Đào tạo và Chứng nhận

Học hỏi từ các chuyên gia AWS. Nâng cao kỹ năng và hiểu biết của bạn.

Xây dựng tương lai của bạn trên AWS Cloud.

Các tổ chức cần những cá nhân có kỹ năng về nền tảng đám mây để giúp thay đổi tình hình kinh doanh. AWS Training and Certification sẽ giúp bạn xây dựng và chứng thực các kỹ năng về nền tảng đám mây của mình, để bạn có thể tận dụng được nhiều hơn từ đám mây. Nội dung của chúng tôi do các chuyên gia tại AWS xây dựng và được cập nhật thường xuyên để theo kịp các bản cập nhật AWS, vì vậy, bạn có thể an tâm rằng mình đang được học những kiến thức mới nhất và luôn có cơ hội cập nhật kỹ năng về đám mây.

Chúng tôi cung cấp cả hai hình thức đào tạo kỹ thuật số và tập trung, vì vậy bạn có thể chọn học trực tuyến theo tốc độ của riêng hoặc tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất từ người hướng dẫn. Dù bạn chỉ vừa mới bắt đầu, đang tích lũy dựa trên kỹ năng CNTT hiện có hay đang trau dồi thêm kiến thức về nền tảng đám mây, thì AWS Training and Certification vẫn có thể giúp bạn nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc trên đám mây.

Đào tạo và chứng nhận từ AWS

Thông tin mới về chương trình Đào tạo và chứng nhận

Khóa học kỹ thuật số mới - Triển khai và thay đổi quy mô ứng dụng với Amazon Lightsail

Khóa học trực tuyến miễn phí này đưa các khái niệm triển khai vào thực tiễn. Thông qua các video và phòng thực hành được hướng dẫn từng bước, học viên sẽ hiểu được các lợi ích và biện pháp thực hành tốt nhất của Amazon Lightsail.

Nội dung cơ bản mới về AWS: Xây dựng khóa học ứng dụng serverless trên Coursera

Học theo yêu cầu, tùy theo từng trường hợp trên Coursera, từ các chuyên gia tại AWS, phát triển các kỹ năng trong các giải pháp không có máy chủ, nơi họ có thể xây dựng và chạy các ứng dụng hiện đại mà không phải bận tâm đến máy chủ.

Khóa học kỹ thuật số mới - AWS DeepRacer: Thúc đẩy bằng cách Học tăng cường

Khóa học kỹ thuật số mới này sẽ giúp bạn tăng tốc bằng các kỹ năng ML của mình! Khóa học miễn phí này đưa ứng dụng khái niệm học tập bằng máy và học tập tăng cường vào thực tiễn. 

Machine Learning - Chứng nhận chuyên môn

Machine Learning được chứng nhận AWS - Chuyên môn là một chứng chỉ mới do các chuyên gia của AWS tạo ra. Chứng chỉ này xác thực các kỹ năng theo yêu cầu cần thiết để xây dựng và điều chỉnh các mô hình dữ liệu. Hãy tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp và bản thân bạn trong lĩnh vực đang phát triển này. 

Bắt đầu

illustration_digital

Đào tạo kỹ thuật số miễn phí

Tìm hiểu hàng trăm khóa học kỹ thuật số miễn phí và tùy theo tốc độ cá nhân về các nội dung cơ bản của AWS.
program_classroom-training_275x135

Đào tạo trên lớp

Nâng cao kỹ năng chuyên môn và học tập từ người hướng dẫn được chính thức công nhận của AWS.
program_certification_275x135

AWS Certification

Chứng thực chuyên môn của bạn bằng giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành.

Lợi ích

Học theo tốc độ của riêng bạn

Lựa chọn đào tạo theo nhu cầu phù hợp với vai trò, lĩnh vực giải pháp và trình độ chuyên môn.

Đào tạo với Chuyên gia của AWS

Xây dựng kỹ năng chuyên môn và tìm hiểu những biện pháp thực hành tốt nhất từ người hướng dẫn được chính thức công nhận. Lựa chọn các khóa học ảo hoặc trực tiếp.

Nhận chứng chỉ AWS

Chứng thực các kỹ năng về nền tảng Đám mây AWS và nâng cao uy tín của bạn bằng giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành.

Chọn lộ trình học tập của bạn

Xây dựng kỹ năng đám mây và nhận AWS Certification với lộ trình học tập theo vai trò phù hợp với bạn.

Lộ trình học tập theo Vai trò

Xây dựng kỹ năng đám mây và nhận AWS Certification với lộ trình học tập theo vai trò phù hợp với bạn.
icon_cloud-practitioner1
Người thao tác với đám mây

Tìm hiểu các kiến thức nền tảng và biện pháp thực hành tốt nhất của nền tảng đám mây.

Tìm hiểu thêm >>

icon_solutions-architect
Kiến trúc sư

Tìm hiểu cách thiết kế các hệ thống có khả năng sử dụng cao.

Tìm hiểu thêm >>

icon_developer
Nhà phát triển

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây.

Tìm hiểu thêm >>

icon_operations
Vận hành

Tìm hiểu cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống.

Tìm hiểu thêm >>

Lộ trình học tập theo Giải pháp

Nâng cao kỹ năng và chuyên môn với lộ trình học tập theo giải pháp phù hợp với bạn.
icon_machine-learning1
Machine Learning

Tìm hiểu chi tiết chương trình giảng dạy giống như chương trình được sử dụng để đào tạo các lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu của Amazon.

Tìm hiểu thêm >>

icon_storage
Lưu trữ

Tăng trình độ từ nắm bắt kiến thức nền tảng đến khả năng phân tích chuyên sâu về kỹ thuật
để nâng cao chuyên môn về dịch vụ lưu trữ trên AWS của bạn.

Tìm hiểu thêm >>

icon_media-services
Dịch vụ phương tiện truyền thông AWS

Tìm hiểu cách kiến tạo những trải nghiệm phương tiện truyền thông chất lượng chuyên nghiệp bằng dịch vụ AWS Elemental.

Tìm hiểu thêm >>

AWS DeepRacer: Thúc đẩy bằng cách Học tăng cường

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình để phát triển các kỹ năng ML cốt lõi của bạn.

Các nền tảng của Internet of Things

Trang bị kinh nghiệm sâu rộng, kiến thức cũng như kỹ năng nền tảng cho bất kỳ người nào quan tâm đến IoT.

Những điều cần biết cho người thao tác với Đám mây AWS (Phiên bản thứ hai)

Tìm hiểu những quy tắc cơ bản của Đám mây AWS và chuẩn bị cho kỳ thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS.

Tiếp cận hệ tư duy Serverless

Tìm hiểu cách phát triển mà không cần cung cấp, mở rộng quy mô hoặc quản lý máy chủ.

Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi: Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS - Chuyên môn

Chuẩn bị cho kỳ thi chứng thực kỹ năng của bạn trong việc triển khai dịch vụ Dữ liệu lớn cốt lõi của AWS.

Bài học: Di chuyển Oracle sang Amazon Aurora

Tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất khi chuyển cơ sở dữ liệu Oracle vào AWS.

Giới thiệu về Bộ chứa

Bộ chứa là một phương thức ngày càng quan trọng để đóng gói và triển khai ứng dụng của bạn. Khóa học mở đầu này sẽ hướng dẫn bạn về lịch sử và các khái niệm về sử dụng bộ chứa.

Cách Tích hợp Raspberry Pi

Tìm hiểu từng bước quy trình tích hợp Raspberry Pi r3 B+ và cho phép dữ liệu truyền sang AWS IoT Core.