Thông tin mới về AWS?

AWS liên tục bổ sung các chức năng mới để bạn có thể tận dụng các công nghệ mới nhất nhằm thử nghiệm và đổi mới nhanh hơn. Các bài đăng Thông tin mới cho biết quá trình chúng tôi thực hiện điều đó, cung cấp tổng quan ngắn gọn về tất cả thông báo liên quan đến dịch vụ, tính năng và việc mở rộng khu vực của AWS khi các thông báo này được phát hành.

Duyệt trang bên dưới để tìm hiểu về những giải pháp sáng tạo mới nhất của chúng tôi.

Chương trình phát trực tiếp sự kiện sắp tới


Ngày hội đổi mới điện toán dành cho người dùng cuối của AWS | Ngày 13 tháng 9

Ngày nay, các nhà lãnh đạo CNTT chịu trách nhiệm về điện toán dành cho người dùng cuối phải thích ứng với môi trường đầy biến động. Chỉ thị quay trở lại văn phòng, áp lực kinh tế, các mối đe dọa bảo mật và áp lực không ngừng về tận dụng tối đa nguồn lực, khiến cho việc thiết kế các giải pháp điện toán dành cho người dùng cuối trở nên rất khó khăn. Ngày hội đổi mới EUC 2023 thảo luận về các chiến lược tối đa hóa sự linh hoạt và thích ứng thành công với những thay đổi – tận dụng Dịch vụ điện toán dành cho người dùng cuối AWS có quy mô linh hoạt cao, bảo mật và tiết kiệm chi phí. Sự kiện này bao gồm nhiều phiên được thiết kế dành riêng cho những người ra quyết định và chuyên viên CNTT.

Đăng ký ngay »


Giới thiệu tính năng Phát trực tuyến theo thời gian thực với Amazon IVS

Lưu giữ dữ liệu bằng AWS Wickr

Cách NASCAR sử dụng Đám mây AWS để thúc đẩy môn thể thao của mình phát triển

Xem Danh sách phát của AWS On Air trên YouTube »

Nguồn cấp dữ liệu Thông tin mới

Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
 • Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
1
Duyệt Nội dung lưu trữ của AWS
Browse by Category
 • Browse by Category
 • Phân tích
 • Tích hợp ứng dụng
 • Blockchain
 • Ứng dụng dành cho doanh nghiệp
 • Quản lý tài chính cho nền tảng đám mây
 • Điện toán
 • Bộ chứa
 • Tiếp cận khách hàng
 • Tương tác với khách hàng
 • Cơ sở dữ liệu
 • Công cụ dành cho nhà phát triển
 • Điện toán dành cho người dùng cuối
 • Front-End Web & Di động
 • Công nghệ trò chơi
 • Cơ sở hạ tầng toàn cầu
 • Internet of Things
 • Máy học
 • Quản lý và Quản trị
 • Dịch vụ phương tiện truyền thông
 • Di chuyển và truyền dữ liệu
 • Kết nối mạng và phân phối nội dung
 • Đối tác
 • Công nghệ lượng tử
 • Khoa học robot
 • Vệ tinh
 • Bảo mật, Định danh và Tuân thủ
 • Phi máy chủ
 • Dung lượng lưu trữ
 • Đào tạo và chứng nhận
 • Tất cả thông báo
Browse by Year
 • Browse by Year
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004

Đọc thêm

Nhấp vào liên kết bên dưới để tiếp tục khám phá những gì AWS cung cấp.