Dịch vụ lưu trữ web trên AWS

Có được dịch vụ lưu trữ web linh hoạt và có thể mở rộng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh của bạn.

Lý do bạn nên sử dụng AWS để lưu trữ web?

AWS cung cấp các giải pháp lưu trữ web đám mây giá cả phải chăng được tùy chỉnh cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức chính phủ. Với một loạt các tùy chọn lưu trữ trang web, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn một tùy chọn phù hợp với bạn.
Hỗ trợ nhiều nền tảng

AWS hỗ trợ nhiều tùy chọn CMS khác nhau, bao gồm WordPress, Drupal, Joomla, v.v., cùng với việc cung cấp SDK cho các nền tảng phổ biến như Java, Ruby, PHP, Node.js và .Net.

Trung tâm dữ liệu khắp thế giới

Khách hàng của bạn có thể ở khắp nơi trên thế giới. Với AWS, bạn có thể có một trung tâm dữ liệu hoặc CDN lưu trữ trang web của mình ở bất kỳ vị trí địa lý nào bạn chọn chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Có thể điều chỉnh quy mô ngay từ ngày đầu tiên

Chúng tôi cung cấp cơ sở hạ tầng được thiết kế để thích ứng với lưu lượng truy cập trang web biến động, phù hợp liền mạch với thời gian yên tĩnh và đột biến đột ngột do các chiến dịch và chia sẻ trên mạng xã hội.

Mô hình giá linh hoạt

Mô hình giá linh hoạt của chúng tôi đảm bảo bạn chỉ phải trả phí cho các tài nguyên bạn sử dụng, không có hợp đồng dài hạn và tùy chọn trả theo mức sử dụng hoặc định giá cố định hàng tháng.

Lý do bạn nên sử dụng AWS để lưu trữ web?

  • AWS hỗ trợ nhiều tùy chọn CMS khác nhau, bao gồm WordPress, Drupal, Joomla, v.v., cùng với việc cung cấp SDK cho các nền tảng phổ biến như Java, Ruby, PHP, Node.js và .Net.

  • Khách hàng của bạn có thể ở khắp nơi trên thế giới. Với AWS, bạn có thể có một trung tâm dữ liệu hoặc CDN lưu trữ trang web của mình ở bất kỳ vị trí địa lý nào bạn chọn chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

  • Chúng tôi cung cấp cơ sở hạ tầng được thiết kế để thích ứng với lưu lượng truy cập trang web biến động, phù hợp liền mạch với thời gian yên tĩnh và đột biến đột ngột do các chiến dịch và chia sẻ trên mạng xã hội.

  • Mô hình giá linh hoạt của chúng tôi đảm bảo bạn chỉ phải trả phí cho các tài nguyên bạn sử dụng, không có hợp đồng dài hạn và tùy chọn trả theo mức sử dụng hoặc định giá cố định hàng tháng.

Lưu trữ trang web đơn giản

Các trang web đơn giản thường bao gồm một máy chủ web duy nhất chạy Hệ thống quản lý nội dung (CMS), chẳng hạn như WordPress hoặc một ứng dụng thương mại điện tử, chẳng hạn như Magento hoặc ngăn xếp phát triển, như LAMP. Phần mềm này giúp dễ dàng xây dựng, cập nhật, quản lý và phân phối nội dung trang web của bạn.

Sử dụng Amazon Lightsail

 Amazon Lightsail là cách dễ nhất để khởi chạy và quản lý một máy chủ web sử dụng AWS với mức giá thấp, dự báo được

 Phù hợp nhất cho các trang web được xây dựng trên các hệ thống phát triển như LAMP, LEMP, MEAN, Node.Js và không có khả năng mở rộng vượt quá 5 máy chủ

 Lý tưởng cho những khách hàng muốn quản lý máy chủ web riêng trên một bảng điều khiển để quản lý máy chủ web, DNS và kết nối mạng của mình

Tìm hiểu thêm về Amazon Lightsail (1:42)

Lưu trữ ứng dụng web một trang

Trang web tĩnh cung cấp HTML, JavaScript, hình ảnh, video và các tệp khác cho khách truy cập trang web của bạn và không chứa mã ứng dụng phía máy chủ như PHP hoặc ASP.NET. Chúng thường được sử dụng để phân phối các trang web cá nhân hoặc tiếp thị. Các trang web tĩnh có chi phí rất thấp, mang đến mức độ tin cậy cao mà không yêu cầu quản trị máy chủ, đồng thời có khả năng điều chỉnh quy mô để xử lý lưu lượng truy cập cấp doanh nghiệp mà người dùng không phải mất công xử lý thêm công việc gì.

Sử dụng Bảng điều khiển AWS Amplify

 AWS Amplify cung cấp một quy trình công việc hoàn chỉnh để phát triển, triển khai và lưu trữ ứng dụng web một trang hoặc trang web tĩnh có phụ trợ phi máy chủ

 Phù hợp nhất cho các trang web được xây dựng bằng trình tạo trang tĩnh như Gatsby JS, React-static, Jekyll và Hugo, cũng như cho các trang web không chứa tập lệnh phía máy chủ, như PHP hoặc ASP.NET

 Sử dụng Ứng dụng web lũy tiến hay PWA

Giới thiệu về AWS Amplify (4:00)

Lưu trữ trang web tĩnh đơn giản

Ứng dụng web tĩnh chỉ cần một lần tải trong trình duyệt web được gọi là Ứng dụng web một trang. Người dùng có thể thực hiện các hành động tiếp theo thông qua HTML, JavaScript và CSS được tải sẵn trong trình duyệt. Dữ liệu phụ trợ được truy cập qua API GraphQL hoặc REST, các API này tìm nạp nội dung từ một kho lưu trữ dữ liệu và cập nhật giao diện người dùng mà không cần tải lại trang.

Sử dụng Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3)

 Amazon S3 là kho lưu trữ đối tượng với một giao diện dịch vụ web đơn giản để lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất kỳ đâu trên web

 Phù hợp nhất cho các trang web không chứa tập lệnh phía máy chủ như PHP hoặc ASP.NET và khách hàng không muốn quản lý cơ sở hạ tầng

 Sử dụng cho các trang web thay đổi không thường xuyên với ít tác giả và cần điều chỉnh quy mô cho các khoảng thời gian lưu lượng truy cập cao không thường xuyên

Giới thiệu về Amazon S3 (4:31)

Lưu trữ web dành cho doanh nghiệp

Các trang web dành cho doanh nghiệp bao gồm các trang web tiếp thị và truyền thông rất phổ biến, cũng như trang web xã hội, du lịch cũng như trang web có chứa các ứng dụng có dung lượng lớn khác. Ví dụ: Lamborghini, Coursera và Nordstrom sử dụng AWS để lưu trữ trang web của họ. Các trang web dành cho doanh nghiệp cần phải chủ động mở rộng tài nguyên cũng như luôn sẵn sàng hỗ trợ các trang web được yêu cầu nhiều nhất cũng như các trang web có lưu lượng truy cập cao.

Sử dụng Điện toán đám mây linh hoạt (EC2) của Amazon

 Amazon EC2 cung cấp dung lượng tính toán có thể thay đổi kích thước trên đám mây và cho phép bạn chỉ trả tiền cho dung lượng mà bạn sử dụng trên thực tế

 Phù hợp nhất cho các trang web sử dụng nhiều máy chủ web trên ít nhất hai trung tâm dữ liệu và các trang web cần điều chỉnh quy mô bằng cách sử dụng cân bằng tải hoặc cơ sở dữ liệu bên ngoài

 Được thiết kế dành cho các khách hàng cần khả năng kiểm soát và mức linh hoạt tối đa cho việc quản lý và định cấu hình máy chủ web của họ

Giới thiệu về Amazon EC2 (4:02)

Hướng dẫn thực hành

Duyệt xem các hướng dẫn của chúng tôi để nâng cao kiến thức của bạn về việc xây dựng trang web với AWS.
Túi mua sắm bán lẻ