Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS

Du trì kết nối với các tài nguyên AWS của bạn mọi lúc mọi nơi
Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS

Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS, được cung cấp bởi Amazon Web Services, cho phép bạn xem và quản lý một tập hợp tài nguyên được chọn để hỗ trợ ứng phó sự cố mọi lúc, mọi nơi.

Ứng dụng di động Bảng điều khiển cho phép bạn giám sát tài nguyên thông qua bảng điều khiển chuyên dụng và xem chi tiết cấu hình, số liệu và cảnh báo cho các dịch vụ AWS được chọn. Bảng điều khiển cung cấp cho người dùng được cho phép thông tin tổng quan về trạng thái tài khoản, với dữ liệu theo thời gian thực trên Amazon CloudWatch, Personal Health Dashboard và AWS Billing and Cost Management. Bạn có thể xem các sự cố đang diễn ra và theo dõi qua màn hình cảnh báo CloudWatch liên quan để biết thông tin chi tiết với các tùy chọn biểu đồ và cấu hình. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra trạng thái của các dịch vụ AWS cụ thể, xem màn hình tài nguyên chi tiết và thực hiện các hành động được chọn.

Ứng dụng di động Bảng điều khiển yêu cầu bạn đã có tài khoản AWS. Khi đăng nhập bằng Người dùng gốc, Người dùng IAM, Khóa truy cập hoặc Vai trò liên kết, ứng dụng di động Bảng điều khiển sẽ lưu thông tin xác thực của bạn để dễ dàng chuyển đổi giữa các danh tính.

Chúng tôi thường xuyên phát hành các bản cập nhật với nhiều tính năng mới. Hãy cho chúng tôi biết những tính năng bạn cần và cách bạn sẽ sử dụng chúng với tính năng Phản hồi của Ứng dụng di động Bảng điều khiển. Chúng tôi luôn lắng nghe bạn.

Hệ điều hành

 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho iOS
 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho Android
 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho iOS
 • Tính năng mới

  Người dùng iOS hiện có thể sử dụng các tính năng của Amazon API Gateway, AWS CloudTrail, AWS Identity and Access Management, AWS Lambda và Amazon Simple Queue Service trên ứng dụng di động Bảng điều khiển. Ngoài ra, chúng tôi đã mở rộng tính năng của Amazon CloudWatch để đưa nhật ký vào.  

  Dịch vụ

  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho iOS hỗ trợ Amazon API Gateway, AWS Billing and Cost Management, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing, AWS Identity and Access Management, AWS Lambda, AWS OpsWorks, AWS Personal Health Dashboard, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, các tính năng của Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

  Khu vực

  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho iOS hỗ trợ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho bảng điều khiển iOS
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho cảnh báo Cloudwatch trên iOS
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho một vai trò được chọn trên iOS
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho face ID trên iOS
 • Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho Android
 • Tính năng mới

  Người dùng Android hiện có thể sử dụng các tính năng của Amazon API Gateway, AWS CloudTrail, AWS Identity and Access Management, AWS Lambda và Amazon Simple Queue Service trên ứng dụng di động Bảng điều khiển. Ngoài ra, chúng tôi đã mở rộng tính năng của Amazon CloudWatch để đưa nhật ký vào.

  Dịch vụ

  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho Android hỗ trợ Amazon API Gateway, AWS Billing and Cost Management, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing, AWS Identity and Access Management, AWS Lambda, AWS OpsWorks, AWS Personal Health Dashboard, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, các tính năng của Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

  Khu vực

  Ứng dụng di động Bảng điều khiển hỗ trợ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho bảng điều khiển Android
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho cảnh báo Cloudwatch trên Android
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho các vai trò Android
  Ứng dụng di động Bảng điều khiển dành cho xác thực Android

Các yêu cầu và khuyến nghị

 • Yêu cầu phải có tài khoản AWS.
 • Vì mục đích bảo mật, chúng tôi khuyên bạn khóa thiết bị bằng một mật khẩu, cũng như khuyên bạn làm theo biện pháp thực hành tốt nhất cho AWS bằng cách tạo và sử dụng một danh tính của người dùng IAM để đăng nhập vào ứng dụng. Nếu bạn mất thiết bị của mình, một người dùng IAM có thể bị hủy kích hoạt để ngăn ngừa truy cập trái phép. Các tài khoản root không thể bị hủy kích hoạt.
 • Nếu đăng nhập bằng một người dùng AWS Identity and Access Management (IAM), bạn cần sử dụng số tài khoản hoặc bí danh tài khoản có trong địa chỉ email từ quản trị viên của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng AWS Multi-Factor Authentication (MFA), chúng tôi khuyên bạn dùng một thiết bị phần cứng MFA hoặc một MFA ảo trên một thiết bị di động riêng biệt để có thể bảo vệ tài khoản ở mức tốt nhất.