ค้นหาเครื่องมือ เอกสารประกอบ และตัวอย่างโค้ดทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน Java ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และสามารถปรับขนาดได้ใน AWS Cloud

ภาษาเขียนโปรแกรม Java

เรียนรู้

เจาะลึกและค้นพบ ขยายและสำรวจ

อ่านและดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AWS ดูวิธีใช้ประโยชน์จาก AWS ให้ได้มากที่สุด ค้นหาวิธีจัดการกับความท้าทายทั่วไป ดูข้อมูลความรู้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ AWS Cloud

พัฒนา

ออกแบบและเขียนโค้ด สร้างและทดสอบ รันและแก้ไขข้อบกพร่อง

เริ่มต้นสร้างซอฟต์แวร์ด้วย AWS SDK สำหรับไลบรารี Java ตัวอย่างโค้ด และเอกสารประกอบ ผู้ใช้ Eclipse Java IDE สามารถเริ่มต้นใช้ SDK ได้อย่างง่ายดายด้วย AWS Toolkit for Eclipse AWS Toolkit for Eclipse เป็นปลั๊กอินสำหรับ Eclipse Java IDE ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนา ปรับใช้ และแก้จุดบกพร่องแอปพลิเคชัน Java ได้ง่ายขึ้นโดยใช้ Amazon Web Services

Connect

ตั้งคำถาม ดูคำตอบ เชื่อมต่อกับ AWS

เข้าร่วมชุมชน Developer ที่พัฒนาแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และปรับขนาดได้ใน AWS Cloud สร้างการเชื่อมต่อที่จะเปลี่ยนการพัฒนาของคุณให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว