Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS

Du trì kết nối với các tài nguyên AWS của bạn mọi lúc mọi nơi
Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS

AWS Console Mobile Application do Amazon Web Services cung cấp cho phép bạn xem và quản lý một tập tài nguyên chọn lọc để hỗ trợ ứng phó với các sự cố trong khi vận hành.

Console Mobile Application cho phép bạn giám sát tài nguyên thông qua một bảng điều khiển chuyên dụng cũng như xem chi tiết cấu hình, chỉ số và cảnh báo cho các dịch vụ AWS chọn lọc. Bảng thông tin cung cấp cho người dùng được phép thông tin tổng quan về trạng thái tài khoản, với dữ liệu theo thời gian thực trên Amazon CloudWatch, AWS Health Dashboard và AWS Billing and Cost Management. Bạn có thể xem các sự cố đang diễn ra và theo dõi qua màn hình cảnh báo CloudWatch có liên quan để biết thông tin chi tiết với các tùy chọn biểu đồ và cấu hình. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra trạng thái của các dịch vụ AWS cụ thể, xem màn hình tài nguyên chi tiết và thực hiện các hành động được chọn.

Console Mobile Application yêu cầu bạn đã có tài khoản AWS. Khi đăng nhập bằng Người dùng Root, Người dùng IAM hoặc Vai trò liên kết, Console Mobile Application sẽ lưu thông tin đăng nhập của bạn nhằm dễ dàng chuyển đổi giữa các danh tính.

Chúng tôi thường xuyên phát hành các bản cập nhật với nhiều tính năng mới. Hãy cho chúng tôi biết những tính năng bạn cần và cách bạn sẽ sử dụng chúng với tính năng Phản hồi của Ứng dụng di động Bảng điều khiển. Chúng tôi luôn lắng nghe bạn.

Hệ điều hành

 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho iOS
 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho Android
 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho iOS
 • Tính năng mới

  Người dùng iOS hiện có thể sử dụng các tính năng của Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên ứng dụng di động Bảng điều khiển để giám sát các cụm ECS, dịch vụ, cấu hình, tác vụ và khối lượng công việc bộ chứa.

  Dịch vụ

  Console Mobile Application dành cho iOS hỗ trợ Amazon API Gateway, AWS Billing and Cost Management, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Elastic Load Balancing, AWS Identity and Access Management, AWS Lambda, AWS OpsWorks, AWS Health Dashboard, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, các tính năng của Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

  Khu vực

  Console Mobile Application dành cho iOS hỗ trợ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Jakarta), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm), Nam Mỹ (Sao Paulo), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông), Trung Đông (Bahrain), Châu Âu (Milan) và Châu Phi (Cape Town).

  Bảng thông tin Console Mobile App dành cho iOS
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho cảnh báo Cloudwatch trên iOS
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho một vai trò được chọn trên iOS
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho face ID trên iOS
 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho Android
 • Tính năng mới

  Người dùng Android hiện có thể sử dụng các tính năng của Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên ứng dụng di động Bảng điều khiển để giám sát các cụm ECS, dịch vụ, cấu hình, tác vụ và khối lượng công việc bộ chứa.

  Dịch vụ

  Console Mobile Application dành cho Android hỗ trợ Amazon API Gateway, AWS Billing and Cost Management, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Elastic Load Balancing, AWS Identity and Access Management, AWS Lambda, AWS OpsWorks, AWS Health Dashboard, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, các tính năng của Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

  Khu vực

  Console Mobile Application dành cho Android hỗ trợ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Jakarta), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm), Nam Mỹ (Sao Paulo), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông), Trung Đông (Bahrain), Châu Âu (Milan) và Châu Phi (Cape Town).

  Bảng thông tin Console Mobile App dành cho Android
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho cảnh báo Cloudwatch trên Android
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho các vai trò Android
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho xác thực Android

Các yêu cầu và khuyến nghị

 • Vì mục đích bảo mật, chúng tôi khuyến nghị bạn khóa thiết bị bằng mật mã và bạn nên làm theo phương pháp tốt nhất của AWS bằng cách tạo và sử dụng thông tin đăng nhập của một người dùng IAM để đăng nhập vào ứng dụng. Nếu bạn mất thiết bị của mình, một người dùng IAM có thể bị hủy kích hoạt để ngăn ngừa truy cập trái phép. Các tài khoản root không thể bị hủy kích hoạt.
 • Nếu đăng nhập bằng một người dùng AWS Identity and Access Management (IAM), bạn cần sử dụng số tài khoản hoặc bí danh tài khoản có trong địa chỉ email từ quản trị viên của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng AWS Multi-Factor Authentication (MFA), chúng tôi khuyên bạn dùng một thiết bị phần cứng MFA hoặc một MFA ảo trên một thiết bị di động riêng biệt để có thể bảo vệ tài khoản ở mức tốt nhất.