AWS Architecture Center

Başvuru amaçlı sunulan en yeni mimariler

AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli

aws-industrial-PdM-ML-RA

Amazon SNS anormallik algılama bildirimleriyle, AWS IoT SiteWise ve AWS IoT Analytics kullanarak Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF)

Veri Depolama ile AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli

aws-industrial-PdM-ML-storage-RA

Amazon SNS anormallik algılama bildirimleri ve Amazon S3 veri depolamayla, AWS IoT SiteWise ve AWS IoT Analytics kullanarak Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF

AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli ve Anormallik Algılama

aws-industrial-PdM-ML-anomaly-RA

Amazon Kinesis Data Analytics kullanan bir anormallik algılama uygulaması ve AWS IoT Core ile Amazon SageMaker kullanarak bir Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF

Modbus İletişimi ile AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli

aws-industrial-PdM-ML-modbus-RA

Amazon SNS anormallik algılama bildirimleriyle, AWS IoT SiteWise ve AWS IoT Analytics kullanarak Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF

Bağlantılı Ev – Uçta Makine Öğrenimi

connected-home-ML-edge_RA

Ev cihazlarında IoT Makine Öğrenimi. (PDF)

Amazon Pinpoint ve Amazon Personalize ile Hasta İlişkileri

aws-reference-architecture-patient-engagement

AWS üzerinde hedeflenen ve anlamlı hasta ilişkileri. (PDF

 başa dön

En Son AWS Quick Starts

AWS Quick Starts, otomatik başvuru dağıtımlarıdır. AWS Cloud üzerinde tam işlevli bir yazılımı hızla dağıtmanıza, el ile yapılması gereken yüzlerce işlemi birkaç adıma dönüştürmenize ve güvenlik ve erişilebilirlik alanlarında en iyi AWS uygulamalarını kullanmanıza yardımcı olur. Bir AWS CloudFormation şablonu dağıtımı otomatikleştirirken, mimari ve uygulama ayrıntıları dağıtım kılavuzunda açıklanır. Quick Start'lar modüler ve özelleştirilebilir olduğundan, işlev katmanlarını birbirinin üstüne ekleyebilir ya da kendi uygulamalarınız için değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki Quick Start’lar yeni eklenmiştir veya güncellenmiştir. Listenin tamamı için Quick Start kataloğuna bakın. 

1
 başa dön

Başvuru amaçlı sunulan AWS mimarileri

AWS sunduğu esneklikle uygulama mimarilerinizi dilediğiniz gibi tasarlamanızı sağlar. Başvuru amaçlı sunulan AWS mimarisi veri sayfaları, AWS Cloud altyapısının tüm imkanlarından faydalanan bir uygulama oluşturmak için ihtiyacınız olan mimari konusunda rehberlik yapar. Her veri sayfasında uygulama mimarisinin görsel temsiline ve kullanılan hizmetlerin temel açıklamalarına yer verilmiştir.

Web uygulaması barındırma

AWS-web-application-hosting-thumb

Yüksek oranda ölçeklenebilir ve güvenilir web veya mobil-web uygulamaları oluşturun. (PDF)

İçerik ve medya sunma

AWS-content-media-serving-thumb

Çok yüksek miktarlarda içerik ve medya sunan yüksek oranda güvenilir sistemler oluşturun. (PDF)

Toplu işleme

AWS-batch-processing-thumb

Video işleme hatları gibi otomatik olarak ölçeklenebilir toplu işleme sistemleri oluşturun. (PDF)

Hata toleransı ve yüksek oranda erişilebilirlik

AWS-fault-tolerance-thumb

Yüksek oranda erişilebilir olan ve hata durumunda yükünü yeni bulut sunucularına otomatik olarak devreden sistemler oluşturun. (PDF)

Büyük ölçekli bilgi işlem

AWS-large-scale-processing-huge-data-thumb

Büyük veri işleyen yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri oluşturun. (PDF)

Reklam sunma

AWS-ad-serving-thumb

Yüksek oranda ölçeklenebilir çevrimiçi reklam sunma çözümleri oluşturun. (PDF)

Yerel uygulamalar için olağanüstü durum kurtarma

AWS-disaster-recovery-local-applications-thumb

Şirket içi uygulamalar için uygun maliyetli olağanüstü durum kurtarma (DR) çözümleri oluşturun. (PDF)

Dosya eşitleme

AWS-file-synchronization-thumb

Basit bir dosya eşitleme hizmeti oluşturun. (PDF)

Medya paylaşma

AWS-media-sharing-thumb

Bulut tabanlı medya paylaşma çerçevesi oluşturun. (PDF)

Çevrimiçi oyunlar

AWS-online-games-thumb

Güçlü çevrimiçi oyunlar oluşturun. (PDF)

Web günlüğü analizi

AWS-web-log-thumb

Bulutta çok yüksek miktardaki günlük verilerini analiz edin. (PDF)

Finansal hizmetler tablosu

AWS-financial-grid-computing-thumb

Finansal hizmetler sektörü için yüksek oranda ölçeklenebilir ve esnek tablolar oluşturun. (PDF)

E-ticaret web sitesi: web ön ucu

AWS-ecommerce01-thumb

Esnek bir ürün kataloğu ile e-ticaret web sitesi oluşturun. (PDF)

E-ticaret web sitesi: satın alma hizmeti

AWS-ecommerce02-thumb

Bir e-ticaret web sitesi için güvenli ve yüksek oranda ölçeklenebilir satın alma işlem hattı oluşturun. (PDF)

E-ticaret web sitesi: pazarlama ve öneriler

AWS-ecommerce03-thumb

Bir e-ticaret web sitesi için yüksek oranda ölçeklenebilir öneri altyapısı oluşturun. (PDF)

Zaman serisi verilerini işleme

aws-reference-architecture-time-series-processing

Zaman serisi verilerini işleyen esnek sistemler oluşturun. (PDF)

AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli

aws-industrial-PdM-ML-RA

Amazon SNS anormallik algılama bildirimleriyle, AWS IoT SiteWise ve AWS IoT Analytics kullanarak Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF)

Veri Depolama ile AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli

aws-industrial-PdM-ML-storage-RA

Amazon SNS anormallik algılama bildirimleri ve Amazon S3 veri depolamayla, AWS IoT SiteWise ve AWS IoT Analytics kullanarak Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF

AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli ve Anormallik Algılama

aws-industrial-PdM-ML-anomaly-RA

Amazon Kinesis Data Analytics kullanan bir anormallik algılama uygulaması ve AWS IoT Core ile Amazon SageMaker kullanarak bir Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF

Modbus İletişimi ile AWS Endüstriyel Tahmine Dayalı Bakım Makine Öğrenimi Modeli

aws-industrial-PdM-ML-modbus-RA

Amazon SNS anormallik algılama bildirimleriyle, AWS IoT SiteWise ve AWS IoT Analytics kullanarak Tahmine Dayalı Bakım (PdM) Makine Öğrenimi (ML) modeli oluşturun. (PDF

Bağlantılı ev – Komuta ve Kontrol

connected-home-command-control-diagram

Alexa’yı bağlantılı ev cihazlarınızla entegre edin. (PDF)

VMware Cloud on AWS’ye Geri Yükleme için Veeam Cloud Tier Kullanma

Using_Veeam_Cloud_Tier_to_Restore_to_VMware_Cloud_on_AWS

VMware Cloud on AWS'ye geri yüklemek için yerel AWS hizmetleriyle Veeam Cloud Tier'ı kullanın. (PDF)

Amazon Pinpoint ve Amazon Personalize ile Hasta İlişkileri

aws-reference-architecture-patient-engagement

AWS üzerinde hedeflenen ve anlamlı hasta ilişkileri. (PDF)

Bağlantılı Ev – Uçta Makine Öğrenimi

connected-home-ML-edge_RA

Ev cihazlarında IoT Makine Öğrenimi. (PDF)


Öne çıkan başvuru amaçlı sunulan mimari

VMware Cloud on AWS

SQL Server Her Zaman Açık Erişilebilirlik Grubu özelliği sayesinde hibrit bir AWS ve VMware Cloud ortamında yüksek performans ve erişilebilirliğin nasıl elde edileceğine ilişkin bilgi sağlar. (PDF)

VMware Cloud on AWS’ye Geri Yükleme için Veeam Cloud Tier Kullanma

Using_Veeam_Cloud_Tier_to_Restore_to_VMware_Cloud_on_AWS

VMware Cloud on AWS'ye geri yüklemek için yerel AWS hizmetleriyle Veeam Cloud Tier'ı kullanın. (PDF)

Hibrit ortamda Microsoft SQL Server

aws-reference-architecture_VMwareCloudonAWS_SQL_Server

SQL Server Her Zaman Açık Erişilebilirlik Grubu özelliği sayesinde hibrit bir AWS ve VMware Cloud ortamında yüksek performans ve erişilebilirliğin nasıl elde edileceğine ilişkin bilgi sağlar. (PDF)

VMware Cloud on AWS’ye yedekleme ve geri yükleme

aws-reference-architecture_VMwareCloudonAWS_DR_1

AWS Storage Gateway, Amazon S3, AWS Direct Connect ve Amazon Route 53 için yerel hizmetler entegrasyonunu içerir. (PDF)

VMware Cloud on AWS üzerinde Microsoft SharePoint

aws-reference-architecture_SharePoint-Hybrid

AWS üzerinde Multi-AZ ortamında, SharePoint on VMware Cloud’un nasıl dağıtılacağıyla ilgili bilgi sağlar. (PDF)

Hibrit Active Directory uzatılmış etki alanı

VMware Cloud on AWS üzerinde Oracle RAC

aws_reference_architecture_oracle_rac_on_vmware_cloud

vMotion vSphere iş yüklerinin kesinti süresi olmadan buluta canlı geçişi ve bunların bulut temelli hizmetlerle entegrasyonu hakkında bilgi sağlar. (PDF)

Hibrit Active Directory güvenilen etki alanları

aws_reference_architecture_hybrid_active_directory_trusted_domains

Bir müşteri etki alanının bulut etki alanıyla bir yönlü veya iki yönlü güven ilişkisiyle yapılandırıldığı Active Directory güvenilen etki alanlarını gösterir. (PDF)

Hibrit Active Directory uzatılmış etki alanı

aws_reference_architecture_hybrid_active_directory_stretched_domain

AWS ve VMware Cloud on AWS’ye uzatılmış tek bir müşteri etki alanını gösterir. (PDF)

VMware Cloud on AWS için Veri Etki Alanı Bulut Olağanüstü Durum Kurtarma

VMConAWS_DellEMC_CloudDR_AWS_RA

Düşük RTO ve RPO ile VMware Cloud on AWS için Tam Otomatik DR Çözümü. (PDF)

 başa dön

AWS'den mimari teknik incelemeleri

AWS Well-Architected Framework

Bu teknik incelemede müşterilerin bulut tabanlı mimarileri değerlendirip geliştirmelerinin yanı sıra tasarım sürecinde aldıkları kararların işlerinin üzerindeki etkisini daha iyi kavramalarını sağlayan AWS Well-Architected Framework hizmeti anlatılmaktadır. Bu yazıda, genel tasarım ilkelerinin yanı sıra Well-Architected Framework'ün katmanları olarak tanımlanan dört kavramsal alana yönelik en iyi uygulamalara ve yönlendirmelere yer verilmektedir. (PDF)

AWS Üzerinde Hata Toleranslı Uygulamalar Oluşturma

AWS minimum düzeyde insan müdahalesiyle çalışan güvenilir ve uygun maliyetli hata toleranslı sistemler oluşturmanız için gerekli araçları, özellikleri ve coğrafi bölgeleri sunmaktadır. Bu teknik incelemede, AWS Cloud üzerinde yüksek oranda güvenilir ve yüksek oranda erişilebilir uygulamalar oluşturmak için kullanabileceğiniz hata toleranslı özellikler açıklanmaktadır. (PDF)

Amazon SES: En İyi E-posta Gönderimi Uygulamaları

Başarılı bir e-posta programı uygulamak için teslimat süreçlerinizi ve dolayısıyla e-posta alıcıları üzerindeki etkinizi değiştirebilecek birkaç konudan haberdar olmanız gerekir. Bu teknik incelemede, e-postanıza alıcılar ve onların gelen kutularını korumaktan sorumlu olan İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) tarafından verilen değer ele alınmaktadır. E-posta gönderme işlemi, ilgili kişiler, bu kişilerin rolleri ve Amazon Simple Email Service (Amazon SES) kullanılarak başarılı bir e-posta programının nasıl çalıştırılacağı açıklanmaktadır. (PDF)

En İyi AWS Güvenliği Uygulamaları

Güvenliğe, bulut uygulaması mimarinizin her katmanında yer vermeniz gerekir. Bu teknik incelemede, AWS ortamındaki bulut uygulamanızın güvenliğini sağlamak için kullanmanız gereken belirli araçlar, özellikler ve temel kurallar ele alınmaktadır. Ayrıca en başından itibaren uygulamanızda nasıl güvenlik oluşturabileceğinize ilişkin stratejileri de içermektedir. (PDF)

AWS Cloud'da Web Uygulaması Barındırma

Yüksek oranda erişilebilir ve ölçeklenebilir web uygulamalarını barındırma, karmaşık ve yüksek maliyetli olabilir. AWS, en zorlu web uygulamaları için gerekli güvenilir, ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek performanslı altyapıyı sağlar. Ayrıca BT maliyetlerini gerçek zamanlı müşteri trafiği şekilleriyle eşleştirmek için esnek bir ölçeği genişletme ve ölçeği azaltma altyapı modeli de sağlar. Bu teknik incelemede, yüksek oranda erişilebilir ve ölçeklenebilir bir web uygulaması oluşturmak için AWS hizmetlerinin nasıl kullanılabileceği gibi web uygulaması barındırma süreci ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır. (PDF)

 başa dön

Kaydedilmiş mimari web seminerleri

En iyi mimari uygulamalarından uygulama geçişine kadar çeşitli konulardaki kaydedilmiş web seminerlerini görüntüleyin.

 başa dön