Trung tâm tài nguyên Bắt đầu

Tìm hiểu thông tin cơ bản về AWS, kết nối với cộng đồng nhà phát triển AWS và nâng cao kiến thức của bạn với các chứng nhận.

Xây dựng ứng dụng web đầu tiên của bạn

Bài giới thiệu tuyệt vời về AWS này sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai trang web tĩnh, chạy máy chủ web, thiết lập cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng và phân tích dữ liệu đường dẫn. Bài này gồm 5 chủ đề riêng biệt nhưng liên quan đến nhau và bạn có thể hoàn thành từng phần một.

bắt đầu bài hướng dẫn về python

Hướng dẫn

Những hướng dẫn ngắn này được thiết kế để dạy cho bạn nhiều hơn về các dịch vụ AWS và nhanh chóng cung cấp cho bạn kinh nghiệm thực hành.

Tài nguyên khác

Bạn sẵn sàng tìm hiểu thêm chưa? Kết nối với cộng đồng nhà phát triển AWS của bạn, nâng cao kiến thức với các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến, thể hiện chuyên môn của bạn với các chứng nhận và khám phá các tài liệu tham khảo để giúp bạn xây dựng trên AWS.

Khám phá tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo tiện lợi giúp bạn xây dựng trên AWS.

Bạn cần thêm sự trợ giúp?

Nhận thêm trợ giúp từ các gói hỗ trợ, đội ngũ bán hàng, Mạng lưới đối tác AWS, các chuyên gia bên thứ ba có chứng nhận AWS và AWS Managed Services.

GSRC-icon_aws-support
Chọn gói hỗ trợ

AWS Support lập kế hoạch cung cấp các công cụ, chương trình kết hợp và quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn để giúp bạn thành công với AWS.

GSRC_Contact-Sales_Button
Liên hệ bộ phận bán hàng

Liên lạc với đại diện bán hàng AWS ngay hôm nay, để giúp tìm ra giải pháp phù hợp cho bạn.

GSRC_Find-a-Partner_Button
Tìm đối tác

Tìm các đối tác tư vấn và công nghệ có chứng nhận AWS để giúp̣ bạn bắt đầu.

2130_GSRC_AWS-IQ
Kết nối với chuyên gia

Hoàn thành dự án nhanh hơn với sự trợ giúp từ các chuyên gia bên thứ ba có chứng nhận AWS.

GSRC-icon_aws-managed-services
Nhận trợ giúp vận hành

Hãy để chúng tôi thay bạn vận hành cơ sở hạ tầng AWS với AWS Managed Services.