Bắt đầu sử dụng AWS

Tìm hiểu kiến thức cơ bản và bắt đầu xây dựng trên Amazon Web Service

Tìm hiểu Đám mây AWS

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng phổ biến nhất thế giới bao gồm cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS). Dịch vụ AWS cung cấp các giải pháp có quy mô linh hoạt cho điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, v.v.

Cách bắt đầu với AWS:

1. Tìm hiểu biện pháp tốt nhất để thiết lập tài khoản và môi trường của bạn »

2. Tìm hiểu về Bảng điều khiển quản lý AWS »

3. Tìm hiểu cách kiểm soát chi phí AWS của bạn »

Bắt đầu hành trình với AWS

Thực hiện các bước tiếp theo bằng cách tìm hiểu thêm về AWS, triển khai ứng dụng đầu tiên của bạn và tham gia cộng đồng AWS.

Trang này có hữu ích không?