Bạn có thể tìm thấy toàn bộ các công cụ, tài liệu và mã mẫu bạn cần để phát triển các ứng dụng Java bảo mật, ổn định và có quy mô linh hoạt trên Đám mây AWS.

ngôn ngữ lập trình java

Tìm hiểu

Phân tích chuyên sâu và khám phá. Mở rộng và khám phá.

Đọc và xem hướng dẫn từ các chuyên gia trên AWS. Tìm hiểu cách tận dụng tối đa AWS. Tìm giải pháp cho các thách thức thông thường. Tiếp thu kiến thức để tận dụng tối đa Đám mây AWS.

Phát triển

Thiết kế và viết mã. Dựng và kiểm thử. Chạy và gỡ lỗi.

Bắt đầu dựng phần mềm bằng AWS SDK cho Java, thư viện, mã mẫu và tài liệu. Người dùng Eclipse Java IDE có thể bắt đầu sử dụng SDK một cách dễ dàng bằng cách sử dụng AWS Toolkit for Eclipse. AWS Toolkit for Eclipse là một phần bổ trợ cho Eclipse Java IDE giúp các nhà phát triển phát triển, gỡ lỗi và triển khai các ứng dụng Java dễ dàng hơn bằng Amazon Web Services.

Kết nối

Nêu thắc mắc. Nhận giải đáp. Kết nối với AWS.

Hãy tham gia cộng đồng các nhà phát triển đang phát triển nhiều ứng dụng bảo mật, ổn định và có quy mô linh hoạt trên Đám mây AWS. Thực hiện các kết nối sẽ tăng tốc dự án phát triển của bạn.