Hãy chọn các FAQ về Sản phẩm và Kỹ thuật từ danh sách dưới đây. Duyệt qua các FAQ này để tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường được đưa ra. Nếu là khách hàng mới của một trong các dịch vụ nêu bên dưới, thì bạn nên đọc hết các bài viết liên quan.

Trung tâm khái niệm về điện toán đám mây là nơi tập trung mà bạn có thể duyệt xem hoặc tìm kiếm các bài viết chứa thông tin về điện toán đám mây. Bạn sẽ tìm thấy các thông tin dễ hiểu về những chủ đề đại cương như "Máy học là gì?" và "Khoa học dữ liệu là gì?" Những bài viết này nhằm giúp bạn nâng cao vốn hiểu biết của mình về các chủ đề thường gặp liên quan đến điện toán đám mây. 

Quản lý liên hệ là gì?

Điều phối bộ chứa là gì?

Kiểm thử liên tục là gì?

Truy dấu phân tán là gì?

EDI là gì?

EAI là gì?

Cụm K8s là gì?

MAM là gì?

Trí tuệ hoạt động là gì?

RAG là gì?

Tích hợp SaaS là gì?

Học chuyển giao là gì?

Bộ chuyển đổi trong AI là gì?

Chuyển mã video là gì?

Quản lý đám mây là gì?

Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là gì?

Danh mục dữ liệu là gì?

Phát triển full stack là gì?

Tích hợp ứng dụng là gì?

Phân tích kinh doanh là gì?

Kiểm thử đơn vị là gì?

AIOps là gì?

MLOps là gì?

GPU là gì?

Di chuyển dữ liệu là gì?

Phân tích nâng cao là gì?

Bảo trì dự đoán là gì?

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

Đám mây công khai là gì?

Khóa API là gì?

AI giao tiếp là gì?

Cơ sở hạ tầng CNTT là gì?

Khung là gì?

Apache Flink là gì?

Di chuyển lên đám mây là gì?

Học tăng cường là gì?

Mô hình OSI là gì?

Sao lưu dữ liệu là gì?

CPU là gì?

Chế độ xem cụ thể hóa là gì?

Tích hợp không ETL là gì?

SMTP là gì?

Che mặt nạ dữ liệu là gì?

DNS động là gì?

ESB (Bus dịch vụ doanh nghiệp) là gì?

AI tạo sinh là gì?

CMS không giao diện người dùng là gì?

Suy luận tự động là gì?

AJAX là gì?

ICMP là gì?

Hệ thống trả lời tự động bằng giọng nói là gì?

Trình xử lý sự kiện là gì?

GPT là gì?

Apache Iceberg là gì?

CIAM là gì?

SDK là gì?

Hàng đợi thông báo không gửi được là gì?

Tạo sơ đồ kiến trúc là gì?

Dữ liệu không gian địa lý là gì?

Bot là gì?

Giám sát hiệu suất ứng dụng (APM) là gì?

SDLC là gì?

Phần mềm giám sát máy ảo là gì?

Tệp bản ghi là gì?

Dữ liệu có cấu trúc là gì?

Lưới dữ liệu là gì?

Quy trình dữ liệu là gì?

Chia sẻ dữ liệu là gì?

Kho chứa dữ liệu là gì?

Đám mây riêng là gì?

Tích hợp dữ liệu là gì?

Quy trình làm việc là gì?

Ứng dụng web là gì?

Điện toán biên là gì?

Tìm kiếm tài liệu là gì?

Phân tích hoạt động là gì?

Làm sạch dữ liệu là gì?

Elasticsearch là gì?

Công nghệ máy học không cần mã là gì?

5G là gì?

An ninh mạng là gì?

Giao thức MQTT là gì?

Công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản là gì?

Xử lý theo lô là gì?

Kho lưu trữ khối là gì?

Phiên bản trong Điện toán đám mây là gì?

Container hóa là gì?

Quản lý dữ liệu là gì?

Tập hợp dữ liệu là gì?

Phân mảnh cơ sở dữ liệu là gì?

Công nghệ bản sao kỹ thuật số là gì?

Django là gì?

Điện toán người dùng cuối là gì?

Phần mềm dành cho doanh nghiệp là gì?

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) là gì?

Bộ LAMP là gì?

Hồi quy logistic là gì?

Phương pháp hoạt động trên đám mây là gì?

Phân tích dữ liệu là gì?

Lập mô hình dữ liệu là gì?

Trực quan hóa dữ liệu là gì?

Điểm quy chuẩn CIS là gì?

Mở rộng đám mây là gì?

Chiến lược dữ liệu là gì?

Nhận dạng khuôn mặt là gì?

Điện toán đám mây di động là gì?

JavaScript là gì?

Phục hồi sau thảm họa là gì?

Java runtime environment là gì?

Xác thực nhiều yếu tố (MFA) là gì?

Chuẩn bị dữ liệu là gì?

Công nghệ blockchain là gì?

Điện toán là gì?

Khoa học dữ liệu là gì?

Dự báo là gì?

IoT (Internet of Things) là gì?

Java là gì?

Kho dữ liệu là gì?

Kết nối mạng máy tính là gì?

VPN là gì?

API là gì?

Chuyển giọng nói thành văn bản là gì?

Lưu trữ web là gì?

Kiểm soát phiên bản là gì?

Phi máy chủ là gì?

Phân tích nguyên nhân gốc rễ là gì?

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

Redis là gì?

Presto là gì?

PostgreSQL là gì?

Lưu trữ đối tượng là gì?

MySQL là gì?

Kubernetes (k8s) là gì?

JSON là gì?

Hive là gì?

Hadoop là gì?

GIT là gì?

Nhận diện khuôn mặt là gì?

ELK là gì?

Mật mã hóa là gì?

Phân tích bản ghi là gì?

Gỡ lỗi là gì?

Điện toán phân tán là gì?

Flutter là gì?

Thuật toán tăng cường là gì?

Di chuyển ứng dụng là gì?

AGI là gì?

CAF là gì?

Quản lý cấu hình là gì?

Mô hình tự hồi quy là gì?

Tăng cường dữ liệu là gì?

Phép nhúng trong máy học là gì?

IDP là gì?

LangChain là gì?

Trường bức xạ nơ-ron là gì?

RNN là gì?

RLHF là gì?

Bộ chứa đám mây là gì?

Công cụ dành cho nhà phát triển là gì?

Cơ sở dữ liệu phi máy chủ là gì?

Điện toán phi máy chủ là gì?

Điện toán siêu máy tính là gì?

Dữ liệu tổng hợp là gì?

Máy chủ đám mây là gì?

Truyền dữ liệu trong thời gian thực là gì?

Apache HBase là gì?

Apache Kafka là gì?

Mã nguyên mẫu là gì?

Chất lượng mã là gì?

GAN là gì?

Tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo là gì?

Apache Spark là gì?

Tổ chức lời nhắc là gì?

Kết nối mạng đám mây là gì?

Giám sát và quản lý từ xa là gì?

Cơ sở hạ tầng đám mây là gì?

Tự động hóa thông minh là gì?

Stable Diffusion là gì?

Máy chủ chuyên dụng là gì?

Quản lý sự cố là gì?

Mô hình ngôn ngữ lớn là gì?

Mô hình nền tảng là gì?

Lưu trữ đám mây là gì?

iPaaS là gì?

IAC là gì?

CLI là gì?

Web3 là gì?

Máy khách có cấu hình tối thiểu là gì?

Khả năng tương tác là gì? 

Lưới dịch vụ là gì?

Quản trị dữ liệu là gì?

SMS là gì?

Nghiệp vụ thông minh là gì?

Cơ sở dữ liệu véc-tơ là gì?

Thị giác máy tính là gì?

BGD (Giao thức cổng đường biên) là gì?

CORS là gì?

Trình quản lý cơ sở hạ tầng mô phỏng là gì?

RTT trong kết nối mạng là gì?

Dữ liệu bộ gen là gì?

CIDR là gì?

Dịch vụ thông báo đẩy là gì?

Tự động hóa mạng CSP là gì?

Hội thảo video là gì?

Đào tạo siêu tham số là gì?

Chip máy tính là gì?

Đám mây dữ liệu là gì?

Mã thấp là gì?

Kiểu nhắn tin pub/sub là gì?

SLA (Thỏa thuận mức dịch vụ) là gì?

Repo là gì?

KVM là gì?

Dữ liệu truyền phát trực tiếp là gì?

DevSecOps là gì?

Ảo hóa là gì?

Phát hiện bất thường là gì?

Phân tích bảo mật là gì?

Phân tích dự đoán là gì?

Dịch vụ kênh trung kế thoại chạy giao thức SIP là gì?

Học sâu là gì?

Cơ sở dữ liệu là gì?

Độ trễ là gì?

Hồi quy tuyến tính là gì?

Cân bằng tải là gì?

Mô phỏng Monte Carlo là gì?

.NET là gì?

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là gì?

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) là gì?

Overfitting là gì?

Định tuyến là gì?

Phân tích cảm xúc là gì?

SQL là gì?

SRE là gì?

XML là gì?

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) là gì?

Chứng chỉ SSL và TLS là gì?

Trực quan hóa dữ liệu là gì?

IDE là gì?

Nguồn mở là gì?

Kiến trúc hướng dịch vụ là gì?

Thiết kế tính năng là gì?

GRC là gì?

Scrum là gì?

Dịch máy là gì?

Bảo mật điểm cuối là gì?

Mạng diện rộng (WAN) là gì?

Lưu trữ web là gì?

Mạng phân phối nội dung (CDN) là gì?

Máy học (ML) là gì?

Phần mềm trung gian là gì?

NAS (Máy chủ lưu trữ kết nối với mạng) là gì?

Mạng nơ-ron là gì?

OCR (Nhận dạng ký tự quang học) là gì?

Python là gì?

API RESTful là gì?

Phân tích văn bản là gì?

DNS (Dịch vụ tên miền) là gì?

Phục hồi sau thảm họa CNTT là gì?

DDOS là gì?

Gắn nhãn dữ liệu là gì?

Tích hợp liên tục là gì?

Thị giác máy tính là gì?

Lưu trữ đám mây là gì?

Lưu trữ bộ nhớ đệm là gì?

Dữ liệu lớn là gì?

Nhà phát triển full stack là gì?

Kho hồ dữ liệu là gì?

Chatbot là gì?

CDN là gì?

Cơ sở dữ liệu NoSQL là gì?

Vi dịch vụ là gì?

OpenSearch là gì?

MongoDB là gì?

DevOps là gì?

Hồ dữ liệu là gì?

Docker là gì?

IPSEC là gì?

Jaeger là gì? 

SSO (Đăng nhập đơn) là gì?

VPS (Máy chủ riêng ảo) là gì?

Kiến trúc định hướng theo sự kiện (EDA) là gì?

ETL là gì?

Điện toán lưới là gì?

Điện toán lượng tử là gì?

Lưu trữ tệp trên đám mây là gì?

Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) là gì?

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) là gì?

Đám mây lai là gì?

Trung tâm dữ liệu là gì?

Khai thác dữ liệu là gì?

Công cụ so sánh đám mây có nội dung giúp người đọc hiểu các trường hợp sử dụng thường gặp về thời điểm sử dụng giải pháp đám mây này hay giải pháp đám mây khác. So sánh và đối chiếu các giải pháp đám mây, đồng thời tìm hiểu các điểm khác biệt nhỏ giữa những trường hợp sử dụng khác nhau phù hợp nhất với tình huống của bạn. 

Cơ sở dữ liệu BASE so với ACID

Cassandra so với HBase

Khoa học dữ liệu so với AI

Máy chủ chuyên dụng so với VPS

IPv4 so với IPv6

RabbitMq so với Redis

So sánh giữa Hình ảnh Docker và Bộ chứa

So sánh giữa MariaDB và PostgreSQL

So sánh giữa Máy học có giám sát và Máy học không giám sát

So sánh giữa Kafka và Spark

So sánh giữa VDI và VPN

So sánh giữa Đám mây công khai và Đám mây riêng

So sánh giữa NFS và CIFS

So sánh giữa Redis và MongoDB

So sánh giữa Máy chủ web và Máy chủ ứng dụng

So sánh giữa SQL và MySQL

So sánh giữa XML và HTML

So sánh giữa Hồi quy logistic và Hồi quy tuyến tính?

So sánh giữa YAML và JSON

So sánh giữa Nghiệp vụ thông minh và Máy học

So sánh giữa Docker và VM

So sánh giữa Thông lượng và Độ trễ

So sánh giữa Sao lưu gia tăng, Sao lưu khác biệt và các hình thức sao lưu khác

So sánh giữa ETL và ELT

So sánh giữa APT và APT-GET

So sánh giữa Kiến trúc đơn khối và Kiến trúc vi dịch vụ

So sánh giữa Frontend và Backend

So sánh giữa MariaDB và MySQL

So sánh giữa Trí tuệ nhân tạo và Máy học

So sánh giữa Máy học và Học sâu

So sánh giữa SSL và TLS

So sánh giữa JSON và XML

So sánh giữa SSD và HDD

So sánh giữa bộ chứa và máy ảo

So sánh giữa Hồ dữ liệu, Kho dữ liệu và Tập hợp dữ liệu

So sánh giữa LAN và WAN

Mô hình dữ liệu logic so với Mô hình dữ liệu vật lý

Khả năng giám sát so với Khả năng quan sát

Phiên bản theo nhu cầu so với Phiên bản đặt trước

Terraform so với K8s

So sánh giữa ALB, NLB và GLB

Dữ liệu có cấu trúc so với Dữ liệu phi cấu trúc

Học sâu so với Mạng nơ-ron

So sánh giữa Đồ thị và Cơ sở dữ liệu quan hệ

NFS so với iSCSI

SaaS so với kiến trúc tại chỗ

So sánh giữa Kafka và Redis

So sánh giữa Phần mềm giám sát máy ảo loại 1 và loại 2

So sánh giữa Agile và DevOps

So sánh giữa SOA và Vi dịch vụ

So sánh giữa Lưu trữ khối dữ liệu, Lưu trữ tệp và Lưu trữ đối tượng

So sánh giữa Vi dịch vụ và API

So sánh giữa MongoDB và PostgreSQL

So sánh giữa NFS và SMB

So sánh giữa gRPC và REST

So sánh giữa RPC và REST

So sánh giữa MongoDB và MySQL

So sánh giữa Bộ vi xử lý và Bộ vi điều khiển

So sánh giữa Cassandra và MongoDB

So sánh giữa Cơ sở dữ liệu quan hệ và Cơ sở dữ liệu phi quan hệ

So sánh giữa SDK và API

So sánh giữa Kafka và RabbitMQ

So sánh giữa Proxy và VPN

So sánh giữa GraphQL và API Rest

So sánh giữa Hadoop và Spark

So sánh giữa Kubernetes và Docker

So sánh giữa HTTPS và HTTP

So sánh giữa SOAP và REST

So sánh giữa MySQL và PostgreSQL

So sánh giữa Ứng dụng web, Ứng dụng gốc và Ứng dụng lai

So sánh giữa GPU và CPU

So sánh giữa OLAP và OLTP

Nội dung của Người bán theo hồ sơ (SoR) giúp Khách hàng hiểu được các quy định về hóa đơn, thanh toán, thuế và bên ký kết của họ cho từng khu vực pháp lý. Xem Câu hỏi thường gặp cho Người bán theo hồ sơ cụ thể của bạn bên dưới. Để biết thêm thông tin về SOR, hãy xem Tìm người bán theo hồ sơ.

Câu hỏi thường gặp về AWS Australia – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Úc.
Câu hỏi thường gặp về AWS SBL – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Brazil.
Câu hỏi thường gặp về AWS Canada – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Canada.
Câu hỏi thường gặp về AWS India – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Ấn Độ.
Câu hỏi thường gặp về AWS Japan – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Nhật Bản.
Câu hỏi thường gặp về AWS Malaysia – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Malaysia.
Câu hỏi thường gặp về AWS New Zealand – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở New Zealand.

Câu hỏi thường gặp về AWS Singapore – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Singapore.
Câu hỏi thường gặp về AWS South Africa – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Nam Phi
Câu hỏi thường gặp về AWS Korea – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Hàn Quốc.
Câu hỏi thường gặp về AWS Turkey – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Câu hỏi thường gặp về AWS Europe – trang này cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi (ngoài Nam Phi).