Những biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho điện toán dành cho người dùng cuối

Duyệt tìm những biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc để xây dựng và triển khai các ứng dụng học tập và làm việc an toàn từ xa, cũng như phát trực tuyến màn hình và ứng dụng.

Nội dung nổi bật

Trung tâm liên lạc ảo

Cách thiết lập và vận hành trung tâm dịch vụ từ xa của bạn.

Khả năng kết nối bảo mật từ xa

Những biện pháp thực hành được đề xuất để giúp bạn quản lý hoạt động của mình một cách bảo mật.
Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

1

Bài đăng trên blog về điện toán dành cho người dùng cuối

Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.
Thêm…

Trang này có hữu ích không?