Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS

Truy cập các tài nguyên ngay cả khi đang di chuyển

SiteMerch-ConsoleMobileApp_Hero-Art

Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS, được cung cấp bởi Amazon Web Services, cho phép khách hàng xem và quản lý một bộ tài nguyên được chọn để hỗ trợ ứng phó sự cố trong khi di chuyển.

Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS cho phép khách hàng của AWS giám sát tài nguyên thông qua bảng điều khiển chuyên dụng và xem chi tiết cấu hình, số liệu và cảnh báo cho các dịch vụ AWS được chọn. Bảng điều khiển cung cấp cho người dùng được cho phép dạng hiển thị đơn nhất của trạng thái tài nguyên, với dữ liệu thời gian thực trên Amazon CloudWatch, Personal Health Dashboard và AWS Billing and Cost Management. Khách hàng có thể xem các sự cố đang diễn ra và theo dõi qua màn hình cảnh báo CloudWatch có liên quan để xem chi tiết với các tùy chọn biểu đồ và cấu hình. Ngoài ra, khách hàng có thể kiểm tra trạng thái của các dịch vụ AWS cụ thể, xem màn hình tài nguyên chi tiết và thực hiện các hành động được chọn.

Ứng dụng di động Bảng điều khiển yêu cầu phải có (các) tài khoản AWS. Khi thiết lập ban đầu, Ứng dụng di động Bảng điều khiển cho phép bạn duy trì trạng thái đăng nhập vào nhiều danh tính cùng một lúc.

Chúng tôi thường xuyên phát hành các bản cập nhật với nhiều tính năng mới. Hãy cho chúng tôi biết những tính năng bạn cần và cách bạn sẽ sử dụng chúng với tính năng Phản hồi của Ứng dụng di động Bảng điều khiển. Chúng tôi luôn lắng nghe bạn!

Dịch vụ

Ứng dụng di động Bảng điều khiển hỗ trợ AWS Billing and Cost Management, AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing, AWS OpsWorks, AWS Personal Health Dashboard, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Khu vực

Ứng dụng di động Bảng điều khiển hỗ trợ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Các yêu cầu và khuyến nghị

  • Yêu cầu phải có tài khoản AWS.
  • Vì mục đích bảo mật, chúng tôi khuyên bạn khóa thiết bị bằng một mật khẩu, cũng như khuyên bạn làm theo biện pháp thực hành tốt nhất cho AWS bằng cách tạo và sử dụng một danh tính của người dùng IAM để đăng nhập vào ứng dụng. Nếu bạn mất thiết bị của mình, một người dùng IAM có thể bị hủy kích hoạt để ngăn ngừa truy cập trái phép. Các tài khoản root không thể bị hủy kích hoạt.
  • Nếu đăng nhập bằng một người dùng AWS Identity and Access Management (IAM), bạn cần sử dụng số tài khoản hoặc bí danh tài khoản có trong địa chỉ email từ quản trị viên của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng AWS Multi-Factor Authentication (MFA), chúng tôi khuyên bạn dùng một thiết bị phần cứng MFA hoặc một MFA ảo trên một thiết bị di động riêng biệt để có thể bảo vệ tài khoản ở mức tốt nhất.

Tính năng mới của Ứng dụng di động Bảng điều khiển AWS trên iOS

Thiết kế và điều hướng mới

Nâng cao trải nghiệm người dùng đvới việc thiết kế lại hoàn toàn hình ảnh và mẫu điều hướng của Ứng dụng di động Bảng điều khiển.

Theo dõi

Một màn hình đích mới của bảng điều khiển để nhanh chóng kiểm tra trạng thái của các tài nguyên. Người dùng có thể điều hướng đến cảnh báo thông qua một luồng chuyên dụng.

Chuyển đổi vai trò

Hỗ trợ thêm cho các vai trò IAM ủy thác quyền truy cập cho người dùng, ứng dụng hoặc dịch vụ thường không có quyền truy cập vào tài nguyên AWS của bạn.

Xác thực

Xác thực sinh trắc để đăng nhập vào Ứng dụng di động Bảng điều khiển bằng Touch ID hoặc Face ID (trên các thiết bị được hỗ trợ) và truy xuất mật khẩu.

AWSDashboard
Alarm
Select role
FaceID