Bắt đầu với trung tâm tài nguyên

Từ các khái niệm cốt lõi đến hướng dẫn cho người mới, hãy tìm thông tin bạn cần để bắt đầu xây dựng trên AWS

Tài nguyên theo trường hợp sử dụng

GSRC_Websites-Web-Apps_Button
Trang web và ứng dụng web

20 hướng dẫn, 13 dự án, 3 báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

GSRC_Storage_Button
Lưu trữ

3 hướng dẫn, 3 dự án, 1 báo cáo chuyên sâu

GSRC_Databases_Button
Cơ sở dữ liệu

11 hướng dẫn, 7 dự án, 3 báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, 1 khóa đào tạo kỹ thuật số

GSRC_DevOps_Button
DevOps

3 hướng dẫn, 8 dự án, 5 báo cáo chuyên sâu, 1 đào tạo kỹ thuật số

GSRC_Machine-Learning_Button
Machine Learning

11 hướng dẫn, 1 dự án, 5 đào tạo kỹ thuật số

GSRC_Big-Data-and-Analytics_Button
Dữ liệu lớn và phân tích

1 hướng dẫn, 4 dự án, 1 báo cáo chuyên sâu, 2 đào tạo kỹ thuật số

Duyệt tất cả tài nguyên >>

Bạn cần thêm sự trợ giúp?

Nhận thêm sự trợ giúp với các kế hoạch hỗ trợ, bán hàng hoặc Mạng lưới đối tác AWS.

GSRC_Select-Support-Plan_Button
Chọn gói dịch vụ hỗ trợ

AWS Support lập kế hoạch cung cấp các công cụ, chương trình kết hợp và quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn để giúp bạn thành công với AWS.

GSRC_Contact-Sales_Button
Liên hệ bộ phận bán hàng

Liên lạc với đại diện bán hàng AWS ngay hôm nay, để giúp tìm ra giải pháp phù hợp cho bạn.

GSRC_Find-a-Partner_Button
Tìm đối tác

Tìm các đối tác tư vấn và công nghệ có chứng nhận AWS để giúp bạn bắt đầu.

2130_GSRC_AWS-IQ
Kết nối với chuyên gia

Hoàn thành dự án sớm hơn với sự giúp đỡ từ các chuyên gia bên thứ ba được chứng nhận AWS.