Hãy chọn các FAQ về Sản phẩm và Kỹ thuật từ danh sách dưới đây. Duyệt qua các FAQ này để tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường được đưa ra. Nếu là khách hàng mới của một trong các dịch vụ nêu bên dưới, thì bạn nên đọc hết các bài viết liên quan.

Trung tâm khái niệm về điện toán đám mây là nơi tập trung mà bạn có thể duyệt xem hoặc tìm kiếm các bài viết chứa thông tin về điện toán đám mây. Bạn sẽ tìm thấy các thông tin dễ hiểu về những chủ đề đại cương như "Máy học là gì?" và "Khoa học dữ liệu là gì?" Những bài viết này nhằm giúp bạn nâng cao trình độ hiểu biết của mình đối với các chủ đề thường gặp về điện toán đám mây. 

Quản lý vòng đời ứng dụng là gì?

Công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản là gì?

Xử lý theo lô là gì?

Kho lưu trữ khối là gì?

Phiên bản trong Điện toán đám mây là gì?

Phương pháp hoạt động trên đám mây là gì?

Container hóa là gì?

Quản lý dữ liệu là gì?

Tập hợp dữ liệu là gì?

Phân mảnh cơ sở dữ liệu là gì?

Công nghệ bản sao kỹ thuật số là gì?

Django là gì?

Điện toán người dùng cuối là gì?

Phần mềm dành cho doanh nghiệp là gì?

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) là gì?

Ngăn xếp LAMP là gì?

Điện toán người dùng cuối là gì?

Hồi quy logistic là gì?

Phương pháp hoạt động trên đám mây là gì?

Phân mảnh cơ sở dữ liệu là gì?

Phân tích dữ liệu là gì?

Lập mô hình dữ liệu là gì?

Trực quan hóa dữ liệu là gì?

Điểm quy chuẩn CIS là gì?

Mở rộng đám mây là gì?

Chiến lược dữ liệu là gì?

Nhận dạng khuôn mặt là gì?

Điện toán đám mây di động là gì?

JavaScript là gì?

Phục hồi sau thảm họa là gì?

Java runtime environment là gì?

Xác thực nhiều yếu tố (MFA) là gì?

Chuẩn bị dữ liệu là gì?

Công nghệ chuỗi khối là gì?

Thuật toán tăng cường là gì?

Điện toán là gì?

Khoa học dữ liệu là gì?

Dự báo là gì?

IoT (Internet of Things) là gì?

Java là gì?

Kho dữ liệu là gì?

Kết nối mạng máy tính là gì?

VPN là gì?

API là gì?

Chuyển giọng nói thành văn bản là gì?

Lưu trữ web là gì?

Kiểm soát phiên bản là gì?

Phi máy chủ là gì?

Phân tích nguyên nhân gốc rễ là gì?

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

Redis là gì?

Presto là gì?

PostgreSQL là gì?

ElasticSearch là gì?

Lưu trữ đối tượng là gì?

MySQL là gì?

Kubernetes (k8s) là gì?

JSON là gì?

Hive là gì?

Hadoop là gì?

GIT là gì?

Nhận diện khuôn mặt là gì?

ELK là gì?

WAN là gì?

Độ trễ là gì?

Hồi quy tuyến tính là gì?

Cân bằng tải là gì?

Hồi quy logistic là gì?

Mô phỏng Monte Carlo là gì?

.NET là gì?

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là gì?

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) là gì?

Overfitting là gì?

Định tuyến là gì?

Phân tích cảm xúc là gì?

SQL là gì?

SRE là gì?

Chứng chỉ SSL là gì?

VDI là gì?

XML là gì?

Công nghệ bản sao kỹ thuật số là gì?

Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) là gì?

Định tuyến là gì?

Chứng chỉ SSL và TLS là gì?

Trực quan hóa dữ liệu là gì?

IDE là gì?

Nguồn mở là gì?

Kiến trúc hướng dịch vụ là gì?

Thiết kế tính năng là gì?

GRC là gì?

Scrum là gì?

Dịch máy là gì?

Bảo mật điểm cuối là gì?

Mạng diện rộng (WAN) là gì?

Lưu trữ web là gì?

Mạng phân phối nội dung (CDN) là gì?

Máy học (ML) là gì?

Phần mềm trung gian là gì?

NAS (Máy chủ lưu trữ kết nối với mạng) là gì?

Mạng nơ-ron là gì?

OCR (Nhận dạng ký tự quang học) là gì?

Python là gì?

API RESTful là gì?

Phân tích văn bản là gì?

DNS (Dịch vụ tên miền) là gì?

Phục hồi sau thảm họa CNTT là gì?

Deep learning là gì?

DDOS là gì?

Gắn nhãn dữ liệu là gì?

Tích hợp liên tục là gì?

Thị giác máy tính là gì?

Lưu trữ đám mây là gì?

Lưu trữ bộ nhớ đệm là gì?

Dữ liệu truyền phát trực tiếp là gì?

Dữ liệu lớn là gì?

AI là gì?

Nhà phát triển full stack là gì?

Kho hồ dữ liệu là gì?

Chatbot là gì?

CDN là gì?

Cơ sở dữ liệu NoSQL là gì?

Vi dịch vụ là gì?

OpenSearch là gì?

MongoDB là gì?

DevOps là gì?

Hồ dữ liệu là gì?

Docker là gì?