การพัฒนาลูกค้าของ AWS

ย้ายและสร้างได้รวดเร็วขึ้นในระบบคลาวด์

บริการสนับสนุนลูกค้าของ AWS ช่วยเสริมทักษะด้านระบบคลาวด์ให้กับทีมของคุณด้วยการมอบความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ AWS ในทุกที่ เวลา และทุกวิธีที่คุณต้องการ คุณจึงสามารถเริ่มต้นโปรเจกต์และสร้างแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงได้เร็วขึ้น รวมถึงสามารถปรับต้นทุนให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนลูกค้าของ AWS ช่วยให้คุณก้าวไปได้เร็วขึ้นและประสบความสําเร็จด้วย AWS

บริการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น AWS Support, AWS Managed Services, AWS Professional Services, AWS IQ และ AWS Training and Certification ล้วนแต่สร้างขึ้นและส่งมอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรม ไม่มีใครมีประสบการณ์มากกว่าเราในการช่วยให้ลูกค้าประสบความสําเร็จกับระบบคลาวด์ และตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ทีมสนับสนุนลูกค้าของเรามุ่งมั่นอยู่กับการช่วยให้ลูกค้าย้ายข้อมูลและสร้างได้เร็วขึ้นในระบบคลาวด์

เครือข่ายพาร์ทเนอร์ของ Amazon (APN) ช่วยเติมเต็มและขยายการสนับสนุนลูกค้าของ AWS คุณจึงมีหลากหลายตัวเลือกความช่วยเหลือที่คุณต้องใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในระบบคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือประเภทใดและไม่ว่าความท้าทายของคุณจะซับซ้อนเพียงใด AWS และพาร์ทเนอร์ของเราก็มีบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

National Australia Bank ชื่นชมการทำงานเชิงรุกของ AWS Support

บริการสนับสนุนลูกค้า

บุคคล โปรแกรม และเครื่องมือที่เป็นมากกว่าบริการแก้ไขข้อบกพร่องแบบรอตอบสนอง เพื่อปรับสภาพแวดล้อม AWS ของคุณให้เหมาะสม

กรณีการใช้งานทั่วไป: การแก้ไขปัญหา การปรับต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้คําแนะนําทางสถาปัตยกรรม การวางแผนและการสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับเหตุการณ์วิกฤตทางธุรกิจ

ตัวอย่าง: Wireless Car ซึ่ง Volkswagon Group และ Volvo Group เป็นเจ้าของ ได้สร้างบริการยานพาหนะดิจิทัลที่เชื่อมต่อรถยนต์ ระบบนิเวศ กระบวนการทางธุรกิจ และกลุ่มอินสแตนซ์เข้าด้วยกัน AWS Support ช่วย WirelessCar ในการปรับปรุงแอปพลิเคชันและการใช้บริการของ AWS ไปพร้อมกับลดค่าบริการ

การจัดการและการดําเนินงานโครงสร้างพื้นฐานโดย AWS ทำให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการดําเนินงาน และให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจของคุณได้

กรณีการใช้งานทั่วไป: ย้ายไปยัง AWS และทํางานได้เร็วขึ้น รับรองความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนดในระบบคลาวด์

ตัวอย่าง: National Australia Bank ย้าย 30 แอปพลิเคชันไปยัง AWS ภายใน 50 วันโดยไม่จําเป็นต้องมีทักษะการดําเนินงานบนระบบคลาวด์ภายใน

ทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางที่จะช่วยคุณกําหนดและบรรลุผลลัพธ์ในระบบคลาวด์

กรณีการใช้งานทั่วไป: การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การย้ายข้อมูลปริมาณมากสําหรับการปิดศูนย์ข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชันล้ำสมัย

ตัวอย่าง: แผนกโซลูชันและบริการสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพของ Philips ทํางานร่วมกับ AWS Professional Services เพื่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล HealthSuite แพลตฟอร์มนี้วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 15 PB ที่รวบรวมจากการศึกษาภาพ เวชระเบียน และผู้ป่วย 390 ล้านรายการ

ทำโปรเจกต์ AWS ให้เสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก AWS

กรณีการใช้งานทั่วไป: ความช่วยเหลือโดยตรงสําหรับโปรเจกต์ระยะสั้น, การเรียนรู้เกี่ยวกับ AWS, การวางแผนโปรเจกต์ AWS, การตั้งค่าบริการของ AWS, การย้ายไปยัง AWS, การประเมินและการปรับค่าใช้จ่ายของ AWS

ตัวอย่าง: Anaconda ให้บริการแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและริเริ่มแมชชีนเลิร์นนิงที่ทันสมัยสำหรับผู้ใช้กว่า 15 ล้านคน Anaconda ใช้ AWS IQ เพื่อทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก AWS วิธีนี้ลดระยะเวลาดำเนินการโปรเจกต์ที่มีความสําคัญสูงของ Anaconda ได้หลายสัปดาห์ และทำให้บริษัทส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น

แหล่งข้อมูลที่พัฒนาโดย AWS เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของทีมของคุณอย่างรวดเร็ว

กรณีการใช้งานทั่วไป: สร้างความราบรื่นในระบบคลาวด์ทั่วทั้งองค์กร สร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม พัฒนากลไกการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้และมีความต่อเนื่อง

ตัวอย่าง: MicroFocus บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกทํางานร่วมกับ AWS Training and Certification เพื่อฝึกอบรมพนักงานกว่า 1,300 คนทั่วโลกเกี่ยวกับบริการของ AWS นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว โปรแกรมการรับรองยังช่วยเร่งความเร็วให้กับธุรกิจของ MicroFocus เนื่องจากพนักงานได้รับประสบการณ์จริงและได้ปฏิบัติจริงกับ AWS จึงสามารถสร้างได้รวดเร็วขึ้นและดีขึ้น

บริการแชร์ความรู้ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อช่วยให้คุณขจัดอุปสรรคทางเทคนิคใน AWS Cloud ได้อย่างรวดเร็ว

กรณีการใช้งานทั่วไป: ค้นหาคําแนะนํา โพสต์คําถามและเสนอคําตอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรม, การผสานรวมแอปพลิเคชัน, บล็อกเชน, การประมวลผล, DevOps, Internet of Things, ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ตัวอย่าง: “เราจะหา IP ของบริการ Amazon EKS ได้จากที่ไหน” หรือ “มีวิธีแทนที่ตําแหน่งข้อมูล Amazon Managed Grafana ใน Route53 หรือไม่”

บริการความรู้เพื่อเร่งการปรับใช้ระบบคลาวด์และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของนักพัฒนา

กรณีการใช้งานทั่วไป: สร้างแหล่งความรู้ที่ปรับขนาดได้สําหรับชุมชนคลาวด์ของคุณเพื่อเร่งการนำระบบคลาวด์ไปใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องมือสร้าง และกำจัดอุปสรรคทางเทคนิค ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้แบบเรียลไทม์ ปรับขนาดความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ขององค์กร ฝึกอบรมทีมของคุณได้เร็วขึ้น และแชร์คำตอบของ AWS Support กับภายใน

ตัวอย่าง: รวมข้อดีของฟอรัมการสนทนาในชุมชนเข้ากับเนื้อหาที่คัดสรรจาก AWS เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและขยายการเข้าถึงทรัพยากรความรู้ระบบคลาวด์ขององค์กรของคุณ re:Post Private ช่วยให้ทีมของคุณทํางานร่วมกันภายในและมีส่วนร่วมกับ AWS เพื่อสร้างระบบคลาวด์ได้เร็วขึ้น

ลูกค้าสามารถสำรวจความปลอดภัยบนระบบคลาวด์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างมั่นใจด้วย AWS Security Assurance Services (AWS SAS) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเตรียมการตรวจสอบ และลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายนอกและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

กรณีการใช้งานทั่วไป: ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมได้ เช่น PCI DSS, HITRUST CSF, NIST, SOC 2, HIPAA, ISO 27001, GDPR และ CCPA และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงการมอบความเชี่ยวชาญในการทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบคลาวด์เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแข็งแกร่ง มาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดตำแหน่งกฎระเบียบ

ตัวอย่าง: Entersekt สามารถปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน PCI ขยายไปยังสหรัฐอเมริกา และบรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI DSS และ 3DS ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ AWS SAS และ ProServe แม้จะมีกำหนดเวลาที่จำกัด แต่คำแนะนำของ AWS SAS จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ราบรื่น และเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความท้าทายให้กลายเป็นความสำเร็จ

ทีมตอบสนองเหตุการณ์ของลูกค้า AWS (CIRT) เป็นทีมงานระดับโลกโดยเฉพาะที่ดำเนินงานตลอดเวลา โดยให้การสนับสนุนพิเศษแก่ลูกค้าในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภายในฝั่งลูกค้าของ AWSShared Responsibility Model

กรณีการใช้งานทั่วไป: ความช่วยเหลือพิเศษตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์บันทึกบริการของ AWS เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง ให้คำแนะนำการกู้คืนแบบเหมาะสม นำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดมาปฏิบัติ และทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเชิงรุก

ตัวอย่าง: ลูกค้าที่ใช้ประโยชน์จากทีมตอบสนองเหตุการณ์ของลูกค้า AWS (CIRT) จะสามารถเข้าถึงการสนับสนุนเฉพาะทางในระหว่างเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภายในสภาพแวดล้อม AWS ของตน ด้วยทีมงานระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นและทำงานกันตลอดเวลา CIRT จึงให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วแก่ลูกค้าที่ประสบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางฝั่งลูกค้าของโมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน ลูกค้า AWS สามารถคาดหวังให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือในการดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงโดยใช้บันทึกบริการของ AWS มอบกลยุทธ์การกักกัน และประสานงานคำแนะนำการกู้คืนที่ปรับให้เหมาะสม ด้วยการร่วมมือกับ CIRT ลูกค้าจะสามารถปรับปรุงการตอบสนองต่อเหตุการณ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รับประกันการปกป้องข้อมูลของตนบน AWS อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์

ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย AWS

AWS มีประสบการณ์ การพัฒนา ความเสถียร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือระดับ AWS ให้บริการระบบคลาวด์แก่ลูกค้าหลายล้านรายทั่วโลกซึ่งมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างหลากหลายมานานกว่า 13 ปี การสนับสนุนลูกค้าของ AWS พร้อมด้วยผู้ให้บริการผสานรวมระบบทั่วโลก (SI) หลายหมื่นรายของเราที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการของ AWS ล้วนแต่มีความชำนาญซึ่งที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้เร็วขึ้น

รับความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

การสนับสนุนลูกค้าของ AWS มีบริการที่หลากหลายซึ่งให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณประสบความสําเร็จ เราช่วยคุณกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางเทคนิคตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการ เราให้คําแนะนําเชิงรุกด้านสถาปัตยกรรมและรับรองว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เรายังดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานของคุณให้คุณได้ด้วยหากจําเป็น

เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านระบบคลาวด์ให้กับทีมของคุณ

การสนับสนุนลูกค้าของ AWS ช่วยคุณพัฒนาทักษะของทีมเพื่อให้คุณสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว เราช่วยปรับทักษะทีมของคุณใหม่ตามความจําเป็นในการย้ายข้อมูลและดําเนินการภายในระบบคลาวด์ และเพิ่มทักษะให้กับทีมของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

กรณีศึกษา

เหตุใด AWS จึงมีสิ่งที่จำเป็นต่อการช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จในระบบคลาวด์ (2:11)
“ทีมงานทั้งหมดที่ให้บริการสนับสนุนลูกค้าของ AWS ทํางานร่วมกับเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของเรามีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด”

- Steve Day ผู้จัดการบริหารทั่วไปฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์ และที่ทำงานของ National Australia Bank

National Australia Bank (NAB) เป็นธนาคารธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆ ในวงจรชีวิตธุรกิจทุกขั้นตอน ความสามารถที่มีอยู่ทำให้ NAB ดำเนินการช้าลง และได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและทางเทคนิคจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นและยืดหยุ่น การใช้ประโยชน์จากบริการสนับสนุนลูกค้าของ AWS ทําให้เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของ NAB เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานภายในและการบริการลูกค้า ลูกค้า NAB ได้เห็นการปรับปรุงการบริการอย่างมหาศาลอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ธนาคารได้ย้ายบริการมากกว่า 400 รายการไปยังระบบคลาวด์และทำให้บริการคลาวด์ที่รองรับแอปพลิเคชันเหล่านี้มีความพร้อมใช้งาน 100 เปอร์เซ็นต์

ดูวิดีโอ »

อ่านกรณีศึกษา »

Sallie Mae เลิกใช้ศูนย์ข้อมูลอย่างเร่งด่วนภายในกําหนดเวลาด้วย AWS Managed Services (2:14)
“ทุกคนบอกว่าลูกค้าต้องมาก่อน AWS Managed Services ทำให้เราได้เห็นด้วยตัวเองว่าเขาให้ความสำคัญกับลูกค้ามากเพียงใด ทีม AMS ได้ทบทวนแผนโปรเจกต์ของเราและเห็นว่ากระบวนการนําเข้าข้อมูลจะตามไม่ทันเวิร์กโหลดที่ต้องเปลี่ยนผ่าน พวกเขาทํางานกับเราเพื่อปรับปรุงกระบวนการนําเข้าข้อมูลอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เราสามารถดำเนินการได้ทันกับระยะเวลาที่เราให้สัญญาไว้”

- Mike Bandy รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติการของ Sallie Mae

Sallie Mae เป็นธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการทางการเงินและความรู้สําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมีผลิตภัณฑ์และทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ในแบบที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอน Sallie Mae ใช้ประโยชน์จากบริการสนับสนุนลูกค้าของ AWS ของ AWS Managed Services (AMS) และ AWS Professional Services ในการเร่งย้ายศูนย์ข้อมูลให้ทันตามกําหนดเวลาเพื่อให้บริการระบบคลาวด์แบบครบวงจร ธนาคารจึงสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ AMS และ AWS Professional Services ทำให้ Sallie Mae บรรลุประสิทธิภาพการดําเนินงานที่วัดผลได้ ซึ่งรวมถึงการลดการบํารุงรักษาตามแผนลง 30% ด้วยการแพตช์ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ และการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลง 30% ธนาคารจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในปีแรกได้ตามเป้าหมาย

อ่านกรณีศึกษา »

Verizon Media ทำงานได้เร็วขึ้นในระบบคลาวด์ด้วย AWS Enterprise Support (1:54)
“โปรแกรมต่างๆ เช่น Infrastructure Event Management ช่วยให้เรามีความพร้อมอย่างมากเมื่อเราย้ายแอปพลิเคชันที่สําคัญของเราไปสู่การผลิต เราสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลด้วยสิ่งที่เราได้รับจาก AWS Enterprise Support”

- Aaron Lake รองประธานฝ่ายคลาวด์ของ Verizon Media

แบรนด์ต่างๆ เช่น Yahoo, HuffPost และ TechCrunch ทำให้ Verizon Media เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนรับข้อมูลและความบันเทิง แผนกไอทีของ Verizon Media ต้องสนับสนุนแบรนด์และลูกค้าแต่ละรายอย่างราบรื่นในทุกๆ ช่องทางบริการ AWS Support ช่วย Verizon Media ในการสร้างความไว้วางใจกับแผนกของแบรนด์และลูกค้าโดยให้ความมั่นใจในเชิงรุกว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้น ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น Infrastructure Event Management (IEM) IEM ให้คําแนะนํา วางแผน และสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น การเปิดตัวและการย้ายผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชัน โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในหลายโปรแกรมสำหรับการวางแผนเชิงรุกที่นําเสนอโดย AWS Support เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดาวน์สตรีม

กระบวนการปรับใช้ระบบคลาวด์ของ Wipro ด้วย AWS Training and Certification (2:44)
“ส่วนผสมสําคัญของการเปลี่ยนผ่านที่ประสบความสําเร็จคือการมีพรสวรรค์ที่เหมาะสม การทํางานร่วมกับ AWS Training and Certification ทำให้เราได้ฝึกอบรมพนักงานหลายพันคนของเราและได้รับการรับรองกว่า 2,000 รายการ ซึ่งช่วยให้พนักงานของเรามีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถทํางานได้ดีขึ้นในโปรเจกต์ของตนเอง”

- Manish Govil หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ AWS ระดับโลกของ Wipro

Wipro Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทให้บริการด้านไอที วิศวกรรมการผลิตและ BPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Wipro เป็นพาร์ทเนอร์ในอุดมคติสําหรับองค์กรที่กําลังมองหาโซลูชันไอทีสำหรับการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากความสามารถของบริษัทในการนําเสนอโซลูชันและบริการให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่หลากหลาย

AWS ช่วยให้ Siemens มอบการดูแลที่ดีขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลง (7:20)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพของ Siemens ช่วยยกระดับสุขภาพของมนุษย์ด้วยนวัตกรรม Siemens ได้สร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ดูแลสามารถปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ผ่านการทดสอบการวินิจฉัยควบคู่กัน AWS มอบเครื่องมือต่างๆ ให้ Siemens เช่น AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, Auto Scaling, AWS CloudFormation และ AWS Identity ตลอดจน Access Management (IAM) เพื่อให้คล่องตัวมากขึ้นและบรรลุพันธกิจของตนได้ AWS Professional Services ช่วยให้ Siemens สามารถกําหนดผลลัพธ์ทางธุรกิจของแผนการรักษาผู้ป่วยที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รวมถึงวิธีใช้บริการของ AWS เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนด HIPAA และปรับขนาดได้บน AWS ได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มต้น

เลือกแผนสนับสนุน
 
เรียนรู้วิธีเร่งการย้ายข้อมูลปริมาณมากในองค์กรด้วย AWS Managed Services
 
ตรวจสอบเฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์ของ AWS Professional Services
 
ใช้ AWS IQ เพื่อติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก AWS และทำโปรเจกต์ให้เสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
สํารวจโปรแกรม Training and Certification
 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง