Thông tin mới về AWS?

AWS liên tục bổ sung các chức năng mới để bạn có thể tận dụng các công nghệ mới nhất nhằm thử nghiệm và đổi mới nhanh hơn. Các bài đăng Thông tin mới cho biết quá trình chúng tôi thực hiện điều đó, cung cấp tổng quan ngắn gọn về tất cả thông báo liên quan đến dịch vụ, tính năng và việc mở rộng khu vực của AWS khi các thông báo này được phát hành.

Duyệt trang bên dưới để tìm hiểu về những giải pháp sáng tạo mới nhất của chúng tôi.


Mô hình hóa thế giới của bạn với myApplications

Đọc tối ưu hóa của Amazon Aurora cải thiện hiệu suất của các ứng dụng AI tạo sinh như thế nào

Trình thiết kế trực quan tài liệu vận hành tự động hóa trong Trình quản lý hệ thống AWS

Xem Danh sách phát của AWS On Air trên YouTube »

Nguồn cấp dữ liệu Thông tin mới

 • Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
1
Duyệt Nội dung lưu trữ của AWS
Browse by Category
 • Browse by Category
 • Phân tích
 • Tích hợp ứng dụng
 • Blockchain
 • Ứng dụng dành cho doanh nghiệp
 • Quản lý tài chính cho nền tảng đám mây
 • Điện toán
 • Bộ chứa
 • Tiếp cận khách hàng
 • Tương tác với khách hàng
 • Cơ sở dữ liệu
 • Công cụ dành cho nhà phát triển
 • Điện toán dành cho người dùng cuối
 • Front-End Web & Di động
 • Công nghệ trò chơi
 • Cơ sở hạ tầng toàn cầu
 • Internet of Things
 • Máy học
 • Quản lý và Quản trị
 • Dịch vụ phương tiện truyền thông
 • Di chuyển và truyền dữ liệu
 • Kết nối mạng và phân phối nội dung
 • Đối tác
 • Công nghệ lượng tử
 • Khoa học robot
 • Vệ tinh
 • Bảo mật, Định danh và Tuân thủ
 • Phi máy chủ
 • Dung lượng lưu trữ
 • Đào tạo và chứng nhận
 • Tất cả thông báo
Browse by Year
 • Browse by Year
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004

Đọc thêm

Nhấp vào liên kết bên dưới để tiếp tục khám phá những gì AWS cung cấp.