Java trên AWS

Các công cụ, tài liệu và đoạn mã mẫu để phát triển ứng dụng trên đám mây AWS

Công cụ

Tải xuống các công cụ cần thiết để chạy ứng dụng Java trên AWS
Bắt đầu
SDK cho Java
Đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp các thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển Java.
Tải xuống SDK »
Dịch vụ
AWS IDE Toolkits
Sử dụng các Môi trường phát triển tích hợp (IDE) để khởi tạo, gỡ lỗi và triển khai mã của bạn trên AWS.
Tải xuống Eclipse Toolkit » Tải xuống VS Code Toolkit » Tải xuống Intellij Toolkit » Sử dụng Amazon CodeWhisperer »
Giải pháp
AWS CDK cho Java
Sử dụng AWS Cloud Development Kit (CDK) cho Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã có sử dụng Java.
Tải xuống CDK »
Thư viện kỹ thuật số
Amazon Corretto
Bản phân phối OpenJDK ở trạng thái sẵn sàng sản xuất, đa nền tảng, miễn phí.
Cài đặt Corretto »

Xây dựng

Xây dựng và triển khai ứng dụng Java

Bắt đầu triển khai ứng dụng Java. Chọn lọc từ một số đoạn mã mẫu có khả năng khởi chạy, cho phép bạn nhanh chóng triển khai ứng dụng Java trên Elastic Beanstalk.

Bắt đầu »

Spring trên AWS

Hướng dẫn gồm hai phần, trình bày cách thức bắt đầu sử dụng Spring Boot và Amazon Web Services (AWS) một cách dễ dàng thông qua Spring Cloud for AWS.

Bắt đầu »

Xây dựng ứng dụng Java với Lambda

Tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để xây dựng các hàm AWS Lambda. Bao gồm thiết lập từng bước và các ví dụ cho những trường hợp sử dụng phổ biến.

Bắt đầu »

Hiện đại hóa

Học viện Java của AWS

Ngôn ngữ lập trình Java vẫn luôn thích nghi với bối cảnh công nghệ luôn thay đổi trong hơn 25 năm. Học viện Java của AWS là một bộ nội dung cho phép bạn học Java từ đầu theo cách hoạt động trên đám mây hoặc cập nhật kiến thức Java để phát triển các ứng dụng hiện đại thông qua các kiến trúc đám mây khác nhau, bao gồm cả kiến trúc phi máy chủ. Bạn sẽ thấy hướng dẫn từng bước để tạo các ứng dụng Java trên Quarkus, Spring, Micronaut thông qua các bộ chứa hoặc chức năng phi máy chủ.

Khám phá các hội thảo »

Ngày trải nghiệm Java trên AWS

Hội thảo kéo dài cả ngày này cung cấp cho các nhà phát triển Java các kỹ năng để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng hoạt động trên đám mây trên AWS. Người tham dự sẽ tìm hiểu cách kết hợp và chạy các ứng dụng Java trong EC2, bộ chứa Docker, tối ưu hóa các ứng dụng này cho đám mây và triển khai các ứng dụng này trên các dịch vụ như AWS App Runner, Amazon ECS và Amazon EKS; nội dung cũng bao gồm việc di chuyển các ứng dụng Java thông thường sang kiến trúc phi máy chủ bằng cách sử dụng AWS Lambda và các kỹ thuật tối ưu hóa khởi động nguội.

Hội thảo nhấn mạnh quy trình công việc phát triển hiện đại bao gồm khả năng quan sát, CI/CD và tận dụng bộ xử lý AWS Graviton để cải thiện tỷ lệ giá-hiệu năng; xuyên suốt các bài tập thực hành, các nhà phát triển sẽ có được kinh nghiệm thực tế về phát triển Java hoạt động trên đám mây trên AWS.

Khám phá các hội thảo »

Blog

Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.
Khám phá thêm các blog kỹ thuật »

Trang này có hữu ích không?