Kiến trúc tham chiếu này sẽ cho bạn biết cách xây dựng một chatbot serverless trên AWS có thể giám sát các kênh trò chuyện của bạn và xóa những hình ảnh có nội dung gợi cảm hoặc khiêu dâm. (GitHub)

Kiến trúc tham chiếu này giúp dễ dàng triển khai nền tảng thương mại Magento CE có thể điều chỉnh quy mô và có độ khả dụng cao trên AWS. (GitHub)

Kiến trúc tham chiếu này cho phép bạn triển khai trang Drupal có thể điều chỉnh quy mô và có độ khả dụng cao trên AWS. (GitHub)

Kiến trúc tham chiếu này giúp dễ dàng triển khai trang WordPress có thể điều chỉnh quy mô và có độ khả dụng cao trên AWS. (GitHub)


Triển khai tham chiếu Bắt đầu nhanh AWS giúp bạn triển khai nhanh chóng một phần mềm hoạt động đầy đủ trên Đám mây AWS, theo các phương pháp thực hành tốt nhất của AWS về bảo mật và độ khả dụng. Mẫu AWS CloudFormation sẽ tự động hóa việc triển khai và hướng dẫn triển khai sẽ mô tả chi tiết kiến trúc và quá trình thực hiện. Bắt đầu nhanh được phân thành mô đun và có thể tùy chỉnh; bạn có thể phân lớp chức năng bổ sung lên trên hoặc sửa đổi theo yêu cầu triển khai riêng của bạn. 

Dưới đây là các hướng dẫn Bắt đầu nhanh cập nhật và mới được bổ sung gần đây. Xem danh mục Bắt đầu nhanh để biết danh sách đầy đủ.

Giải pháp giám sát hiệu suất toàn diện
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Danh mục CI/CD để thử nghiệm biểu mẫu AWS CloudFormation từ GitHub
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Máy chủ liên lạc hỗ trợ email, lập lịch và nhắn tin
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Nền tảng cho API dịch vụ web, tích hợp tùy chỉnh và luồng công việc được kết nối
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Nghiệp vụ thông minh dành cho khối lượng công việc HIPAA trên AWS
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn

Công nghệ dự báo và thay đổi quy mô dành cho Phiên bản Spot
Tìm hiểu thêm | Xem hướng dẫn


Sự linh hoạt của AWS cho phép bạn thiết kế kiến trúc ứng dụng theo cách bạn muốn. Bảng số liệu kiến trúc tham chiếu AWS cung cấp cho bạn hướng dẫn về kiến trúc mà bạn cần để xây dựng một ứng dụng có thể tận dụng tối đa lợi thế của cơ sở hạ tầng đám mây AWS. Mỗi bảng số liệu sẽ có một hình ảnh trực quan về kiến trúc ứng dụng và mô tả cơ bản về cách sử dụng từng dịch vụ.

Lưu trữ ứng dụng web
Xây dựng các ứng dụng web hoặc web di động có quy mô linh hoạt và đáng tin cậy (PDF)

Phân phối nội dung và nội dung đa phương tiện
Xây dựng các hệ thống có độ tin cậy cao giúp phân phối khối lượng lớn nội dung và nội dung đa phương tiện (PDF)

Xử lý hàng loạt
Xây dựng hệ thống xử lý hàng loạt tự động điều chỉnh quy mô như các quy trình xử lý video (PDF)

Dung sai và độ khả dụng cao
Xây dựng các hệ thống có thể nhanh chóng chuyển đổi dự phòng sang các phiên bản mới trong trường hợp xảy ra sự cố (PDF)

Xử lý quy mô lớn và Bộ dữ liệu khổng lồ
Xây dựng các hệ thống điện toán hiệu năng cao có liên quan tới Dữ liệu lớn (PDF)

Phân phối quảng cáo
Xây dựng giải pháp phân phối quảng cáo trực tuyến có quy mô cực kỳ linh hoạt (PDF)

Phục hồi sau thảm họa cho các ứng dụng cục bộ
Xây dựng giải pháp Phục hồi sau thảm họa tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng tại chỗ (PDF)

Đồng bộ hóa tệp
Xây dựng dịch vụ đồng bộ hóa tệp đơn giản (PDF)

Chia sẻ nội dung đa phương tiện
Framework chia sẻ nội dung đa phương tiện sử dụng công nghệ đám mây (PDF)

Trò chơi trực tuyến
Xây dựng trò chơi trực tuyến mạnh mẽ (PDF)

Phân tích nhật ký
Phân tích khối lượng lớn dữ liệu nhật ký trên đám mây (PDF)

Điện toán lưới dịch vụ tài chính
Xây dựng lưới có thể co giãn và có quy mô cực kỳ linh hoạt cho Ngành dịch vụ tài chính (PDF)

Trang web thương mại điện tử phần 1: Frontend web
Xây dựng Frontend web co giãn cho một trang web thương mại điện tử (PDF)

Trang web thương mại điện tử phần 2: Quy trình thanh toán
Xây dựng một quy trình thanh toán có quy mô cực kỳ linh hoạt cho một trang web thương mại điện tử (PDF)

Trang web thương mại điện tử phần 3: Tiếp thị và đề xuất
Xây dựng công cụ đề xuất có quy mô cực kỳ linh hoạt cho một trang web thương mại điện tử (PDF)

Xử lý chuỗi thời gian
Xây dựng hệ thống co giãn xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (PDF)

Kiến trúc tham khảo cho Microsoft SQL Server
Kiến trúc tham khảo cung cấp thông tin về cách đạt được hiệu suất và độ sẵn sàng cao trong môi trường lai nhờ tính năng Nhóm sẵn sàng SQL Server Always On. (PDF)

Sao lưu và khôi phục sang VMware Cloud on AWS và Phương hướng chuẩn trên VMware Cloud on AWS
Kiến trúc tham khảo bao gồm thông tin về những dịch vụ gốc cho các dịch vụ AWS sau: Storage Gateway, EC2, S3, DMS, Direct Connect và Route53. (PDF)

Kiến trúc tham khảo SharePoint
Kiến trúc tham khảo cung cấp thông tin về cách triển khai SharePoint trên VMware Cloud on AWS trong môi trường nhiều vùng sẵn sàng. (PDF)


Báo cáo này mô tả Framework kiến trúc tối ưu của AWS, cho phép khách hàng đánh giá và cải tiến kiến trúc dựa trên đám mây, cũng như hiểu rõ hơn về tác động của những quyết định về thiết kế đến hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đề ra những nguyên tắc thiết kế chung cũng như những phương pháp thực hành và hướng dẫn cụ thể tốt nhất trong bốn khu vực khái niệm mà chúng tôi coi là trụ cột đối với Framework kiến trúc tối ưu. (PDF)

AWS cung cấp cho bạn các công cụ, tính năng và khu vực địa lý cần thiết, cho phép bạn xây dựng các hệ thống dung sai đáng tin cậy, có giá thành hợp lý, có thể hoạt động mà ít cần tới sự tương tác của con người. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sẽ thảo luận về tất cả các tính năng dung sai mà bạn có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng rất đáng tin cậy và có độ khả dụng cao trên Đám mây AWS. (PDF)

Triển khai một ứng dụng trên Amazon Web Services (AWS) nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này nhắm tới các nhà phát triển và kiến trúc sư đang tìm kiếm hướng dẫn kiến trúc ứng dụng và vận hành từ AWS để giúp họ đánh giá mức sẵn sàng vận hành của ứng dụng. Báo cáo này cung cấp hai danh sách công việc – Cơ bản và Doanh nghiệp – để bạn có thể đánh giá các ứng dụng của mình theo danh sách các phương pháp thực hành tốt nhất thiết yếu và được khuyến nghị, sau đó an tâm triển khai chúng. (PDF)

Nền tảng Đám mây AWS có nhiều lựa chọn lưu trữ dữ liệu trên đám mây. Dù những giải pháp thay thế này cho phép các kiến trúc sư và nhà phát triển đưa ra quyết định thiết kế phù hợp nhất với ứng dụng của họ, nhưng nhiều lựa chọn có thể khiến họ thấy bối rối. Trong báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan cho mỗi lựa chọn lưu trữ, mô tả tình huống sử dụng lý tưởng và xem xét các đặc tính lưu trữ quan trọng khác (như độ co giãn và chi phí), để bạn có thể quyết định sẽ sử dụng lựa chọn lưu trữ nào và tại thời điểm nào. (PDF)

Để vận hành một chương trình email thành công, bạn cần phải biết một số chủ đề có thể gây ảnh hưởng tới việc phân phối của bạn và cuối cùng là ảnh hưởng đối với những người nhận email. Bạn có thể gửi email vì nhiều lí do khác nhau, bao gồm nâng tầm mối quan hệ hiện có với một khách hàng, tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mới, đào tạo cho một nhóm người có chung sở thích, hay thông báo cho khách hàng về một sự kiện. Trong báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách thảo luận về giá trị được gán tới email của bạn bởi những người nhận và Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có nhiệm vụ bảo vệ hòm thư của họ. Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn quy trình gửi email diễn ra như thế nào, những ai có liên quan và vai trò của họ là gì. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách tối ưu hóa giá trị và thúc đẩy giá trị ấy, dựa trên những phương pháp thực hành tốt nhất mà chúng tôi đã tổng hợp lại. (PDF)

Đám mây củng cố một số khái niệm cũ về xây dựng kiến trúc Internet có quy mô cực kỳ linh hoạt và giới thiệu một số khái niệm mới giúp thay đổi hoàn toàn cách xây dựng và triển khai ứng dụng. Để tận dụng tối đa những lợi ích của Đám mây, bao gồm cả khả năng co giãn và điều chỉnh quy mô, cần phải hiểu rõ về các dịch vụ, tính năng và các phương pháp thực hành tốt nhất của AWS. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này cung cấp tổng quan kỹ thuật về tất cả các dịch vụ AWS, nhấn mạnh nhiều phương pháp thực hành tốt nhất cho kiến trúc ứng dụng nhằm giúp bạn thiết kế những kiến trúc đám mây hiệu quả và có thể điều chỉnh quy mô. (PDF)

Trong trường hợp xảy ra thảm họa, bạn có thể nhanh chóng khởi động các tài nguyên trong Amazon Web Services (AWS) để đảm bảo việc kinh doanh không bị gián đoạn. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này nhấn mạnh những tính năng và dịch vụ AWS phù hợp mà bạn có thể sử dụng cho các quy trình DR (Phục hồi sau thảm họa), cũng như giới thiệu những tình huống mẫu về cách khôi phục sau thảm họa. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này còn cung cấp thêm các đề xuất về cách cải tiến kế hoạch DR và tận dụng tối đa tiềm lực của AWS cho các quy trình Phục hồi sau thảm họa của bạn. (PDF)

Lưu trữ các ứng dụng web có quy mô linh hoạt và độ khả dụng cao có thể là một đề xuất rất tốn kém và phức tạp. Các kiến trúc web truyền thống có quy mô linh hoạt không chỉ đòi hỏi phải triển khai các giải pháp phức tạp để đảm bảo độ tin cậy cao, mà còn yêu cầu phải có dự đoán chính xác về lưu lượng truy cập để có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao. AWS cung cấp cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, có quy mô linh hoạt, bảo mật và hiệu năng cao cần thiết cho những ứng dụng web phức tạp nhất, trong khi vẫn đáp ứng mô hình cơ sở hạ tầng co giãn, có thể mở rộng hoặc thu nhỏ sao cho chi phí CNTT phù hợp với mẫu lưu lượng của khách hàng theo thời gian thực. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đánh giá chi tiết giải pháp lưu trữ ứng dụng web, gồm cả cách sử dụng các dịch vụ để tạo một ứng dụng web có thể thay đổi quy mô và độ khả dụng cao. (PDF)

Bảo mật nên được triển khai ở mọi lớp trong kiến trúc ứng dụng đám mây của bạn. Trong báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này, bạn sẽ được tìm hiểu về một số công cụ, đặc tính và các hướng dẫn cụ thể về cách bảo mật ứng dụng Đám mây của bạn trong môi trường AWS. Chúng tôi sẽ gợi ý các chiến lược để có thể tích hợp bảo mật vào ứng dụng từ những giai đoạn khởi đầu. (PDF)


Xem các hội thảo trực tuyến được ghi lại về những chủ đề khác nhau, từ Các phương pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho tới Di chuyển ứng dụng. Để chỉ xem những nội dung về kiến trúc đám mây, hãy lựa chọn danh sách phát “Kiến trúc” trên trình phát video của chúng tôi.