Trung tâm kiến trúc AWS

Kiến trúc tham khảo mới nhất

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS

aws-industrial-PdM-ML-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng AWS IoT SiteWise và AWS IoT Analytics kèm theo thông báo phát hiện bất thường Amazon SNS. (PDF)

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS có lưu trữ dữ liệu

aws-industrial-PdM-ML-storage-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng AWS IoT SiteWise và AWS IoT Analytics kèm theo thông báo phát hiện bất thường Amazon SNS và lưu trữ dữ liệu Amazon S3. (PDF

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS và phát hiện bất thường

aws-industrial-PdM-ML-anomaly-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng Amazon SageMaker có AWS IoT Core và ứng dụng phát hiện bất thường bằng cách sử dụng Amazon Kinesis Data Analytics. (PDF

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS có giao tiếp Modbus

aws-industrial-PdM-ML-modbus-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng AWS IoT SiteWise và AWS IoT Analytics kèm theo thông báo phát hiện bất thường Amazon SNS. (PDF

Nhà thông minh – Machine learning tại vị trí biên

connected-home-ML-edge_RA

IoT Machine Learning trên thiết bị gia dụng. (PDF)

Gắn kết người bệnh với Amazon Pinpoint và Amazon Personalize

aws-reference-architecture-patient-engagement

Gắn kết người bệnh theo cách nhắm mục tiêu và có ý nghĩa trên AWS. (PDF

 trở lại đầu trang

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS mới nhất

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS là những triển khai tham khảo tự động. Những hướng dẫn này giúp bạn triển khai nhanh chóng một phần mềm hoạt động đầy đủ trên Đám mây AWS, giảm từ hàng trăm quy trình thủ công xuống chỉ còn vài bước và làm theo các phương pháp thực hành tốt nhất của AWS về bảo mật và độ khả dụng. Mẫu AWS CloudFormation sẽ tự động hóa việc triển khai và hướng dẫn triển khai sẽ mô tả chi tiết kiến trúc và quá trình thực hiện. Bắt đầu nhanh được phân thành mô đun và có thể tùy chỉnh; bạn có thể phân lớp chức năng bổ sung lên trên hoặc sửa đổi theo yêu cầu triển khai riêng của bạn.

Dưới đây là các hướng dẫn Bắt đầu nhanh cập nhật và mới được bổ sung gần đây. Xem danh mục Bắt đầu nhanh để biết danh sách đầy đủ. 

1
 trở lại đầu trang

Kiến trúc tham khảo AWS

Sự linh hoạt của AWS cho phép bạn thiết kế kiến trúc ứng dụng theo cách bạn muốn. Bảng số liệu kiến trúc tham khảo AWS cung cấp cho bạn hướng dẫn về kiến trúc mà bạn cần để xây dựng một ứng dụng có thể tận dụng tối đa Đám mây AWS. Mỗi bảng số liệu sẽ có một hình ảnh trực quan về kiến trúc ứng dụng và mô tả cơ bản về cách sử dụng từng dịch vụ.

Lưu trữ ứng dụng web

AWS-web-application-hosting-thumb

Xây dựng các ứng dụng web hoặc web di động có quy mô linh hoạt và đáng tin cậy. (PDF)

Phân phối nội dung và nội dung đa phương tiện

AWS-content-media-serving-thumb

Xây dựng các hệ thống có độ tin cậy cao giúp phân phối khối lượng lớn nội dung và nội dung đa phương tiện. (PDF)

Xử lý lô dữ liệu

AWS-batch-processing-thumb

Xây dựng hệ thống xử lý hàng loạt tự động điều chỉnh quy mô như các quy trình xử lý video. (PDF)

Dung sai cao và HA

AWS-fault-tolerance-thumb

Xây dựng các hệ thống có thể nhanh chóng chuyển đổi dự phòng sang các phiên bản mới trong trường hợp xảy ra sự cố. (PDF)

Xử lý điện toán quy mô lớn

AWS-large-scale-processing-huge-data-thumb

Xây dựng các hệ thống điện toán hiệu năng cao có liên quan tới dữ liệu lớn. (PDF)

Phân phối quảng cáo

AWS-ad-serving-thumb

Xây dựng giải pháp phân phối quảng cáo trực tuyến có quy mô cực kỳ linh hoạt. (PDF)

DR cho ứng dụng cục bộ

AWS-disaster-recovery-local-applications-thumb

Xây dựng giải pháp phục hồi sau thảm họa (DR) tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng tại chỗ. (PDF)

Đồng bộ hóa tệp

AWS-file-synchronization-thumb

Xây dựng dịch vụ đồng bộ hóa tệp đơn giản. (PDF)

Chia sẻ nội dung đa phương tiện

AWS-media-sharing-thumb

Xây dựng framework chia sẻ nội dung đa phương tiện sử dụng công nghệ đám mây. (PDF)

Trò chơi trực tuyến

AWS-online-games-thumb

Xây dựng trò chơi trực tuyến mạnh mẽ. (PDF)

Phân tích nhật ký

AWS-web-log-thumb

Phân tích khối lượng lớn dữ liệu nhật ký trên đám mây. (PDF)

Lưới dịch vụ tài chính

AWS-financial-grid-computing-thumb

Xây dựng lưới có thể co giãn và có quy mô linh hoạt cao cho ngành dịch vụ tài chính. (PDF)

Trang web thương mại điện tử: giai đoạn bắt đầu web

AWS-ecommerce01-thumb

Xây dựng một trang web thương mại điện tử có danh mục sản phẩm linh hoạt. (PDF)

Trang web thương mại điện tử: dịch vụ thanh toán

AWS-ecommerce02-thumb

Xây dựng một quy trình thanh toán có quy mô linh hoạt cao, bảo mật cho một trang web thương mại điện tử. (PDF)

Trang web thương mại điện tử: tiếp thị và đề xuất

AWS-ecommerce03-thumb

Xây dựng công cụ đề xuất có quy mô linh hoạt cao cho một trang web thương mại điện tử. (PDF)

Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian

aws-reference-architecture-time-series-processing

Xây dựng hệ thống co giãn để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian. (PDF)

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS

aws-industrial-PdM-ML-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng AWS IoT SiteWise và AWS IoT Analytics kèm theo thông báo phát hiện bất thường Amazon SNS. (PDF)

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS có lưu trữ dữ liệu

aws-industrial-PdM-ML-storage-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng AWS IoT SiteWise và AWS IoT Analytics kèm theo thông báo phát hiện bất thường Amazon SNS và lưu trữ dữ liệu Amazon S3. (PDF

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS và phát hiện bất thường

aws-industrial-PdM-ML-anomaly-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng Amazon SageMaker có AWS IoT Core và ứng dụng phát hiện bất thường bằng cách sử dụng Amazon Kinesis Data Analytics. (PDF

Mô hình Machine Learning bảo trì dự đoán công nghiệp AWS có giao tiếp Modbus

aws-industrial-PdM-ML-modbus-RA

Tạo mô hình Machine Learning (ML) bảo trì dự đoán (PdM) bằng cách sử dụng AWS IoT SiteWise và AWS IoT Analytics kèm theo thông báo phát hiện bất thường Amazon SNS. (PDF

Nhà thông minh – Điều khiển và kiểm soát

connected-home-command-control-diagram

Tích hợp Alexa với các thiết bị gia đình thông minh của bạn. (PDF)

Dùng Cloud Tier của Veeam để khôi phục cho VMware Cloud on AWS

Using_Veeam_Cloud_Tier_to_Restore_to_VMware_Cloud_on_AWS

Sử dụng Cloud Tier của Veeam với các dịch vụ AWS gốc để khôi phục cho VMware Cloud on AWS. (PDF)

Gắn kết người bệnh với Amazon Pinpoint và Amazon Personalize

aws-reference-architecture-patient-engagement

Gắn kết người bệnh theo cách nhắm mục tiêu và có ý nghĩa trên AWS. (PDF)

Nhà thông minh – Machine learning tại vị trí biên

connected-home-ML-edge_RA

IoT Machine Learning trên thiết bị gia dụng. (PDF)


Chủ điểm kiến trúc tham khảo

VMware Cloud on AWS

Cung cấp thông tin về cách để đạt được hiệu năng và độ sẵn sàng cao trong môi trường lai giữa AWS và VMware Cloud nhờ tính năng Nhóm sẵn sàng SQL Server Always On. (PDF)

Dùng Cloud Tier của Veeam để khôi phục cho VMware Cloud on AWS

Using_Veeam_Cloud_Tier_to_Restore_to_VMware_Cloud_on_AWS

Sử dụng Cloud Tier của Veeam với các dịch vụ AWS gốc để khôi phục cho VMware Cloud on AWS. (PDF)

Microsoft SQL Server trong môi trường lai

aws-reference-architecture_VMwareCloudonAWS_SQL_Server

Cung cấp thông tin về cách để đạt được hiệu năng và độ sẵn sàng cao trong môi trường lai giữa AWS và VMware Cloud nhờ tính năng Nhóm sẵn sàng SQL Server Always On. (PDF)

Sao lưu và khôi phục lên VMware Cloud on AWS

aws-reference-architecture_VMwareCloudonAWS_DR_1

Bao gồm khả năng tích hợp các dịch vụ gốc cho AWS Storage Gateway, Amazon S3, AWS Direct Connect và Amazon Route 53. (PDF)

Microsoft SharePoint trên VMware Cloud on AWS

aws-reference-architecture_SharePoint-Hybrid

Cung cấp thông tin về cách để triển khai SharePoint on VMware Cloud trong môi trường Nhiều vùng sẵn sàng trên AWS. (PDF)

Miền mở rộng Active Directory kết hợp

Oracle RAC trên VMware Cloud on AWS

aws_reference_architecture_oracle_rac_on_vmware_cloud

Cung cấp thông tin về cách để tiếp tục di chuyển khối lượng công việc vMotion vSphere trên đám mây mà không có thời gian ngừng hoạt động và tích hợp chúng với các dịch vụ dành cho đám mây. (PDF)

Miền tin cậy Active Directory lai

aws_reference_architecture_hybrid_active_directory_trusted_domains

Thể hiện miền tin cậy Active Directory, trong đó, miền khách hàng được cấu hình theo quan hệ tin cậy một chiều hoặc hai chiều với miền đám mây. (PDF)

Miền mở rộng Active Directory kết hợp

aws_reference_architecture_hybrid_active_directory_stretched_domain

Thể hiện một miền khách hàng được mở rộng sang AWS và VMware Cloud on AWS. (PDF)

Khôi phục miền dữ liệu trên đám mây sau thảm họa dành cho VMware Cloud on AWS

VMConAWS_DellEMC_CloudDR_AWS_RA

Giải pháp khôi phục sau thảm họa hoàn toàn tự động dành cho VMware Cloud on AWS với RPO và RTO thấp. (PDF)

 trở lại đầu trang

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về kiến trúc của AWS

Framework kiến trúc tối ưu của AWS

Báo cáo này mô tả Framework kiến trúc tối ưu của AWS, cho phép khách hàng đánh giá và cải tiến kiến trúc dựa trên đám mây, cũng như hiểu rõ hơn về tác động của những quyết định về thiết kế đến hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu này đề ra những nguyên tắc thiết kế chung cũng như những phương pháp thực hành và hướng dẫn cụ thể tốt nhất trong bốn khu vực khái niệm mà chúng tôi coi là trụ cột đối với Framework có kiến trúc tối ưu. (PDF)

Xây dựng những ứng dụng có dung sai cao trên AWS

AWS cung cấp cho bạn các công cụ, tính năng và khu vực địa lý cần thiết để cho phép bạn xây dựng các hệ thống dung sai đáng tin cậy, có giá thành hợp lý, có thể hoạt động mà ít cần tới sự tương tác của con người. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sẽ thảo luận về tất cả các tính năng chịu lỗi mà bạn có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng có độ tin cậy và độ sẵn sàng cao trên Đám mây AWS. (PDF)

Amazon SES: Phương pháp thực hành tốt nhất về gửi email

Để vận hành một chương trình email thành công, bạn cần phải biết một số chủ đề có thể gây ảnh hưởng tới việc phân phối của bạn và cuối cùng là ảnh hưởng đối với những người nhận email. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sẽ thảo luận về giá trị mà người nhận và Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có nhiệm vụ bảo vệ hòm thư của họ quy cho email của bạn. Báo cáo này giải thích quy trình gửi email, người có liên quan, vai trò của họ và cách để chạy một chương trình email thành công bằng cách sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES). (PDF)

Biện pháp thực hành bảo mật tốt nhất của AWS

Bảo mật nên được triển khai ở mọi lớp trong kiến trúc ứng dụng đám mây của bạn. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sẽ thảo luận về một số công cụ, tính năng và các hướng dẫn cụ thể về cách bảo mật ứng dụng đám mây của bạn trong môi trường AWS. Báo cáo này cũng đưa ra các chiến lược hướng dẫn bạn cách xây dựng khả năng bảo mật cho ứng dụng của mình một cách toàn diện. (PDF)

Lưu trữ ứng dụng web trên Đám mây AWS

Lưu trữ các ứng dụng web có quy mô linh hoạt và độ sẵn sàng cao có thể là một đề xuất rất tốn kém và phức tạp. AWS cung cấp cơ sở hạ tầng tin cậy, quy mô linh hoạt, bảo mật và hiệu năng cao cần phải có cho những ứng dụng web có yêu cầu khắt khe nhất. Đồng thời cho phép triển khai một mô hình cơ sở hạ tầng có khả năng tăng và giảm quy mô một cách linh hoạt phù hợp với chi phí CNTT theo những cấu trúc lưu lượng của khách hàng theo thời gian thực. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đánh giá chi tiết giải pháp lưu trữ ứng dụng web, gồm cả cách sử dụng các dịch vụ AWS để tạo một ứng dụng web có quy mô linh hoạt và độ khả dụng cao. (PDF)

 trở lại đầu trang

Phim ghi hình hội thảo trực tuyến về kiến trúc

Xem các phim ghi hình hội thảo trực tuyến về nhiều chủ đề khác nhau, từ các phương pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho tới di chuyển ứng dụng.

 trở lại đầu trang