เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ AWS กับ AWS SDK for JavaScript ใน Node.js SDK ช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโค้ดโดยให้ออบเจ็กต์ JavaScript สำหรับบริการ AWS รวมถึง Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB และ Amazon SWF แพคเกจที่สามารถดาวน์โหลดได้เพียงหนึ่งแพคเกจคือไลบรารี AWS JavaScript และเอกสาร

AWS SDK for JavaScript »

หรือติดตั้งโดยใช้ npm

npm install aws-sdk


npm install aws-sdk

สร้างไฟล์การยืนยันที่ ~/.aws/credentials บน Mac/Linux หรือ C:\Users\USERNAME\.aws\credentials บน Windows

[ค่าเริ่มต้น]

aws_access_key_id = your_access_key

aws_secret_access_key = your_secret_key

คู่มือเริ่มต้นใช้งานครอบคลุมวิธีอื่นๆ ในการโหลดการยืนยัน

ชื่อบัคเก็ตสามารถประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และยัติภังค์ ป้ายชื่อแต่ละอันจะต้องเริ่มและสิ้นสุดด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือตัวเลข

var AWS = require('aws-sdk');
var s3 = new AWS.S3();
// ชื่อบัคเก็ตจะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้ S3 ทั้งหมด
var myBucket = 'my.unique.bucket.name';
var myKey = 'myBucketKey';
s3.createBucket({Bucket: myBucket}, function(err, data) {
if (err) {
   console.log(err);
   } else {
     params = {Bucket: myBucket, Key: myKey, Body: 'Hello!'};
     s3.putObject(params, function(err, data) {
         if (err) {
             console.log(err)
         } else {
             console.log("Successfully uploaded data to myBucket/myKey");
         }
      });
   }
});ติดต่อกับนักพัฒนาคนอื่นได้ที่ฟอรัมชุมชน JavaScript »

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ JavaScript ด้วย AWS ในศูนย์นักพัฒนา JavaScript »

เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ SDK ล่าสุดที่บันทึกย่อประจำรุ่น »

ค้นหาโค้ดต้นฉบับที่คลัง GitHub »