Khám phá tất cả kỳ thi Chứng nhận AWS

Khám phá tất cả bài thi AWS Certification có sẵn của chúng tôi. Nhận thông tin về lệ phí thi, ngôn ngữ có sẵn và lựa chọn thi cho từng bài thi bên dưới.

Khi được AWS chứng nhận, bạn có thể thúc đẩy sự nghiệp của mình, cho dù bạn đang muốn tìm một vai trò mới, thể hiện kỹ năng để đảm nhận một dự án mới hay trở thành chuyên gia hàng đầu trong nhóm của bạn. Sau đây là 3 lý do:

Chuẩn bị tương lai của bạn

28%

là mức tăng trưởng dự báo cho các công việc đòi hỏi kỹ năng đám mây trong vòng 5 năm tới. Chuẩn bị cho bài thi là một cách tuyệt vời để xây dựng kỹ năng mới.1

Cho thấy khả năng sáng tạo của bạn

91%

tổ chức có nhân viên được AWS chứng nhận cho biết nhân viên đó đã tăng khả năng đổi mới, sáng tạo nhờ dịch vụ AWS.2

Xây dựng uy tín của bạn

90%

nhà lãnh đạo CNTT sử dụng nhân lực được AWS chứng nhận cho biết năng suất đã cải thiện sau khi nhân viên của họ có được AWS Certification, và 89% lãnh đạo cho thấy khả năng khắc phục sự cố nhanh hơn.2

Các bài thi có sẵn và lệ phí thi

Bạn cần vượt qua một bài thi tính giờ, có giám thị để nhận được chứng chỉ AWS Certification. Bạn có thể tham gia kỳ thi chứng nhận AWS thông qua Pearson VUE – nhà cung cấp tổ chức kỳ thi của chúng tôi. Tìm hiểu về lệ phí thi, ngôn ngữ có sẵn và lựa chọn thi cho từng bài thi bên dưới.

Huy hiệu AWS Certified Cloud Practitioner

Chứng nhận này xác thực mức độ thành thạo về đám mây và kiến thức nền tảng về AWS.


Phí dự thi: 100 USD


Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Bahasa (Indonesia), tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể.


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified Data Engineer – Associate

Chứng nhận này xác thực kỹ năng và kiến thức trong triển khai quy trình dữ liệu cũng như tối ưu hóa chi phí và hiệu năng trên AWS. 


Phí dự thi: 150 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified Developer - Associate

Chứng nhận này xác thực khả năng viết và triển khai ứng dụng trên đám mây. 


Phí dự thi: 150 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh)


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified Solutions Architect - Associate

Chứng nhận này xác thực khả năng thiết kế và triển khai hệ thống phân tán trên AWS.


Phí dự thi: 150 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể, tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) và tiếng Trung phồn thể.


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS SysOps Administrator - Associate

Chứng nhận này xác thực khả năng triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS.


Phí dự thi: 150 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE


Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Chứng nhận này xác thực khả năng tự động hóa hoạt động kiểm thử, triển khai cơ sở hạ tầng và ứng dụng AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified Solutions Architect - Professional

Chứng nhận này xác thực khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá ứng dụng trên AWS theo các yêu cầu đa dạng và phức tạp.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh)


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified Advanced Networking - Specialty

Chứng nhận này xác thực chuyên môn trong việc thiết kế và duy trì kiến trúc mạng cho loạt dịch vụ AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified Machine Learning - Specialty

Chứng nhận này xác thực chuyên môn trong việc xây dựng, đào tạo, điều chỉnh và triển khai mô hình máy học trên AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »
Huy hiệu AWS Certified Security - Specialty

Chứng nhận này xác thực chuyên môn trong việc bảo mật dữ liệu và khối lượng công việc trên Đám mây AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).


Tùy chọn thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Tìm hiểu thêm »

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên cho bài thi?

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để đặt mục tiêu và bắt đầu chuẩn bị cho AWS Certification chưa? Hãy xem tài nguyên để bắt đầu chuẩn bị cho bài thi.

Nhận phiếu kiểm tra

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí cho AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

1 Nguồn: Burning Glass, Skills of Mass Disruption, tháng 12/2020.
2 Nguồn: ESG Research Insights Paper Commissioned của AWS, Understanding the Value of AWS Certifications to Organizations, 2020.