Bắt đầu sử dụng AWS

Tìm hiểu kiến thức cơ bản và bắt đầu xây dựng trên Amazon Web Service

Tiếp tục hành trình với AWS

Thực hiện các bước tiếp theo bằng cách tìm hiểu thêm về AWS, triển khai ứng dụng đầu tiên của bạn và tham gia cộng đồng AWS.