gelen trafiği otomatik olarak birden çok Erişilebilirlik Alanındaki çeşitli hedeflere (Amazon EC2 bulut sunucuları, container'lar ve IP adresleri) dağıtır ve yalnızca iyi durumdaki hedeflerin trafik almasını sağlar. Elastic Load Balancing ayrıca bir Bölge genelinde yükü dengeleyerek trafiği farklı Erişilebilirlik Alanlarında yer alan iyi durumdaki hedeflere yönlendirebilir.

Tamamen Denetim Altında

Güvenli

Elastic Load Balancing, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ile birlikte çalışarak entegre sertifika yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve SSL şifrelerini çözme dahil olmak üzere güçlü güvenlik özellikleri sağlar. Bu iki hizmeti birlikte kullanarak SSL ayarlarını merkezi olarak yönetme ve CPU kullanımı yoğun iş yüklerini uygulamanızdan boşaltma esnekliğine sahip olabilirsiniz.                                                                                                                                         

Esnek Bulut Barındırma Hizmetleri

Esnek

Elastic Load Balancing, ağ trafik düzeylerindeki ani değişikliklerle başa çıkabilir. Ayrıca, derinlikli Auto Scaling entegrasyonu sayesinde değişken uygulama yükü düzeyleri için uygulama kapasitesinin hep yeterli olması sağlanır.                                                                                                                                                                                                                

Esnek Bulut Barındırma Hizmetleri

Esnek

Elastic Load Balancing ayrıca IP adreslerini kullanarak istekleri uygulama hedeflerine dağıtmanıza da imkan tanır. Bu da uygulama hedeflerinizi sanallaştırma konusunda size esneklik sağlayarak aynı bulut sunucusu üzerinde daha fazla uygulama barındırmanızı mümkün kılar. Bunun sonucunda, bu uygulamalar ayrı ayrı güvenlik gruplarına sahip olmasına rağmen aynı ağ bağlantı noktasını kullanabildiğinden mikro hizmet tabanlı mimaride uygulamalar arası iletişim daha da basitleşir.

Esnek Bulut Barındırma Hizmetleri

Güçlü İzleme ve Denetim

Elastic Load Balancing, uygulamalarınızı ve bunların performansını Amazon CloudWatch ölçümleri, günlük kaydı ve istek takibi ile gerçek zamanlı olarak izlemenize imkan tanır. Bu, uygulamalarınızın davranışlarını daha görünür hale getirerek tek tek isteklerin incelenebildiği bir ayrıntı düzeyinde uygulama yığınınızdaki sorunları ortaya çıkarmanıza ve performans darboğazlarını belirlemenize imkan tanır.

Esnek Bulut Barındırma Hizmetleri

Hibrit Yük Dengeleme

Elastic Load Balancing, aynı yük dengeleyiciyi kullanarak hem AWS'deki hem de şirket içindeki kaynaklarda yük dengeleme olanağı tanır. Bu olanak, şirket içi uygulamaları geçirmenizi, çok daha hızlı hale getirmenizi veya bunların yükünü buluta devretmenizi kolaylaştırır.

Elastic Load Balancing, trafiği çeşitli hedefler (Amazon EC2 bulut sunucuları, container'lar ve IP adresleri) ve Erişilebilirlik Alanları arasında otomatik olarak dengeleyip yalnızca iyi durumdaki hedeflerin trafik almasını sağlayarak uygulamalarınızın hatalara karşı dayanıklı olmasını sağlar. Tek bir Erişilebilirlik Alanındaki tüm hedefleriniz kötü durumdaysa Elastic Load Balancing trafiği diğer Erişilebilirlik Alanlarında bulunan iyi durumdaki bulut sunucularına yönlendirir. Hedeflerin durumu yeniden iyi olduğunda, yük dengeleme trafiği otomatik olarak özgün hedeflere döndürür.

Geliştirilmiş Elastic Load Balancing desteği sayesinde artık aynı Amazon EC2 bulut sunucusundaki birden çok bağlantı noktasında yükü dengeleyebilirsiniz. Ayrıca, tam olarak yönetilen bir container teklifi sunan Amazon EC2 Container Service (ECS) ile derinlikli entegrasyon avantajından da yararlanabilirsiniz. Bir hizmeti yük dengeleyiciye kaydetmeniz yeterlidir; Docker container'ların kayıt ve kayıt silme işlemleri ECS tarafından şeffaf bir şekilde yönetilir. Yük dengeleyici, bağlantı noktasını otomatik olarak algılar ve kendini dinamik olarak yeniden yapılandırır.

Elastic Load Balancing, uygulamalarınızın müşterilerinizden gelen talebi karşılayacak şekilde ölçekleneceği konusunda içinizin rahat olmasını sağlar. Amazon EC2 bulut sunucularınızdan birinde gecikme süresi önceden yapılandırılmış bir eşiği aştığında EC2 bulut sunucusu filonuz için Auto Scaling tetikleme olanağı sayesinde, uygulamalarınız her zaman yeni müşteri isteklerini işlemeye hazır olur.

Elastic Load Balancing, VPC'nizde İnternet'e dönük bir giriş noktası oluşturmayı veya istek trafiğini VPC'niz içinde uygulamanızın çeşitli katmanlarına yönlendirmenizi kolaylaştırır. Yük dengeleyicinize güvenlik grupları atayarak izin verilen kaynakların yer aldığı bir listedeki kaynaklara hangi bağlantı noktalarının açılacağını denetleyebilirsiniz. Elastic Load Balancing VPC'nizle entegre olduğundan, tüm mevcut Ağ Erişim Denetimi Listeleriniz (ACL) ve Yönlendirme Tablolarınız ek ağ denetimleri sağlamaya devam eder.

VPC'nizde bir yük dengeleyici oluşturduğunuzda, yük dengeleyicinin İnternet'e dönük (varsayılan) veya dahili olduğunu belirtebilirsiniz. Dahili seçeneğini belirlerseniz yük dengeleyiciye ulaşmak için bir İnternet ağ geçidinizin olması gerekmez ve yük dengeleyicinin DNS kaydında yük dengeleyicinin özel IP adresleri kullanılır.

Elastic Load Balancing, aynı yük dengeleyiciyi kullanarak hem AWS'deki hem de şirket içindeki kaynaklarda yük dengeleme olanağı tanır. Örneğin, uygulama trafiğini hem AWS'ye hem de şirket içi kaynaklara dağıtmanız gerekiyorsa tüm kaynakları aynı hedef grubuna kaydedip bu hedef grubunu bir yük dengeleyiciyle ilişkilendirerek bunu mümkün kılabilirsiniz. Alternatif olarak, biri AWS'ye diğeri şirket içi kaynaklara yönelik iki yük dengeleyici kullanarak AWS'de ve şirket içi kaynaklarda DNS tabanlı, ağırlıklı yük dengeleme kullanabilirsiniz.

Ayrıca, biri VPC'de diğeri şirket içi bir konumda yer alan iki ayrı uygulamanın yararlanabileceği hibrit yük dengelemeyi de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken VPC hedeflerini bir hedef grubuna, şirket içi hedefleri başka bir hedef grubuna yerleştirmek ve her bir hedef grubuna trafik yönlendirmek için içerik tabanlı yönlendirme kullanmaktır.


Elastic Load Balancing'i kullanmaya başlamak kolaydır. Birkaç tıklamayla ilk yük dengeleyicinizi dağıtmak için konsol kılavuzumuzu izleyin.

Konsolda Oturum Açın