Đào tạo và chứng nhận dành cho Đối tác AWS

Mới! AWS Digital Classroom hiện có sẵn với gói đăng ký Nhóm AWS Skill Builder. Cung cấp cho nhóm của bạn quyền truy cập vào danh mục các khóa học AWS Classroom Training ở định dạng kỹ thuật số linh hoạt và thúc đẩy sự phát triển kỹ năng giữa các nhóm và địa điểm.

Các khóa học dành riêng cho Đối tác AWS từ AWS Training and Certification giúp nhân viên của bạn luôn cập nhật các công nghệ AWS mới nhất để bạn có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, thu hút, phát triển và giữ lại nhân tài đám mây hàng đầu cũng như phát triển doanh nghiệp của mình. Và bất kể tổ chức của bạn phát triển như thế nào, cách tiếp cận linh hoạt của chúng tôi đều đảm bảo có khóa đào tạo phù hợp với mục tiêu, dự án và tùy chọn của bạn, bao gồm các khóa học kỹ thuật số và tại lớp học, phòng thí nghiệm thực hành và trò chơi dựa trên vai trò – tất cả đều do chuyên gia AWS thiết kế.

229%

Tỷ suất hoàn vốn (ROI) *

<6 tháng

Hoàn vốn*

29%

Cải thiện lợi nhuận gộp vào năm thứ 3*

 

 

Thu hút các nhóm của bạn theo cách của họ

Giúp nhóm của bạn xây dựng các kỹ năng thực tế và chuyên môn về đám mây với nhiều trải nghiệm học tập tương tác và thu hút được thiết kế riêng cho Đối tác AWS. Để có thể truy cập vào các khóa học dành cho đối tác, bạn cần tạo tài khoản miễn phí tại cổng Mạng lưới đối tác AWS. Xem hướng dẫn thiết lập tài khoản để tìm hiểu thêm.

“Đám mây đã trở thành kết cấu hoặc yếu tố cơ bản cho mọi công việc chuyển đổi kỹ thuật số. Mục đích của chúng tôi là đào tạo cho mọi tài nguyên đơn lẻ trong tổ chức trên đám mây. Chúng tôi muốn mọi người nhận thức về đám mây và được chứng nhận về đám mây”. – Phó chủ tịch, Tích hợp hệ thống, APAC

Câu chuyện thành công về Đào tạo đối tác

Khám phá Đào tạo và chứng nhận dành cho Đối tác AWS đang thay đổi các hoạt động của Đối tác AWS như thế nào.

IBM Consulting nhận được hơn 22.000 Chứng nhận AWS cho chuyển đổi khách hàng

Kỹ năng đám mây của Cisco với AWS Skill Builder

Ba cách để Salesforce chuyển đổi kỹ năng sang hoạt động trên đám mây thông qua Đào tạo của AWS

Công nghệ Rackspace nâng cao tính bền vững của lực lượng lao động với hơn 2.400 Chứng nhận AWS

Cloudreach đào tạo nhân lực mới bắt đầu trên AWS để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

EPAM tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cho người Ukraine trong thời kỳ khó khăn với chương trình ITSkills4U