Nội dung chính của re:Invent


Vogels_Headshot
Tiến sĩ Werner Vogels, CTO của Amazon.com
Sắp ra mắt: xem lại bài thuyết trình của Werner Vogel

DeSantis_Headshot
Peter DeSantis, Phó Chủ tịch, Cơ sở hạ tầng toàn cầu
Xem Monday Night Live cùng Peter DeSantis 

Wise_Headshot
Terry Wise, Phó Chủ tịch, Channels & Alliances
Xem Bài thuyết trình của đối tác toàn cầu với Terry Wise 

Khám phá tất cả thông báo về sản phẩm

Phân tích

Divider_Line
Amazon Managed Streaming cho Kafka
Dịch vụ Apache Kafka được quản lý toàn phần
AWS Lake Formation
Xây dựng kho dữ liệu bảo mật trong vài ngày

Blockchain

Divider_Line
Amazon Managed Blockchain
Tạo và quản lý mạng lưới blockchain có thể thay đổi quy mô
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Cơ sở dữ liệu sổ cái được quản lý toàn phần

Điện toán

Divider_Line
Phiên bản Amazon EC2 A1
Được tối ưu hóa cho khối lượng công việc quy mô lớn
Phiên bản Amazon EC2 C5n
Băng thông mạng lên tới 100 Gbps
Phiên bản Amazon EC2 P3dn
Được tối ưu hóa cho huấn luyện ML phân tán
AWS Outposts
Chạy cơ sở hạ tầng AWS tại chỗ

Cơ sở dữ liệu

Divider_Line
Amazon RDS trên VMware
Tự động hóa quản lý cơ sở dữ liệu tại chỗ
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Cơ sở dữ liệu sổ cái được quản lý toàn phần
Amazon Timestream
Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian được quản lý toàn phần

Internet of Things

Divider_Line
AWS IoT Events
Phát hiện và ứng phó sự cố IoT
AWS IoT SiteWise
Bộ thu thập và diễn giải dữ liệu IoT
AWS IoT Things Graph
Dễ dàng kết nối thiết bị và dịch vụ web
AWS Partner Device Catalog
Danh mục chọn lọc phần cứng IoT tương thích với AWS

Machine Learning

Divider_Line
Amazon Elastic Inference
Tăng tốc suy diễn deep learning
Amazon Forecast
Tăng độ chính xác của dự báo bằng cách sử dụng machine learning
Amazon Personalize
Tích hợp các đề xuất theo thời gian thực vào ứng dụng của bạn
Amazon SageMaker Ground Truth
Dựng các bộ dữ liệu huấn luyện ML chính xác
Amazon Textract
Trích xuất văn bản và dữ liệu từ tài liệu
AWS DeepRacer
Xe đua tự động có tỷ lệ 1:18, được điều khiển bởi ML
AWS Inferentia
Chip suy diễn machine learning

Quản lý & Quản trị

Divider_Line
AWS App Mesh
Giám sát và kiểm soát các vi dịch vụ
AWS Cloud Map
Khám phá dịch vụ cho các tài nguyên đám mây
AWS Control Tower
Thiết lập và quản lý môi trường nhiều tài khoản tuân thủ, bảo mật
AWS License Manager
Theo dõi, quản lý và kiểm soát việc sử dụng giấy phép
AWS Well-Architected Tool
Theo dõi, quản lý và kiểm soát việc sử dụng giấy phép

Dịch vụ nội dung đa phương tiện

Divider_Line
AWS Elemental MediaConnect
Truyền video trực tiếp một cách tin cậy và bảo mật

Di chuyển và truyền dữ liệu

Divider_Line
AWS DataSync
Truyền dữ liệu trực tuyến đơn giản, nhanh chóng
AWS Transfer for SFTP
Dịch vụ SFTP được quản lý toàn phần

Di động

Divider_Line
AWS Amplify
Dựng và triển khai ứng dụng di động và web

Kết nối mạng và Phân phối nội dung

Divider_Line
AWS Global Accelerator
Cải thiện độ sẵn sàng và hiệu suất của ứng dụng
AWS Transit Gateway
Dễ dàng thay đổi quy mô kết nối VPC và tài khoản

Khoa học Robot

Divider_Line
AWS RoboMaker
Phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng robot

Vệ tinh

Divider_Line
AWS Ground Station
Sử dụng trạm cơ sở được quản lý toàn phần như một dịch vụ

Bảo mật, Định danh & Tuân thủ

Divider_Line
AWS Security Hub
Trung tâm bảo mật và tuân thủ hợp nhất

Lưu trữ

Divider_Line
Amazon FSx for Lustre
Hệ thống tệp thiên về điện toán được quản lý toàn phần
Amazon FSx for Windows File Server
Hệ thống tệp gốc Windows được quản lý toàn phần
Amazon S3 Intelligent-Tiering
Tiết kiệm với lưu trữ tự động phân bậc