สำรวจโซลูชันของเรา

สำรวจผลิตภัณฑ์ของเรา

การฝึกอบรมและการรับรอง

  • เปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นการลงมือทำด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมแบบดิจิทัลมากกว่า 500 หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจาก AWS

    เริ่มสร้างวันนี้ด้วยคู่มือ Ramp-Up ที่มีทรัพยากรที่รวบรวมไว้เพื่อพัฒนาความรู้ AWS ของคุณ

    พัฒนาอาชีพและธุรกิจของคุณให้เติบโตด้วยใบรับรองที่อุตสาหกรรมให้การยอมรับซึ่งจะช่วยตรวจรับรองทักษะระบบคลาวด์ของคุณ

  • สำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองที่ครอบคลุม

    เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ของคุณด้วยการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของ AWS ที่คุ้นเคยกับกรณีการใช้งาน AWS ของคุณ

    เรียนรู้ว่า AWS Certification ช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุผลทางธุรกิจได้อย่างไร

ขับเคลื่อนนวัตกรรมของลูกค้า

วิศวกรรมที่ตอบสนองข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุด

ปลอดภัย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เทคโนโลยีไฮบริด
ปรับขนาดได้

เครือข่ายทั่วโลกของ AWS Region