Sản phẩm đám mây AWS

Amazon Web Services cung cấp nhiều sản phẩm dựa trên đám mây toàn cầu nhằm giúp các tổ chức di chuyển nhanh hơn, chi phí CNTT thấp hơn và mở rộng quy mô.

Tìm kiếm tất cả các sản phẩm AWS

  • Tên dịch vụ
  • Danh mục sản phẩm
  • Ngày khởi chạy (mới nhất trước)
  • Ngày khởi chạy (cũ nhất trước)
Không tìm thấy kết quả
1

Mạng lưới các Khu vực AWS trên toàn cầu

Đám mây AWS có tại 105 Vùng sẵn sàng tại 33 khu vực địa lý và dự kiến bổ sung 21 Vùng sẵn sàng và bảy Khu vực AWS khác tại Malaysia, Mexico, New Zealand, Vương quốc Ả Rập Saudi, Thái Lan, Đài Loan và Đám mây chủ quyền châu Âu của AWS.
Skip Map