เครื่องมือในการสร้างบน AWS

เครื่องมือสำหรับการพัฒนาและการจัดการแอปพลิเคชันบน AWS

SiteMerch ที่ซ่อนอยู่

เรียกดูตามภาษาเขียนโปรแกรม

พัฒนาแอปพลิเคชันบน AWS ได้ง่ายดายในภาษาเขียนโปรแกรมที่คุณเลือก

 • C++
 • เริ่มต้นสร้างด้วย C++

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ C++ โดยเฉพาะและเครื่องมือที่คุ้นเคยซึ่งผสานรวมกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณ

  AWS SDK for C++ 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Cloud9 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน C++ บน AWS

  คู่มือ Developer สำหรับ C++ 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ C++ บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Go
 • เริ่มต้นสร้างด้วย Go

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Go โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK สำหรับ Go 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Cloud9 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Go บน AWS

  ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Go 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Go บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Java
 • เริ่มต้นสร้างด้วย Java

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Java โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK for Java  AWS IoT Device SDK for Java 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Java บน AWS

  Java บน AWS 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Java บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
   ดาวน์โหลด Amazon Corretto

  Amazon Corretto เป็น Distribution ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมใช้งานหลายแพลตฟอร์มของ Open Java Development Kit (OpenJDK)

  Amazon Corretto 
 • JavaScript
 • เริ่มต้นสร้างด้วย JavaScript

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ JavaScript โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  ไลบรารี AWS Amplify สำหรับเว็บและแอป React Native  AWS IoT Device SDK สำหรับ JavaScript 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Toolkit for Visual Studio Code  AWS Cloud9 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน JavaScript บน AWS

  JavaScript บน AWS  ตัวอย่างโค้ด JavaScript SDK  คู่มือ Developer สำหรับ JavaScript 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ JavaScript บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Kotlin
 • เริ่มสร้างด้วย Kotlin

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Kotlin โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK สำหรับ Kotlin 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  ชุดเครื่องมือ Eclipse  AWS Toolkit for Visual Studio Code  ชุดเครื่องมือ IntelliJ 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Kotlin บน AWS

  Kotlin บน AWS  ตัวอย่างโค้ด Kotlin  คู่มือ Developer สำหรับ Kotlin 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Kotlin บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • .NET
 • เริ่มต้นสร้างด้วย .NET

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ .Net โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK สำหรับ .NET  AWS Toolkit สำหรับ Azure DevOps 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Toolkit for Visual Studio  AWS Toolkit for Visual Studio Code  AWS Toolkit for Rider 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน .NET บน AWS

  .NET บน AWS  ตัวอย่างโค้ด .NET SDK  คู่มือการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับ .NET  วิดีโอและเว็บบินาร์เกี่ยวกับ .NET 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Node.js
 • เริ่มต้นสร้างด้วย Node.js

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Node.js โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK for Node.js 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Toolkit for Visual Studio Code  AWS Cloud9 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Node.js บน AWS

  เริ่มต้นใช้งาน Node.js  คู่มือ Developer สำหรับ Node.js 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Node.js บน AWS ได้สำเร็จ

  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • PHP
 • เริ่มต้นสร้างด้วย PHP

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ PHP โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK for PHP 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Cloud9 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน PHP บน AWS

  PHP บน AWS 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ PHP บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Python
 • เริ่มต้นสร้างด้วย Python

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Python โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS IoT Device SDK for Python  AWS SDK สำหรับ Pandas 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Toolkit for PyCharm  AWS Toolkit for Visual Studio Code  AWS Cloud9 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Python บน AWS

  Python บน AWS 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Python บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Ruby
 • เริ่มต้นสร้างด้วย Ruby

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Ruby โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK for Ruby 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  AWS Cloud9 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Ruby บน AWS

  Ruby บน AWS 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Ruby บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Rust
 • เริ่มต้นสร้างด้วย Rust

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Rust โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK สำหรับ Rust 
   สร้างบน AWS ด้วย IDE

  ใช้ Integrated Development Environment (IDE) เพื่อควบคุม แก้จุดบกพร่อง และติดตั้งโค้ดบน AWS เพื่อใช้จริง

  ชุดเครื่องมือ Eclipse  AWS Toolkit for Visual Studio Code  ชุดเครื่องมือ IntelliJ 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Rust บน AWS

  Rust บน AWS 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Rust บน AWS ได้สำเร็จ

  บล็อก Developer  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • Swift
 • เริ่มต้นสร้างด้วย Swift

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย API สำหรับ Swift โดยเฉพาะและไลบรารีที่มีประโยชน์

  AWS SDK สำหรับ Swift 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Swift บน AWS

  Swift บน AWS 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Swift บน AWS ได้สำเร็จ

  AWS ใน GitHub  Stack Overflow 
 • SAP ABAP
 • เริ่มต้นสร้างด้วย SAP ABAP

   สร้างแอปพลิเคชัน

  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยไลบรารีไคลเอ็นต์ซึ่งมีโมดูลที่สอดคล้องกันและเป็นที่คุ้นเคยสำหรับนักพัฒนา ABAP

  AWS SDK สำหรับ SAP ABAP 
   เริ่มต้นใช้งาน

  เข้าถึงเอกสารประกอบและตัวอย่างโค้ดซึ่งช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน SAP ABAP

  เอกสารประกอบเกี่ยวกับ AWS SDK สำหรับ SAP ABAP  ตัวอย่างโค้ดของ AWS SDK สำหรับ SAP ABAP 
   เชื่อมต่อกับชุมชน

  เข้าร่วมการสนทนาหรือหาคำตอบ คำแนะนำ และทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ ABAP บน AWS ได้สำเร็จ

  AWS SDK สำหรับ SAP ABAP บน AWS re:Post  บล็อก AWS สำหรับ SAP 

เรียกดูตามประเภทเครื่องมือ

ค้นหาเครื่องมือที่คุณต้องการสำหรับงาน

หน้านี้เป็นประโยชน์หรือไม่


เรียกดูทรัพยากรเพิ่มเติม