Trung tâm kiến trúc AWS

Hướng dẫn từ các chuyên gia về xây dựng kiến trúc trong Đám mây AWS

Trung tâm kiến trúc AWS cung cấp một bộ sưu tập các tài nguyên kỹ thuật để giúp bạn xây dựng hiệu quả hơn trong Đám mây AWS. Tất cả nội dung được tìm thấy dưới đây là nội dung AWS chính thức do AWS và Đối tác của AWS sản xuất.

Kiến trúc tối ưu của AWS
Kiến trúc tối ưu của AWS

Xem lại kiến trúc của bạn và áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất.

Giải pháp AWS
Giải pháp AWS

Triển khai tham chiếu kỹ thuật được xem xét kỹ lưỡng do AWS và Đối tác của AWS xây dựng.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và hướng dẫn AWS
Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và hướng dẫn AWS

Nội dung kỹ thuật về thực hành kiến trúc tốt nhất, bao gồm cả báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu tham khảo.

Sơ đồ kiến trúc tham khảo AWS
Sơ đồ kiến trúc tham khảo AWS

Sơ đồ kiến trúc cho các ứng dụng phổ biến.

Kiến trúc tối ưu của AWS

Xem lại kiến trúc của bạn và áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất.

Framework kiến trúc tối ưu của AWS

Dựa trên năm nội dung chủ đạo — vận hành xuất sắc, bảo mật, độ tin cậy, hiệu quả năng suất và tối ưu hóa chi phí — Framework kiến trúc tối ưu của AWS cung cấp một phương pháp nhất quán để khách hàng và đối tác đánh giá kiến trúc. Framework này đã được sử dụng trong hàng chục nghìn đánh giá khối lượng công việc do nhóm kiến trúc giải pháp AWS thực hiện và cung cấp hướng dẫn để giúp triển khai các thiết kế có quy mô theo thời gian.

Khám phá Framework kiến trúc tối ưu »

AWS Well-Architected Tool

AWS Well-Architected Tool là dịch vụ dựa trên bảng điều khiển miễn phí, giúp bạn đánh giá và so sánh trạng thái khối lượng công việc của bạn với các phương pháp thực hành tốt nhất của kiến trúc mới nhất trên AWS. Công cụ này giúp bạn đánh giá khối lượng công việc của mình một cách nhất quán trên năm nội dung chủ đạo, xác định các khu vực cải tiến kiến trúc và xây dựng cơ sở hạ tầng ứng dụng an toàn, hiệu suất cao.

Tìm hiểu về Well-Architected Tool »

AWS Well-Architected Partner Program

Các thành viên của AWS Well-Architected Partner Program đã được đào tạo chuyên sâu về Framework kiến trúc tối ưu và có thể giúp bạn thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất, đánh giá trạng thái khối lượng công việc của bạn và cải thiện khi cần hỗ trợ.

Tìm thành viên của Well-Architected Partner Program »

Giải pháp AWS

Giải pháp AWS được xây dựng bằng các dịch vụ từ AWS. Các giải pháp này được thiết kế để giúp bạn giải quyết các vấn đề phổ biến, đồng thời xây dựng nhanh hơn bằng cách sử dụng nền tảng AWS. Tất cả các Giải pháp AWS đều được các kiến ​​trúc sư AWS xem xét kỹ lưỡng và được thiết kế để hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, an toàn và tiết kiệm chi phí. Mỗi Giải pháp AWS đều có kiến ​​trúc chi tiết, hướng dẫn triển khai và thông tin chỉ dẫn cho cả quá trình triển khai tự động cũng như thủ công.

Last Update
  • Last Update

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và hướng dẫn AWS

AWS tạo ra các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật, hướng dẫn và tài liệu tham khảo để giúp bạn mở rộng hiểu biết về Đám mây AWS.

Date (Newest - Oldest)
  • Date (Newest - Oldest)

Sơ đồ kiến trúc tham khảo AWS

Sự linh hoạt của AWS cho phép bạn thiết kế kiến trúc ứng dụng theo cách bạn muốn. Sơ đồ kiến trúc tham khảo AWS cung cấp cho bạn hướng dẫn về kiến trúc mà bạn cần để xây dựng một ứng dụng có thể tận dụng tối đa Đám mây AWS. Mỗi sơ đồ sẽ có một hình ảnh trực quan về kiến trúc ứng dụng và mô tả cơ bản về cách sử dụng từng dịch vụ.

Date (Newest - Oldest)
  • Date (Newest - Oldest)
Loạt video Đây là kiến trúc của tôi

Những cuộc phỏng vấn ngắn với khách hàng AWS đánh giá các lựa chọn thiết kế mà họ đã thực hiện tạo kiến trúc cho những ứng dụng mà họ đã xây dựng cho tổ chức của mình.

Xem loạt video Đây là kiến trúc của tôi »

Blog về kiến trúc của AWS

Bài đăng về thực tiễn tốt nhất và mẹo tạo kiến trúc trong Đám mây AWS.  

Đọc Blog kiến trúc »

Biểu tượng kiến trúc của AWS

Biểu tượng sản phẩm AWS, tài nguyên và các công cụ khác có sẵn cho khách hàng và đối tác để tạo sơ đồ kiến trúc.  

Xem biểu tượng kiến trúc »

AWS Training & Certification

Các tài nguyên được cập nhật để thu hẹp khoảng cách kỹ năng đám mây của các chuyên gia tại AWS. Giúp tăng sự tự tin, năng lực và uy tín của bạn để đổi mới, chuyển đổi tổ chức và xây dựng tương lai cho bạn. 

Truy cập Cổng đào tạo và chứng nhận »