.NET trên AWS

Xây dựng, triển khai và phát triển các ứng dụng .NET trên AWS

Tìm hiểu sâu hơn về việc phát triển ứng dụng .NET trên AWS

Bắt đầu
Bắt đầu
Khám phá kiến thức cơ bản về AWS trước khi khởi chạy ứng dụng .NET đầu tiên của bạn.
Tìm hiểu thêm »
Dịch vụ
Dịch vụ
Tìm hiểu về tập dịch vụ đa dạng và chuyên sâu nhất của AWS dành cho các nhà phát triển .NET.
Tìm hiểu thêm »
Giải pháp
Giải pháp
Tìm hiểu sâu hơn để phát triển, xây dựng và triển khai các ứng dụng .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »
Thư viện kỹ thuật số
Tài liệu dành cho nhà phát triển
Khám phá các hướng dẫn, nội dung đào tạo thực hành và video để xây dựng .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »

Tin mới nhất

Xem Hướng dẫn hỗ trợ .NET 6 trên AWS để cập nhật trạng thái mới nhất

Hướng dẫn này mô tả tính năng hỗ trợ .NET 6 do các dịch vụ và công cụ AWS cung cấp. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật khi bổ sung tính năng hỗ trợ mới. 

Tìm hiểu thêm »

Yêu cầu Tín dụng AWS cho Dự án nguồn mở của bạn

Giờ đây, bạn có thể yêu cầu tín dụng AWS nếu bạn đang làm việc trên một dự án nguồn mở .NET.

Tìm hiểu thêm »

Hỗ trợ phát triển Core WCF

Tìm hiểu về sự đóng góp của AWS cho dự án Core Windows Communication Foundation (WCF).


Tìm hiểu thêm »

Nghiên cứu điển hình

    Xem tất cả các nghiên cứu điển hình »

    Trang này có hữu ích không?

    Cảm ơn phản hồi của bạn
    Phản hồi giúp cải thiện trải nghiệm của chúng tôi. Nếu bạn muốn chia sẻ thêm chi tiết trong phiếu phản hồi, vui lòng nhấp vào nút phản hồi bên dưới.
    Close