Điện toán đám mây với AWS

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Hàng triệu khách hàng—bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ—đều tin tưởng vào AWS để giảm chi phí, trở nên linh hoạt hơn và đổi mới nhanh hơn.

Điện toán đám mây với AWS

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Hàng triệu khách hàng—bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ—đều tin tưởng vào AWS để giảm chi phí, trở nên linh hoạt hơn và đổi mới nhanh hơn.

Nền tảng đám mây hàng đầu

WIAWS_Video-Placeholder_Functionality_350

Đầy đủ chức năng nhất

AWS có nhiều dịch vụ hơn và nhiều tính năng hơn trong các dịch vụ đó, hơn bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào khác–từ các công nghệ cơ sở hạ tầng như máy tính, ổ lưu trữ và cơ sở dữ liệu–đến các công nghệ mới nổi, như machine learning và trí tuệ nhân tạo, kho dữ liệu và phân tích, và Internet of Things. Điều này giúp bạn chuyển các ứng dụng hiện có của bạn lên đám mây nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn về chi phí cũng như xây dựng gần như mọi thứ bạn có thể hình dung.

AWS cũng có chức năng sâu nhất trong các dịch vụ đó. Ví dụ, AWS cung cấp nhiều loại cơ sở dữ liệu nhất được xây dựng có mục đích cho các loại ứng dụng khác nhau để bạn có thể chọn công cụ phù hợp cho công việc để có chi phí và hiệu suất tốt nhất.

WIAWS_Video-Placeholder_Functionality_350

Đầy đủ chức năng nhất

AWS có nhiều dịch vụ hơn và nhiều tính năng hơn trong các dịch vụ đó, hơn bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào khác–từ các công nghệ cơ sở hạ tầng như máy tính, ổ lưu trữ và cơ sở dữ liệu–đến các công nghệ mới nổi, như machine learning và trí tuệ nhân tạo, kho dữ liệu và phân tích, và Internet of Things. Điều này giúp bạn chuyển các ứng dụng hiện có của bạn lên đám mây nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn về chi phí cũng như xây dựng gần như mọi thứ bạn có thể hình dung.

AWS cũng có chức năng sâu nhất trong các dịch vụ đó. Ví dụ, AWS cung cấp nhiều loại cơ sở dữ liệu nhất được xây dựng có mục đích cho các loại ứng dụng khác nhau để bạn có thể chọn công cụ phù hợp cho công việc để có chi phí và hiệu suất tốt nhất.  

Cộng đồng khách hàng và đối tác lớn nhất

AWS có cộng đồng lớn và linh hoạt nhất với hàng triệu khách hàng hoạt động và hàng chục ngàn đối tác trên toàn cầu. Khách hàng trên hầu hết các ngành công nghiệp thuộc mọi quy mô, bao gồm công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức công, đang chạy mọi trường hợp sử dụng có thể diễn ra trên AWS. Mạng lưới đối tác AWS (APN) bao gồm hàng nghìn đơn vị tích hợp hệ thống chuyên về dịch vụ AWS và hàng chục nghìn nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) điều chỉnh công nghệ của mình để hoạt động trên AWS. 

WIAWS_Video-Placeholder_Community_350-N

Cộng đồng khách hàng và đối tác lớn nhất

AWS có cộng đồng lớn và linh hoạt nhất với hàng triệu khách hàng hoạt động và hàng chục ngàn đối tác trên toàn cầu. Khách hàng trên hầu hết các ngành công nghiệp thuộc mọi quy mô, bao gồm công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức công, đang chạy mọi trường hợp sử dụng có thể diễn ra trên AWS. Mạng lưới đối tác AWS (APN) bao gồm hàng nghìn đơn vị tích hợp hệ thống chuyên về dịch vụ AWS và hàng chục nghìn nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) điều chỉnh công nghệ của mình để hoạt động trên AWS.

WIAWS_Video-Placeholder_Community_350-N

Bảo mật nhất

AWS được thiết kế để trở thành môi trường điện toán đám mây bảo mật và linh hoạt nhất hiện nay. Cơ sở hạ tầng cốt lõi của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu bảo mật cho quân đội, ngân hàng toàn cầu và các tổ chức khác với mức độ nhạy cảm cao. Điều này được hỗ trợ bởi một bộ công cụ bảo mật trên đám mây chuyên sâu, với 230 tính năng cũng như dịch vụ bảo mật, tuân thủ và quản trị. AWS hỗ trợ 90 tiêu chuẩn bảo mật và chứng nhận tuân thủ. Tất cả 117 dịch vụ AWS lưu trữ dữ liệu khách hàng đều cung cấp khả năng mã hóa các dữ liệu đó.

Bảo mật nhất

AWS được thiết kế để trở thành môi trường điện toán đám mây bảo mật và linh hoạt nhất hiện nay. Cơ sở hạ tầng cốt lõi của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu bảo mật cho quân đội, ngân hàng toàn cầu và các tổ chức khác với mức độ nhạy cảm cao. Điều này được hỗ trợ bởi một bộ công cụ bảo mật trên đám mây chuyên sâu, với 230 tính năng cũng như dịch vụ bảo mật, tuân thủ và quản trị. AWS hỗ trợ 90 tiêu chuẩn bảo mật và chứng nhận tuân thủ. Tất cả 117 dịch vụ AWS lưu trữ dữ liệu khách hàng đều cung cấp khả năng mã hóa các dữ liệu đó.

Tốc độ đổi mới nhanh nhất

Với AWS, bạn có thể tận dụng các công nghệ mới nhất để thử nghiệm và đổi mới nhanh hơn. Chúng tôi liên tục đẩy nhanh tốc độ đổi mới để phát minh ra các công nghệ hoàn toàn mới mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi doanh nghiệp của mình. Ví dụ, vào năm 2014, AWS đã tiên phong trong không gian điện toán không có máy chủ với việc ra mắt AWS Lambda, cho phép các nhà phát triển chạy mã của họ mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ. Và AWS đã xây dựng Amazon SageMaker, một dịch vụ machine learning được quản lý hoàn toàn, trao quyền cho các nhà phát triển và nhà khoa học mỗi ngày sử dụng machine learning–mà không cần bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó.

WICC_Video-Placeholder_Rapid_350-N

Tốc độ đổi mới nhanh nhất

Với AWS, bạn có thể tận dụng các công nghệ mới nhất để thử nghiệm và đổi mới nhanh hơn. Chúng tôi liên tục đẩy nhanh tốc độ đổi mới để phát minh ra các công nghệ hoàn toàn mới mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi doanh nghiệp của mình. Ví dụ, vào năm 2014, AWS đã tiên phong trong không gian điện toán không có máy chủ với việc ra mắt AWS Lambda, cho phép các nhà phát triển chạy mã của họ mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ. Và AWS đã xây dựng Amazon SageMaker, một dịch vụ machine learning được quản lý hoàn toàn, trao quyền cho các nhà phát triển và nhà khoa học mỗi ngày sử dụng machine learning–mà không cần bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó.

WICC_Video-Placeholder_Rapid_350-N
WIAWS_Video-Placeholder_Operational_350

Chuyên môn vận hành đã được chứng minh là tốt nhất

AWS có kinh nghiệm, sự trưởng thành, độ tin cậy, bảo mật và hiệu suất chưa từng có mà bạn có thể tin tưởng cho các ứng dụng quan trọng nhất của mình. Trong hơn 15 năm, AWS đã cung cấp dịch vụ đám mây cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới, phục vụ nhiều trường hợp sử dụng đa dạng. AWS có nhiều kinh nghiệm vận hành nhất, trên quy mô lớn hơn so với bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào.

WIAWS_Video-Placeholder_Operational_350

Chuyên môn vận hành đã được chứng minh là tốt nhất

AWS có kinh nghiệm, sự trưởng thành, độ tin cậy, bảo mật và hiệu suất chưa từng có mà bạn có thể tin tưởng cho các ứng dụng quan trọng nhất của mình. Trong hơn 15 năm, AWS đã cung cấp dịch vụ đám mây cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới, phục vụ nhiều trường hợp sử dụng đa dạng. AWS có nhiều kinh nghiệm vận hành nhất, trên quy mô lớn hơn so với bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào.

Mạng lưới các khu vực AWS trên toàn cầu

AWS có cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu mở rộng nhất. Chưa có nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào cung cấp nhiều Khu vực có nhiều Vùng sẵn sàng được kết nối qua mạng có độ trễ thấp, thông lượng cao và khả năng dự phòng cao như chúng tôi. AWS có 81 Vùng sẵn sàng tại 25 khu vực địa lý trên khắp thế giới và đã thông báo về kế hoạch tăng thêm 24 Vùng sẵn sàng và 8 Khu vực AWS khác tại Úc, Ấn Độ, Indonesia, Israel, New Zealand, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Gartner đã công nhận mô hình Khu vực AWS và Vùng sẵn sàng là phương pháp được khuyến nghị để chạy các ứng dụng doanh nghiệp cần độ khả dụng cao.
Tìm hiểu thêm 
Global_Infrastructure_Dark-Map_9.21
WIAWS_50x50_Blue

Khu vực và số lượng vùng sẵn sàng

Miền Đông Hoa Kỳ
Bắc Virginia (6), Ohio (3)

Miền Tây Hoa Kỳ
Phía Bắc California (3), Oregon (4)

Châu Á Thái Bình Dương
Mumbai (3), Seoul (4), Singapore (3), Sydney (3), Tokyo (4), Osaka (3), Đặc khu hành chính Hồng Kông (3)

Canada
Miền Trung (3)

Nam Mỹ
São Paulo (3)

Trung Hoa đại lục
Bắc Kinh (3), Ninh Hạ (3)

Châu Âu
Frankfurt (3), Ireland (3), London (3), Milan (3), Paris (3), Stockholm (3)

GovCloud (US)
Miền Đông Hoa Kỳ (3), Miền Tây Hoa Kỳ (3)

Trung Đông
Bahrain (3)

Châu Phi
Cape Town (3)

WIAWS_50x50_Orange

Khu vực mới (Sắp triển khai)

Úc
 
Ấn Độ
 
Indonesia
 
Israel
 
New Zealand
 
Tây Ban Nha
 
Thụy Sĩ
 
CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT
WavelengthZones

Vùng Wavelength

Châu Âu
London (1)
 
Miền Đông Hoa Kỳ
Bắc Virginia (8)
 
Miền Tây Hoa Kỳ
Oregon (5)
 
Châu Á Thái Bình Dương
Tokyo (2), Seoul (1)
Tìm hiểu thêm 

Được hàng triệu khách hàng trên mọi lĩnh vực tin tưởng

 • F1-Insights-logo-power-by-AWS

  Tập đoàn Formula One sử dụng Amazon SageMaker để tối ưu hóa cuộc đua

  Tìm hiểu thêm 
 • WIAWS_Logo_Expedia-final

  Expedia đầu tư toàn bộ vào AWS, với dự định sẽ di chuyển 80 phần trăm các ứng dụng then chốt của mình.

  Tìm hiểu thêm 
  WIAWS_Logo_Intuit-final

  Bằng việc sử dụng Amazon SageMaker, Intuit đã giảm được 90 phần trăm thời gian triển khai các mô hình machine learning.

  Tìm hiểu thêm 
  WIAWS_Logo_Shell.png

  Royal Dutch Shell sử dụng AWS để chủ động xác định các mối đe dọa an ninh mạng.

  Tìm hiểu thêm 
  WIAWS_Logo_BrooksBrothers-final

  Brooks Brothers chạy các ứng dụng SAP trọng yếu của doanh nghiệp trên AWS.                                   

  Tìm hiểu thêm 
  Tất cả các câu chuyện Doanh nghiệp 
 • WIAWS_Logo_Airbnb-final

  Airbnb hưởng lợi từ khả năng mở rộng, sự linh hoạt và độ tin cậy do AWS cung cấp.

  Tìm hiểu thêm»

  WIAWS_Logo_Mapbox-final

  Mapbox có thể thu thập 100 triệu dặm dữ liệu từ xa mỗi ngày bằng cách sử dụng AWS.

  Tìm hiểu thêm»

  WIAWS_Logo_Lyft-final

  Lyft đang đầu tư toàn bộ vào AWS để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn và tập trung vào đổi mới.

  Tìm hiểu thêm»

  WIAWS_Logo_Nextdoor-final

  Nextdoor dựa vào AWS để hỗ trợ tất cả thành phần trong nền tảng của mình.

  Tìm hiểu thêm»

  Tất cả các câu chuyện Khởi nghiệp 
 • WIAWS_Logo_Finra-final

  FINRA sử dụng AWS để thu thập và phân tích hàng tỷ giao dịch môi giới mỗi ngày.

  Tìm hiểu thêm»

  WIAWS_Logo_Coursera-final

  Bằng cách sử dụng AWS, Coursera có thể xử lý 0,5 petabyte lưu lượng mỗi tháng.     

  Tìm hiểu thêm»

  WIAWS_Logo_DigitalGlobe-final

  DigitalGlobe đầu tư toàn bộ vào AWS và sử dụng Amazon SageMaker để xử lý machine learning trên quy mô lớn.

  Tìm hiểu thêm»

  WIAWS_Logo_FDA-final

  Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sử dụng AWS để cung cấp các chương trình mới sáng tạo với chi phí hợp lý.

  Tìm hiểu thêm»

  Tất cả các câu chuyện trong Lĩnh vực công 

Công ty dẫn đầu về điện toán đám mây

Nghiên cứu của Gartner xếp AWS vào Nhóm các công ty dẫn đầu (Leaders quadrant) trong báo cáo Magic Quadrant 2021 về Dịch vụ nền tảng & cơ sở hạ tầng đám mây (CIPS). CIPS, trong bối cảnh Magic Quadrant này, được định nghĩa là “các dịch vụ tự động hóa cao, chuẩn hóa, trong đó các tài nguyên cơ sở hạ tầng (ví dụ: điện toán, kết nối mạng và lưu trữ) được bổ sung bởi các dịch vụ nền tảng tích hợp”.

G-MQ_2021

Gartner: Báo cáo Magic Quadrant 2021 về dịch vụ nền tảng & cơ sở hạ tầng đám mây

Tìm hiểu thêm về điện toán đám mây trên AWS

Giá

AWS cung cấp phương thức thanh toán theo mức sử dụng khi tính giá cả.
Giá cả cho mỗi dịch vụ là duy nhất.

Tìm hiểu thêm 

Sản phẩm

AWS có trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng cho nhiều loại công nghệ, ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng.

Tìm hiểu thêm 

Cơ sở hạ tầng toàn cầu

AWS có cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu mở rộng, đáng tin cậy và an toàn nhất.

Tìm hiểu thêm 

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng AWS chưa?