ข้อตกลงสำหรับลูกค้า AWS - ข้อตกลงนี้มีผลกับการใช้บริการของเรา

ข้อกำหนดการให้บริการของ AWS - ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้มีผลกับการใช้บริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะ

ข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการของ AWS - ข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการเหล่านี้มีผลกับการใช้บริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะ

นโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการที่ AWS ยอมรับได้ - นโยบายนี้อธิบายรูปแบบต่างๆ ของการใช้บริการที่ไม่สามารถทำได้

แนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ AWS - หน้านี้อธิบายแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าบางอย่างและสิ่งอื่นๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ AWS - ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลกับการใช้เว็บไซต์ของ AWS

ประกาศความเป็นส่วนตัว - ประกาศนี้อธิบายวิธีที่เราใช้และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษีของ AWS - หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

AWS ยุโรป - หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ AWS ยุโรป

AWS เกาหลี - หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ AWS เกาหลี LLC

AWS SBL - หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ AWS SBL

AWS แอฟริกาใต้- หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ AWS แอฟริกาใต้

ข้อกำหนดการให้บริการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ AWS Elemental - ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการซื้อและการใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Elemental Technologies LLC

การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย - หน้านี้ให้การเข้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามกฎหมายบางอย่าง

› เจ้าหน้าที่ด้านการร้องทุกข์ AWS อินเดีย - หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ด้านการร้องทุกข์

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในญี่ปุ่น