Đặt lịch thi

Tìm tùy chọn kiểm tra phù hợp với bạn nhất

AWS Certifications xác thực kiến thức, kỹ năng và chuyên môn về Đám mây AWS. Các ứng viên tham gia kỳ thi để giành một trong bốn chứng nhận cấp độ Cơ bản, theo vai trò hoặc Chuyên môn. Để duy trì tiêu chuẩn cao của kỳ thi giành AWS Certification, các kỳ thi sẽ được tính giờ và có giám thị. Chúng tôi cung cấp các tùy chọn thuận tiện, linh hoạt cho bạn lựa chọn cách phù hợp nhất để tham gia kỳ thi.

Chúng tôi cung cấp các kỳ thi qua hai nhà cung cấp dịch vụ khảo thí, Pearson VUE và PSI. Cả hai nhà cung cấp đều tổ chức kỳ thi lấy AWS Certification trên toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu các tùy chọn từ cả hai nhà cung cấp để xác định tùy chọn thuận tiện nhất cho mình dựa trên địa điểm bạn muốn thực hiện kỳ thi và mọi yêu cầu sắp xếp cụ thể mà bạn có thể cần. Lưu ý: Kể từ ngày 1 tháng 1, tất cả Kỳ thi chứng nhận AWS sẽ do Pearson VUE tổ chức. PSI sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ khảo thí cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 lúc 23:59 (theo giờ UTC). Tìm hiểu thêm.

Giám thị trực tuyến

Giám thị trực tuyến là môi trường kiểm tra cho phép bạn thực hiện kiểm tra từ không gian riêng bất kỳ, chẳng hạn như tại nhà hoặc văn phòng. Bạn sử dụng máy tính riêng cho kỳ thi và trao đổi với giám thị theo dõi từ xa kỳ thi của bạn qua cả ứng dụng chia sẻ màn hình lẫn webcam. Bạn có thể đặt đa số các lịch thi 24/7. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lên lịch kiểm tra trước để có nhiều khả năng tìm được thời gian thuận tiện cho mình.

Tính năng giám thị trực tuyến có sẵn đối với tất cả các Kỳ thi chứng nhận AWS từ một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo thí, Pearson VUE hoặc PSI. Xem lại thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết về các tùy chọn có sẵn thông qua mỗi nhà cung cấp chương trình khảo thí:

Tùy chọn có sẵn  PSI  Pearson VUE 
Ngôn ngữ giám thị và thời gian khả dụng Tiếng Anh 24x7; Tiếng Quan thoại 24x7  Tiếng Anh 24x7; Tiếng Nhật 24x7; Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ la-tinh) Thứ Hai - Thứ Sáu, 10:00 sáng - 5:45 chiều EST 
Kỳ thi  Tất cả các Kỳ thi chứng nhận AWS ngoại trừ SysOps Administrator - Associate ở Trung Quốc
Tất cả các Kỳ thi chứng nhận AWS*

*Ở Trung Quốc đại lục, kỳ thi AWS Certified SysOps Administrator – Associate (SOA-C02) chỉ có tại các trung tâm khảo thí do Pearson VUE tổ chức.

Trung tâm kiểm tra

Các trung tâm kiểm tra là các cơ sở hoạt động độc lập với AWS, cung cấp giám thị trực tiếp cũng như thiết bị kỹ thuật cần thiết cho kỳ thi, chẳng hạn như máy tính đáp ứng yêu cầu hệ thống và bảo mật. Bạn sẽ sử dụng máy tính của trung tâm kiểm tra để làm bài thi và một nhân viên tại chỗ sẽ hỗ trợ bạn đăng ký và lưu trữ bài thi của bạn. Thời gian hẹn có thể thay đổi tùy theo trung tâm khảo thí.

Để tìm trung tâm khảo thí gần bạn, hãy tìm vùng sẵn sàng bằng Mã ZIP đối với Pearson VUEPSI.

Lưu ý: Một số trung tâm kiểm tra hiện đã đóng cửa theo chỉ đạo y tế địa phương. Vui lòng tham khảo thông tin từ Pearson VUE PSI để tìm hiểu thêm và để xác nhận các biện pháp an toàn và các biện pháp y tế mới nhất.

Lên lịch thi

Từ Tài khoản AWS Certification của mình, bạn có thể lên lịch thi với một trong hai nhà cung cấp dịch vụ khảo thí Pearson VUE hoặc PSI. Sau khi đặt lịch thi, vui lòng kiểm tra lại email xác nhận bài thi từ nhà cung cấp bài thi mà bạn lựa chọn. Email này có chứa các nội dung phù hợp về các chính sách và điều khoản liên quan đến lịch thi của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc lên lịch bài thi của bạn.

Tìm hiểu thêm về Kỳ thi AWS Certification

Trước khi đặt lịch thi AWS Certification, bạn nên xem lại các lựa chọn sẵn có và ngôn ngữ bạn muốn cho bài thi.

Bạn cũng có thể xem lại Các chính sách và thông tin về AWS Certificationđể biết thêm thông tin về quy trình kiểm tra, cách yêu cầu sắp xếp thi và nhiều nội dung khác.

Chọn
 • Chọn
 • Tính sẵn có và lệ phí của tất cả các bài thi
 • AWS Certified Cloud Practitioner
 • AWS Certified Solutions Architect - Associate
 • AWS Certified SysOps Administrator - Associate
 • AWS Certified Developer - Associate
 • AWS Certified Solutions Architect - Professional
 • AWS Certified DevOps Engineer - Professional
 • AWS Certified Advanced Networking - Specialty
 • Bộ xây dựng kỹ năng Alexa được chứng nhận AWS - Chuyên môn
 • AWS Certified Data Analytics - Specialty
 • AWS Certified Database - Specialty
 • Machine Learning được chứng nhận AWS – Chuyên môn
 • AWS Certified Security - Specialty
 • AWS Certified: SAP on AWS - Specialty