Bắt đầu sử dụng AWS

Tìm hiểu kiến thức cơ bản và bắt đầu xây dựng trên Amazon Web Service
 • Tìm hiểu Đám mây AWS
 • Bắt đầu hành trình với AWS

  Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng phổ biến nhất thế giới bao gồm các dịch vụ cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS). Các dịch vụ của AWS cung cấp các giải pháp có quy mô linh hoạt cho điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, v.v.

  Khám phá tất cả hướng dẫn thực hành

  Tìm hiểu các phương pháp tốt nhất để thiết lập tài khoản và môi trường của bạn

  Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản AWS và môi trường phát triển sao cho bạn có thể tương tác với tài khoản và tài nguyên AWS của mình.

  AWS là gì?

  Tìm hiểu Bảng điều khiển quản lý AWS

  Tìm hiểu cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, ứng dụng web cung cấp quyền truy cập vào thông tin bạn cần để quản lý tài nguyên AWS của mình.

  Cách đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS

  Tìm hiểu cách kiểm soát chi phí AWS của bạn

  Chúng tôi hướng dẫn bạn cách kiểm soát chi phí khi sử dụng Bậc miễn phí của AWS và cách sử dụng Ngân sách AWS để thiết lập ngân sách chi phí nhằm theo dõi chi phí sử dụng của bạn.

  Cách quản lý chi phí AWS

 • Kiến thức cơ bản về đám mây
 • Chọn các dịch vụ AWS phù hợp
 • Hướng dẫn đưa ra quyết định của AWS

  Tìm hiểu cách chọn các dịch vụ có thể phù hợp với bạn và các trường hợp sử dụng của bạn.

  Tìm hiểu thêm>>

  Minh họa cơ sở dữ liệu

  Chọn dịch vụ máy học

  Chọn các mô hình nền tảng, khung cũng như dịch vụ AI và ML phù hợp.
  Minh họa bộ chứa

  Chọn một dịch vụ bộ chứa

  Đánh giá và chọn dịch vụ bộ chứa phù hợp cho ứng dụng hiện đại của bạn.
 • Thông tin mới
 • Sử dụng AI để đẩy nhanh quá trình phát triển của bạn

  Amazon CodeWhisperer được đào tạo bằng hàng tỷ dòng mã và có thể tạo ra các đề xuất mã khác nhau, từ đoạn mã đến các chức năng đầy đủ trong thời gian thực dựa trên nhận xét và mã hiện có của bạn.

  Tìm hiểu thêm>>

  Tìm hiểu qua về Amazon CodeWhisperer

  Bắt đầu sử dụng VS Code

  Bắt đầu sử dụng Jetbrains IntelliJ

Tiếp tục hành trình với AWS

Thực hiện các bước tiếp theo bằng cách tìm hiểu thêm về AWS, triển khai ứng dụng đầu tiên của bạn và tham gia cộng đồng AWS.