Đào tạo và Chứng nhận

Học hỏi từ các chuyên gia AWS. Nâng cao kỹ năng và hiểu biết của bạn.

Xây dựng tương lai của bạn trên Đám mây AWS.

Tổ chức cần những người có kỹ năng về đám mây để giúp chuyển đổi công việc của họ. AWS Training and Certification giúp bạn xây dựng và xác thực kỹ năng về đám mây của bạn để bạn có thể tận dụng được nhiều lợi ích của đám mây hơn. Nội dung của chúng tôi được chuyên gia của AWS xây dựng và cập nhật thường xuyên nhằm theo kịp các cập nhật của AWS, qua đó giúp đảm bảo là bạn học được những kiến thức mới nhất và kỹ năng về đám mây của bạn luôn nhạy bén.

Chúng tôi tổ chức cả đào tạo kỹ thuật số và tại lớp học, nên bạn có thể chọn học trực tuyến theo tốc độ học của bạn hoặc tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất từ cán bộ đào tạo. Cho dù bạn chỉ mới vừa bắt đầu, phát triển kỹ năng dựa trên kỹ năng CNTT hiện có hoặc củng cố kiến thức về đám mây, AWS Training and Certificatio có thể giúp bạn trở nên hiệu quả hơn và làm được nhiều việc hơn trên đám mây.

Đào tạo và chứng nhận từ AWS

Nội dung mới về đào tạo và chứng nhận

Khám phá các khóa học mới về machine learning và nhiều nội dung khác nữa

Bắt đầu xây dựng kỹ năng Machine Learning (ML) với các khóa AWS Training and Certification mới dựa trên giáo trình đào tạo của và dành cho chuyên gia AWS. Học tập bằng những khóa học theo nhu cầu, phòng thực hành tại chỗ, v.v.

Mới bổ sung: Hàng trăm khóa đào tạo kỹ thuật số miễn phí

Chúng tôi vừa mới tăng gấp đôi khóa đào tạo kỹ thuật số miễn phí về dịch vụ và danh mục AWS, tất cả được thiết kế để cho phép bạn tìm hiểu nội dung căn bản về AWS theo tốc độ học của bạn.

Các khóa đào tạo ôn luyện trước kỳ thi kỹ thuật số mới miễn phí

Chúng tôi giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certification dễ dàng hơn với bảy khóa học Ôn luyện trước kỳ thi mới, ở dạng kỹ thuật số và theo nhu cầu—do AWS xây dựng và hiện được cung cấp miễn phí.

Bắt đầu

illustration_digital

Đào tạo kỹ thuật số miễn phí

Học tập với hàng trăm khóa học kỹ thuật số miễn phí, theo nhịp độ cá nhân về nội dung căn bản liên quan đến AWS.
program_classroom-training_275x135

Đào tạo trên lớp học

Nâng cao kỹ năng chuyên môn và học tập từ cán bộ đào tạo chính thức của AWS.
program_certification_275x135

AWS Certification

Chứng thực chuyên môn của bạn bằng giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành.

Lợi ích

Học tập theo tốc độ học của bạn

Chọn loại đào tạo theo nhu cầu phù hợp với vai trò, lĩnh vực giải pháp và trình độ chuyên môn của bạn.

Đào tạo với chuyên gia AWS

Xây dựng các kỹ năng chuyên môn và tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất từ một cán bộ đào tạo được công nhận. Chọn khóa học trực tiếp hoặc ảo.

Nhận chứng chỉ AWS

Chứng thực kỹ năng Đám mây AWS của bạn và củng cố độ xác thực của bạn bằng giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành.

Chọn lộ trình học tập của bạn

Xây dựng kỹ năng đám mây và nhận Chứng nhận AWS với lộ trình học tập theo vai trò phù hợp với bạn.

Lộ trình học tập theo vai trò

Xây dựng kỹ năng đám mây và nhận Chứng nhận AWS với lộ trình học tập theo vai trò phù hợp với bạn.
icon_cloud-practitioner1
Người thao tác với đám mây

Tìm hiểu nội dung căn bản và biện pháp thực hành tốt nhất về đám mây.

Tìm hiểu thêm >>

icon_solutions-architect
Kiến trúc sư

Tìm hiểu cách thiết kế các hệ thống có độ sẵn sàng cao.

Tìm hiểu thêm >>

icon_developer
Nhà phát triển

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây.

Tìm hiểu thêm >>

icon_operations
Vận hành

Tìm hiểu cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống.

Tìm hiểu thêm >>

Lộ trình học tập theo giải pháp

Nâng cao kỹ năng và chuyên môn của bạn bằng lộ trình học tập dựa trên giải pháp phù hợp với bạn.
icon_machine-learning1
Machine Learning

Nghiên cứu sâu bằng cùng một chương trình học tập được sử dụng để đào tạo nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu của Amazon.

Tìm hiểu thêm >>

icon_storage
Lưu trữ

Tăng trình độ từ nắm bắt kiến thức nền tảng đến khả năng phân tích chuyên sâu về kỹ thuật
để nâng cao chuyên môn về dịch vụ lưu trữ trên AWS.

Tìm hiểu thêm >>

icon_media-services
Dịch vụ phương tiện truyền thông AWS

Tìm hiểu cách tạo những trải nghiệm phương tiện truyền thông chất lượng chuyên nghiệp bằng cách sử dụng dịch vụ AWS Elemental.

Tìm hiểu thêm >>

Chuỗi các khóa học về nền tảng của Internet of Things

Trang bị kinh nghiệm sâu rộng, kiến thức cũng như kỹ năng nền tảng cho bất kỳ người nào quan tâm đến IoT.

Tiếp cận hệ tư duy Serverless

Tìm hiểu cách triển khai mà không phải cung cấp, thay đổi quy mô hoặc quản lý máy chủ.

Sử dụng AWS CLI với Amazon S3: Cải thiện hiệu suất bằng cách sử dụng Nhiều luồng dữ liệu

Tìm hiểu cách dùng và cấu hình AWS CLI nhằm sử dụng nhiều luồng dữ liệu để tải lên và tải xuống dữ liệu từ Amazon S3.

Ôn luyện trước kỳ thi: Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS - Chuyên môn

Chuẩn bị cho kỳ thi để xác thực kỹ năng của bạn về triển khai các dịch vụ Dữ liệu lớn AWS cốt lõi.

Bài học: Di chuyển Oracle sang Amazon Aurora

Khám phá các biện pháp thực hành tốt nhất với di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang AWS.

Giới thiệu về container

Container ngày càng trở nên quan trọng trong việc đóng gói và triển khai ứng dụng của bạn. Khóa học giới thiệu này sẽ giúp bạn tìm hiểu về lịch sử và khái niệm phía sau kỹ thuật sử dụng container.

Cách tích hợp một Raspberry Pi

Tìm hiểu từng bước quy trình tích hợp Raspberry Pi r3 B+ và cho phép dữ liệu truyền sang AWS IoT Core.

Bắt đầu với S3

Bắt đầu với lưu trữ trên đám mây trên AWS bằng cách sử dụng các biện pháp thực hành tốt nhất.